Rodica Lăzărescu: Legea 217 sau Capra și varza........................................................................                1

D.R. Popescu: Păcurărașul.................................................................................................... 4

Mircea Braga: „Codul de lectur㔠sau supunerea entropiei.................................................... 6 

Radu Cârneci: O nouă comedie umană................................................................................ 11

Th. Codreanu: „Antigeneza” lui D.R. Popescu (IV)................................................................ 13

Niculae Gheran: Leul albastru............................................................................................. 19

Ionel Necula: Omagiu domnului D.R.P................................................................................. 22

Anemona Liliana Pătrulescu:  „Desfid cronologia seacă și inutilㅔ....................................... 23

Magda Ursache: Creșterea zero a limbii române.................................................................. 26

Liviu Ioan Stoiciu:  Jurnalul unei scrisori dactilografiate: „Tovarășe Primar”............................ 29

G. Bălăiță: Cuvintele........................................................................................................... 32

Horst Fassel: Georg Gottfried Gervinus și anul 1848 în Moldova și în Țara Românească......... 34

Ion Mihalache: Decăderea Prințului Nicolae din prerogativele princiare................................ 37

Florin Mihăilescu: E. Lovinescu și realismul modern............................................................. 40

Mircea Tomuș: Un text ascuns, fără corp, dar cu semnificație, în romanul Ion de Liviu Rebreanu. O lume cu un zeu pierdut și tragica lui încercare de a se reîntrupa (II)............................................................................. 43

Maria Vaida: Poeta florilor de prun (Yvonne Rossignon)...................................................... 47

Gh. Moldoveanu: A vorbi corect......................................................................................... 51

Bogdan Ulmu: Din Moscova (via Cluj), în Bristol................................................................... 54

Paula Romanescu: Paris, Paris... (II)..................................................................................... 55

Bogdan Ulmu: Istoria subiectiv-anecdotică  a teatrului românesc......................................... 58

Iulian Filip: „Cărțile mele vin dintr-o netrecută încredere în cuvinte pline, comunicante și pofta mea de comunicare”   61

Șerban Codrin: „Este treaba poetului să scrie și să rescrie până când consideră că «produsul» este finit, desăvârșit, la modul eminescian”....................................................................................................................... 69

Ion Vlad: Fascinația corespondenței. Liviu Rebreanu – destinatar........................................ 75

Ion Bălu: Ioan Potop, aspirația spre împlinire ...................................................................... 78

Iordan Datcu: Petru Ursache și monografia unei mari reviste............................................... 81

Petre Isachi: Spiritul critic (I) (C. Stănescu) .........................................................................  84

Constantin Coroiu: Nicolae Iorga: „Oameni cari au fost” în ediție critică integrală.................. 88

Constantin Cubleșan: Maria Banuș – sinceră și duplicitară.................................................... 90

Theodor Codreanu: Gândirea filosofică a lui Eminescu......................................................... 95

Andrei Moldovan: Componenta nordică (Ioan Groșan)........................................................ 98

Ladislau Daradici: Relevanța realului în poezia lui  Valeriu Bârgău........................................ 101

Nicolae Dumitrescu: De la jocul dragostei, la tragismul ei (N. Turtureanu)........................... 103

Alexandru Jurcan: Cești de cafea și kilometri de deșert...................................................... 106

ION GHEORGHE – 80

Marin Ifrim: Ion Gheorghe – hârtia de turnesol a toleranței............................................... 107

Gheorghe Postelnicu: Mitul bărbatului călător................................................................... 107

PAUL GOMA – 80                                                                                          

Magda Ursache: De ce am nevoie de Paul Goma............................................................... 111

Nina Corcinschi: Paul Goma: Est/etica viscerală a simțurilor................................................ 113

GHEORGHE IZBĂȘESCU – 80

Cornel Galben: Gh. Izbășescu – fișă de dicționar................................................................ 118

TUDOR GHEORGHE – 70

Nicolae Dan Fruntelată: Lujer de crin................................................................................. 120 

Nicolae Iliescu: Luminat de-o prăsilă de stele..................................................................... 120  

ȘERBAN CODRIN – 70

Aureliu Goci: O voce inconfundabilă.................................................................................. 121

„MOROMEȚII”  – 60                                                                       

Nicolae Cabel: Fără epitete… ............................................................................................ 122

Ștefan Mitroi: O carte și un film despre tata ...................................................................... 123   

Marin Iancu: Marin Preda portretist. Misterul feminin (II).................................................. 124 

Nicolae Havriliuc: Dincolo de gard ..................................................................................... 126

Rodica Lăzărescu: Despre „inconștiența de a face acest film” cu Stere Gulea, Victor Rebengiuc, Mitică Popescu și  Dorel Vișan ............................................................................................................................... 128

Mircea Popa: D.D. Roșca, Opera filosofică, I-III................................................................... 132

*** In memoriam Gabriel Funica...................................................................................... 134

Victoria Milescu: Pururi tânără… Mariana Ionescu.............................................................. 134

Iulian Filip: Poezii.............................................................................................................. 137

Ioan Baba: Poezii.............................................................................................................. 139

Iulian Filip: Recoltele vărgate din tancul dezgropat............................................................. 141

Mihai Neagu Basarab: Aron Cotruș și editorul său devotat ................................................. 142

Florin Colonaș: În dialog cu Doamna Poldi.......................................................................... 144 

Mircea Dinutz: „Reușesc să spun ceva esențial numai atunci când rezonez intim cu textul…” 146

Ion Brad: Cocoarele, în ultimul lor zbor.............................................................................. 148

Șerban Codrin: Acum și-întotdeauna, binecuvântata rodire a teilor.................................... 149

Miron Țic: Poezii .............................................................................................................. 151

Ion Gheorghe Pricop: Postpoeme pentru Dania................................................................ 152

Petru Solonaru: Poezii...................................................................................................... 153

Rodica Braga: Versuri........................................................................................................ 154

Daniel Lăcătuș: Poezii........................................................................................................ 155

Valeriu Marius Ciungan: Poezii.......................................................................................... 156

Robert Toma: Poezii......................................................................................................... 157

Raul Constantinescu: Poezii.............................................................................................. 157

Silvia Bitere: Poezii............................................................................................................ 158

Maria Pal: Poezii............................................................................................................... 158

Niculae Gheran: Boieri de viță nouă.................................................................................. 159

Ștefan Mitroi: Bâlciul de argint.......................................................................................... 161

Maria Nițu: Zborul șobolanilor sau Pe o bancă, într-un parc................................................ 167

Vartan Arachelian: Scrisoarea lui Pillat (toamna lui 1988).................................................... 169                    

Gheorghe Izbășescu: Mirosul fricii..................................................................................... 174                   

Ștefan Dorgoșan: Casino (I)............................................................................................... 177                      

Gh. Zincescu: Transportul................................................................................................. 183                      

Gheorghe Filip: Televiziunea spaniolă................................................................................ 188

Lia-Maria Andreiță: În umbra sorții.................................................................................... 194                       

Ștefan Damian: Deasupra orașului de spini........................................................................ 198                     

Nicolae Dan Fruntelată: Sandu Morândău, amantul de duminică........................................ 203                    

Gheorghe Moldoveanu: Învățător la Pietreanu................................................................. 205                      

Nicolae Havriliuc: O specială înzestrare pentru conversație................................................ 209                   

*** Poezie engleză și americană....................................................................................... 212

*** Visul unei nopți de iarnă (catrene din Epoca Thang).................................................... 214           

Rose Docherty: Poezii....................................................................................................... 215             

Stéphane Mallarmé: Poezii............................................................................................... 216               

Francisco Ayala: La „Purcelul de lapte”; Amor sacru și amor profan .................................... 217             

Andrea Vitali: Cu măsline cu tot (II)................................................................................... 218   

Viorel Chirilă: O călătorie spre suflet (Ileana Mălăncioiu)................................................... 220                 

A.Gh. Olteanu: Panorama exegezelor eminesciene recente (C. Cubleșan)......................... 225                    

Nicolae Dan Fruntelată: Obsesiile lui George Astaloș.......................................................... 231

Victoria Milescu: Moneda forte a poeziei (Marcel Mureșeanu).......................................... 232

Loredana Tuchilă: Bătrânețe fără tinerețe (Ștefan Mitroi).................................................. 233                   

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Tradiții românești de dincolo de Nistru (Nichita P. Smochină)... 234                          

Monica Grosu: Despre cărți, cu afecțiune (Maria Nițu)....................................................... 236                     

Adrian Țion: Poezia unui revoltat nevindecat (Sorin Grecu)................................................ 237                      

Rodica Lăzărescu: Terapia măturii de pelin (Ion Andreiță) .................................................. 238                   

Mihai Floarea: O carte contra  satanizării globale sau pledoarii în pustiul idolatru ale unui Ioan actual (Ioan Enache)       240                    

Corneliu Ostahie: Nicu Enea – 55 de ani de posteritate (Viorel Savin)................................. 243                        

Cornel Galben: Isihasmul de toate zilele (Vasile Andru)..................................................... 244

Paul Spirescu: Poezii......................................................................................................... 246 

Doina Popa: Firul de năuceală........................................................................................... 248     

Florinel Agafiței: O întâmplare de demult.......................................................................... 250    

Fevronia Spirescu: În ramă................................................................................................ 253            

Ramona Chiper: Cine cântă în corul morilor de vânt?.......................................................... 254

Beatrice Maria Alexandrescu: Săruturile lui Brâncuși – transcendență, arhetip și geometrie 256

Dora Lazăr: Revista revistelor („Credința ortodoxă”;  „Cartelul metaforelor”)...................... 258             

Cronicar: Acad. D.R. Popescu la Focșani............................................................................. 261            

Adrian Țiglea: Bibliopovestașii sau despre  constelația iubitorilor de cuvânt........................ 263      

Marin Ifrim: Din istoria teatrului „George Ciprian”.............................................................. 264         

Elena Stoiciu: Carnet plastic............................................................................................... 265

*** Breviar editorial......................................................................................................... 268