Rodica Lăzărescu Semne bune anul are…?........................................................................................... 1

D.R. Popescu Tragedia verișanilor mioritici........................................................................................... 2

Theodor Codreanu „Antigeneza” lui D.R. Popescu (II).......................................................................... 5

Constantin Cubleșan D.R. Popescu – romanele de început................................................................. 10

Anemona Liliana Pătrulescu Proiectarea existenței în plan mitic și aluziv la D.R. Popescu..................... 13

Magda Ursache: Onestitate și malonestitate editorială...................................................................... 15

Liviu Ioan Stoiciu O autobiobibliografie rapidă.................................................................................... 18

George Bălăiță Gluma....................................................................................................................... 23

Alex. Zub Un așezământ istorico-memorial de amplitudine europeană.............................................. 24

Romulus Rusan „Dacă nu-s întâmplări, nu-s amintiri”......................................................................... 26

Florin MihăilescuPosibila obiectivitate............................................................................................... 29

Mircea Tomuș Hortensia Papadat-Bengescu: „Concert din muzică de Bach” (III)................................. 31

Maria Nițu Bujor Nedelcovici și Festivalul „Bookcity Milano”, 2014  .................................................... 36

Bujor Nedelcovici Icar zboară liber deasupra Europei......................................................................... 36                    

Ioan Adam „În război”, ocolul francez................................................................................................ 39

Gheorghe Moldoveanu Respect de sine........................................................................................... 44

Bogdan Ulmu O cină educativă.......................................................................................................... 47

Mihai Neagu Basarab „Pentru mine, România eternă, în integralitatea ei, este o parte din Rai”........... 48

Constantin Severin  „Cred între poetul și artistul cu numele meu există o perfectă consonanță”..... 54

Nicolae Cabel  „Singura «entitate» pe care nu o devorează Cronos este VISUL...”  ............................. 59

Grigore Codrescu Despre un Nobel „fără biografie și patrie” – Herta Müller ....................................... 63

Ionel Necula Petru Ursache – un polihistor sagace și laborios............................................................. 64

Viorel Chirilă I.L. Caragiale și construcția interiorității epice................................................................. 71

Mircea Braga Labirintul lui Nietzsche................................................................................................. 76

Nicolae Havriliuc Despre emoție și creație în ludicul scenic................................................................. 80

Petre Isachi  Surâsul mefistofelic al romancierului.............................................................................. 83

Mihaela-Adelina Chisăr-Viziru  George Bălăiță: Revelația  romanului sau povestea făuririi lumii…......... 85

Elena Pârlog Despre un dialog al textelor .......................................................................................... 87  

Corneliu Antoniu Ziua arborelui de fier.............................................................................................. 91

Dan Culcer Document....................................................................................................................... 91

Maria Nițu La aniversară................................................................................................................... 93

Daniel Tache Un roman al derivei existențiale ................................................................................... 96

Constantin Coroiu Ion Creangă, 125 de ani de posteritate.................................................................. 98

Ion Pop Mircea Zaciu, în amintire..................................................................................................... 100

Marin Iancu Mircea Zaciu. Demnitatea criticii................................................................................... 102                                

Dialog epistolar Mircea Zaciu  Niculae Gheran.................................................................................. 106

Valeriu Matei Regăsi-vom adevărul?; Fericirea și nefericirea  poetului; Modestia de a nu deschide ușile la întâmplare        108

Valentin Marica  Când rana în taină se vindecă; Ordo universalis în lirica lui Grigore Vieru.................. 111

Marin Iancu Grigore al nostru.......................................................................................................... 115

Cornel Galben In memoriam Sergiu Adam....................................................................................... 118

Nicolae Mătcaș Sonete................................................................................................................... 120

Mihai Neagu Basarab Memoria culturală a exilului românesc (I)........................................................ 121

Horst Fassel Teatrul german în România (1917-1918) (II)................................................................... 123

Nicolae Rusu Străjer și grădinar (Th. Codreanu)................................................................................ 125

Mircea Dinutz „ voi stinge în tăcere…”......................................................................................... 128

Șerban Codrin Certuri cu poezia, împăcări, controverse la ceasul  de la Universitate, de multă vreme demolat, sau aiurea, cum ar fi în tabloul „Lan de grâu cu ciori” ......................................................................................... 130

Dan Petrușcă  Femeia la patruzeci de ani......................................................................................... 132

Ion Roșioru  Poezii.......................................................................................................................... 133

Viorel Chirilă Poezii......................................................................................................................... 135

Miron Țic Poezii.............................................................................................................................. 137

Ion Gheorghe Pricop  Poeme.......................................................................................................... 138

Vasile Filip  Poezii............................................................................................................................ 139

Mihai Oprișor Poezii........................................................................................................................ 140

Emil Ariton Poezii............................................................................................................................ 142

Iancu Grama Poezii......................................................................................................................... 143

Lazăr Magu Poezii........................................................................................................................... 144

Niculae Gheran VI. Interviuri........................................................................................................... 145

Viorica Răduță Alte glasuri, alte chemări .......................................................................................... 152

Lina Codreanu Urcușul din cădere ................................................................................................... 155

Cornel Galben Telegrama................................................................................................................ 158

Gh. Moldoveanu Codin................................................................................................................... 159

Gheorghe Filip Pâlcul de salcâmi ..................................................................................................... 166

Constantin T. Ciubotaru Avortarea copilului de suflet....................................................................... 170

Ioan Florin Stanciu Graffiti............................................................................................................... 171

Alexandru Jurcan Tort de lămâie cu rahat ........................................................................................ 172 

Ioan Dumitru Denciu Geopolitică și metafizică:  preambul la o traducere........................................... 173

Guido Ceronetti Cioran, mizantrop pasionat ................................................................................... 173

Octavio Paz Poezii........................................................................................................................... 176

***  Haijini niponi contemporani..................................................................................................... 177

Diane Sharratt Poezii....................................................................................................................... 179

Francisco  Ayala Rândunicile de altădată; Ultimii ani de viață ............................................................ 180

Claire Martin Talentul...................................................................................................................... 182

Ion Vlad  Arta de a fi… prozator (Niculae Gheran)............................................................................. 184

Iordan Datcu  Niculae Gheran – editor al scrisorilor primite de Rebreanu.......................................... 185

A.Gh. Olteanu Receptarea critică a unui mare folclorist (Iordan Datcu)............................................. 187

Ionel Necula Pehlivanul iașiot Luca Pițu............................................................................................ 189

Marin Iancu Împlinirea prin scris (Gh. Stroe).................................................................................... 191

Maria Vaida Labirintul bibliotecii (Mircea Popa)................................................................................ 193

Dana Nora Dinu Rubik și curcubeul de mucava (Maria Nițu).............................................................. 195

Menachem M. Falek Destinul crud e, încă, aici. Lovește și ucide (Dumitru Velea)............................. 198

Dumitru Matală Pledoarie pentru poezie (Coman Șova)................................................................... 201

Emil Lungeanu Nea Mărin miliardar… în  ani-lumină (Marin Dumitrescu)........................................... 203

Rodica Lăzărescu Monografia sătească în  actualitate (Marin Iancu).................................................. 205

Lucia Dărămuș Poezia rugăciune (Traian Vasilcău)............................................................................ 207

Monica Grosu Consemnări critice (Vistian Goia)............................................................................... 208

Livia Ciupercă Labirinticele cărări ale memoriei (Micaela Ghițescu) ................................................... 209

Cornel Basarabescu Conotațiile furtunii  (Cătălin Dorian Florescu); ................................................... 211

Stan V. Cristea „Eminescu și Teleormanul”....................................................................................... 213

Ion Cristofor Un poet al Nordului (Dumitru Fînățeanu)..................................................................... 215

Paul Spirescu  Poezii........................................................................................................................ 217

George Mocanu Shakespeare din Ninive......................................................................................... 218

Doina Popa Firul de crizantemă....................................................................................................... 220

Florinel Agafiței Vara indiană a bărbaților......................................................................................... 222

Dora Lazăr Revista revistelorScriptor”, „Mantaua lui Gogol”)......................................................... 224

Florin Colonaș Ghid de fine de an 2014, al  expozițiilor pariziene; Un îndrăgostit de Paris – avangardistul georgian Kakabadze ...................................................................................................................................................... 227                    

Elena Stoiciu Artă și sacralitate 2014 – Ofranda memoriei; Zece plus unu – Lepșa 2014....................... 230

Cronicar LIS la Focșani; Dublu eveniment la Galați............................................................................ 232

Constantin Severin   pictorul semnelor Timpului............................................................................... 233

*** Breviar editorial....................................................................................................................... 235

*** Regulament Festivalul-Concurs „Titel Constantinescu”  Rm. Sărat.............................................. 240

*** Concursul Național de Proză Scurt㠄Fănuș Neagu”, Ediția I, 2015 .............................................. 241

*** Festivalul-Concurs național de creație literar㠄BOGDANIA”,  Ediția a IV-a, 2015   ....................... 242