Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 1-2 (117-118) – 15 ian. – 1 martie 2017

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)