Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 5-6 (121-122) – 15 iulie – 1 sept. 2017

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)