Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 5-6 (145-146) – 1 iulie – 30 sept. 2020

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)