Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 7-8 (115-116) – 15 oct. – 1 dec. 2016

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)