Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 1-2 (133-134) – 15 ian. – 1 martie 2019

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)