Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 7-8 (131-132) – 15 sept. – 1 dec. 2018

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)