Rodica Lăzărescu             „Vin’ la Milcov cu unire…”           ................................................................. 1

D.R. Popescu     Drumul spre iad                               ............................................................................. 2

Cornel Ungureanu          Întrebările care rămân  ............................................................................. 3

Th. Codreanu    „Antigeneza” lui D.R. Popescu (III)   ................................................................5

Constantin Cubleșan     Construcția metaforică    .......................................................................11

Petre Isachi        „O bere pentru calul” romancierului      ............................................................... 15

Loredana Tuchilă             Romeo și Julieta în spațiul mioritic   ........................................................ 17

Bogdan Ulmu    DRP – pretext de-o amintire        ......................................................................... 18

Magda Ursache               Ce e rău sau ce e bine…               .......................................................................... 19

Liviu Ioan Stoiciu              Jurnalul poemelor    .................................................................................  22

Ana Blandiana   O poveste a neamului nostru   ......................................................................  24

Paula Romanescu           Paris, Paris...                     ..........................................................................  25

Petre Țurlea      Intrarea României în al Doilea Război Mondial. Regele și Antonescu ............. 28

Ioan Scurtu        Doctrina liberală   ...............................................................................................  30

Vasile Andru      Cum se vede homo religiosus de pe stânca lui Vivekananda  ......................... 36   

Florin Mihăilescu             De la explicare la evaluare  ......................................................................40

Mircea Tomuș   Un text ascuns, fără corp, dar cu semnificație, în romanul Ion de Liviu Rebreanu. O lume cu un zeu pierdut și tragica lui încercare de a se reîntrupa (I)   ...................................................................................... 42

Mircea Popa      Ultima polemică a lui E. Lovinescu           ............................................................... 49

Gh. Moldoveanu             Eufonie  ...................................................................................................... 52

Bogdan Ulmu    Amestecate, mixed-grill, mișmaș...  ............................................................... 55                     

Radu Cârneci     „Matricea ființială și-a aflat în mine întruchiparea ca o definitivă pavăză de duh”  ..................................................................... 56

Mihail  Diaconescu          „A fi apologet și continuator al tradiției noastre culturale și al sfintei tradiții a bisericii ortodoxe (…) este un fapt tot atât de firesc precum aerul pe care-l respirăm”  ....................................... 63

Iordan Datcu     Publicistica lui Petru Ursache       ......................................................................... 69

Constantin Trandafir      Critica literară feminină? ..................................................................... 76

Maria Nițu          Din nou despre poezia criticilor   ......................................................................... 79

Dumitru Matală               Cuvânt în apărarea cuvântului  .................................................................... 82

Neculai Hilohi    Spațiul sacru de la Târgu Jiu   ....................................................................... 86

Lucia Dărămuș  Virginia Woolf între abuz și creație ............................................................. 89

Robert Toma     Pe urmele unor poeți persani   ........................................................................... 91

NECULAI HILOHI – 85                                                                                                          

George Anca     Dodiosus   ........................................................................................................ 92

Ion Andreiță      Un boier al culorii – Neculai Hilohi           ............................................................... 92                                      

C.D. ZELETIN – 80                                                                                                                                 

Cornel Galben  C.D. Zeletin  .................................................................................................. 94

George Bălăiță  La un amic   .................................................................................................. 97

CONSTANTIN CĂLIN – 75                                                                                                  

Cornel Galben  Constantin Călin  ........................................................................................... 98

GHEORGHE ISTRATE – 75                                                                                   

Paul Spirescu     Prințul ritualic de la Limpeziș  .......................................................................100

THEODOR CODREANU – 70                                                                                

N. Georgescu    Desculț în agora   ...........................................................................................101

Ionel Necula      Eminescu incorect politic?  .............................................................................103    

35 DE ANI DE CÂND PLECĂ MONȘERUL                                                                       

Constantin Coroiu           Epistolele Marelui singuratic      ..............................................................107

Stan V. Cristea  De neamul Moromeților. Ilya Murometz vs. Ilie Moromete  ............................ 110

Marin Iancu       Marin Preda portretist. Misterul feminin  ........................................................115

Ionel Necula      Două decenii fără Cioran  ...............................................................................118

Horst Fassel       Günter Grass: la un sfârșit de drum  ............................................................... 119

Nicolae Mătcaș Sonete  ........................................................................................................122

Mihai Neagu Basarab    Memoria culturală a exilului românesc (II)          ......................................123

Eugen Cojocaru               Poeme „ezoterice”... pentru toți iubitorii de lirică  ..................................128

Vlad Zbârciog    Un prozator de real talent (Igor Volnițchi)  .................................................129

Mircea Dinutz   „Se pare că am totuși stofă de luptător”  .......................................................131

Șerban  Codrin  Măria ta Pojarniță, pe-obraji sărutu-ți roua și Bărăganul să-ți sărut ............132   

Theodor Răpan                Contrasonete  ...............................................................................................134

Neculai Hilohi    Poezii  ...........................................................................................................135

Victoria Milescu               Poezii  ........................................................................................................136

Diana Trandafir Orașul suspendat  ........................................................................................138

Ion Gheorghe Pricop     Poeme-cantate  ....................................................................................139

Cornel Basarabescu       Poezii    ..................................................................................................140

Mihai Merticaru               Sonete   .......................................................................................................141

Niculae Gheran                VII. Spărgătorul de gheață           ..........................................................................142

Adrian Țion        Autori pe Web  ..................................................................................................149

Nicolae Havriliuc              INNOCENTIA FABULAE sau Proză în târlici pentru mari și pentru mici  ........................................................151

Neculai Hilohi    Putifarida   .....................................................................................................153

Apostol Gurău  Sanada Fetiola   .............................................................................................154

Mihai Pascaru   Porcul electric   ..............................................................................................157

Constantin Zavati            Cotigari și găzări; La Bucșești la seceriș  .................................................160                       

Ioan Florin Stanciu          Coborând  ...............................................................................................163

Alexandru Decebal Seul               Călugărul din munți   .....................................................................164

Florin Colonaș   Triunghi epistolar. Corespondență dadaistă  .................................................165

Gunnar Ekelöf  Poezii ……………………………………………………………………………….175

***        Două balade anonime ..............................................................................................................176

Jacques Prévert               Poezii  ..........................................................................................................177

Anna Ahmatova              Poezii  .........................................................................................................179

Daphne Phillips                Poezii   .........................................................................................................180

***        Visul unei nopți de iarnă (Catrene din Epoca Thang)  ...........................................................182

Françoise  Sagan              Lacul liniștii  ..............................................................................................184

Andrea Vitali     Cu măsline cu tot (I)       ......................................................................................186

Marin Iancu       Un portret în aqua forte (Ion Vlad)  .................................................................189

Grigore Codrescu            Cei trei cavaleri români ai anticomunismului: Pleșu, Liiceanu, Patapievici  ...................................................................191

Daniel Tache      Anii romantici ai Gabrielei Adameșteanu             ..................................................194

Ionel Popa          Corpusul epistolar rebrenian (Niculae Gheran); .................................................195

Ionel Popa          Între cronică și eseu (Maria Nițu)   .....................................................................196

Iordan Datcu     A.Gh. Olteanu, „66 de poeme interpretate”   ..................................................197

A.Gh. Olteanu  Petru Ursache, antropologia și globalizarea   ................................................198

Maria Nițu          Love story (Luciana Ianculescu)   .......................................................................203

Ion N. Oprea     Memoriile unui ofițer de artilerie (C. Zavati)      204

Tudor Cicu          Între vrăjmașul gândurilor și alte trăiri apocaliptice (Liviu Ioan Stoiciu) ......... 206

Rodica Lăzărescu             Mon cher Adrian… (Adrian Jicu); ..........................................................209

Rodica Lăzărescu             Revista unde „eu” înseamn㠄noi” (Litere)  ............................................210

Emil Lungeanu  Lansarea de carte ca vernisaj al unui autoportret (Liliana Popa); ................212

Emil Lungeanu Romanul ca un basm arab (Mihaela Arbid Stoica)    .......................................... 213         

Monica Grosu   Necunoscutul de aici și de dincolo (Denisa Mirena Pișcu)   ........................ 215

Loredana Tuchilă             Alte măști… (Viorica Răduță)  ............................................................... 216

Ion Roșioru        Un prozator întru totul inconfundabil (Ioan Florin Stanciu)   ..........................217

Ionel Necula      Simona-Grazia Dima – relicvar de înțelepciune  ...........................................220

Remus V. Giorgion         Ion Oprișor  ......................................................................................... 222

Mihai Hafia Traista          „De strajă lângă ei, pune-voi cuvântul!...” (Antologia avangardei ucrainene)   ................................................................ 223

George Mocanu              Poeme   ....................................................................................................... 225

Doina Popa        Firul de vorbă    ................................................................................................. 226

Gabriel Funica   Topic       ........................................................................................................... 228

Dora Lazăr          Revista revistelor („Ararat”)   ............................................................................ 231

Costică Neagu   Poetul Gheorghe Istrate la 75 de ani  ........................................................... 233

Adriana Plugaru               Un model de urmat – Alexandru Oproescu  .............................................. 234

Codrina Bran     Olimpia Brendea Deșliu – o frunză fugită de acasă   ..................................... 235

Maria Cristina Olaru       Târgul de carte – ediția a X-a        ............................................................236

Elena Stoiciu      Carnet plastic    .................................................................................................238

***        Neculai Hilohi – pictorul chipului uman   ..............................................................................241

Sorin Mierlea    Consumatorul de cultură   ............................................................................. 243

Alexandru Jurcan            Un vid zdrobitor   .................................................................................... 244

***        Breviar editorial  ....................................................................................................................245

***        LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI: IN MEMORIAM LUCA PIȚU .......................................249