Ultimul număr apărut al Revistei Pro Saeculum

Nr. 7-8 (123-124) – 15 sept. – 1 dec. 2017

(click pe ilustraţia copertei pentru a răsfoi revista)