Rodica Lăzărescu: Între grijă și nepăsare............................................................................... 1

D.R. Popescu: Sfârșitul visului lui Făt Frumos......................................................................... 5

Theodor Codreanu: „Antigeneza” lui D.R. Popescu (V)......................................................... 7

Nicolae Dan Fruntelată: Domnia Sa, Morarul de Argint......................................................... 11

Nicolae Iliescu: Cum mi-am mai petrecut tinerețea necesară............................................... 13

Loredana Tuchilă: „Sau nu credeți că trăim într-un timp mitologic?” ..................................... 17

Niculae Gheran: Imposibila despărțire (cronica unui vis fără temei)...................................... 19

Magda Ursache: Să-i dăm „pe râzătoare”! .......................................................................... 24

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul unei alte scrisori dactilografiate:  „Dragă tovarășe Eugen      Barbu” 27

George Bălăiță: Om în oglindă............................................................................................. 30

Ion Mihalache: Memorii..................................................................................................... 34

Florin Mihăilescu: Compendiu istoriografic (I)..................................................................... 38

Andrei Moldovan: Un chant d 'amour et de la mort............................................................. 41    

Dorin Tudoran: Laudatio..................................................................................................... 43

Mircea Tomuș: Un text ascuns, fără corp, dar cu semnificație,  în romanul Ion de Liviu Rebreanu. O lume cu un zeu pierdut și tragica lui încercare de a se reîntrupa (III)........................................................................... 44

Andrei Moldovan: Desenul lumii după Nichita Danilov......................................................... 54

Constantin Cubleșan: Eugen Ionescu – poet și romancier.................................................... 57

Gh. Moldoveanu: Grafie și ortografie.................................................................................. 61

Bogdan Ulmu: Chefuri cu artiști de ieri și de azi… ................................................................. 65

Paula Romanescu: PARIS, PARIS…(III)................................................................................. 66

Marin Ifrim: Paul Ioachim: „Începem!”................................................................................ 70

Bogdan Ulmu: Dintr-o istorie subiectiv/anecdotică a  teatrului românesc............................. 71

Ioan Baba: „Ne simțim străini și vitregiți” ............................................................................ 73

Mihail Diaconescu: Narațiunea ca adăpost al spiritului (I) ..................................................... 81

Șerban Codrin: „Este treaba poetului să scrie și să rescrie până când consideră că «produsul» este finit, desăvârșit, la modul eminescian” (II)................................................................................................................. 89

Elisabeta Isanos: Eusebiu Camilar și cultura orientală (I) ...................................................... 99

Constantin Coroiu: Scriitorii despre ei înșiși în conferințe publice........................................ 104

Iordan Datcu: Un model al lui Petru Ursache: Mircea Eliade................................................ 106

Ion Bălu: Lumea imaginată de Romulus Lal......................................................................... 110

Petre Isachi: În căutarea spiritului critic (II) (C. Stănescu) ................................................... 115

Maria Nițu: Cartea Frumoasei și etnofrumosul arhetipal.................................................... 118

Viorel Chirilă: Moromete și cifrele (I) ................................................................................ 123

Andi Bălu: Coleridge – „Kubla Khan” or a Vision of  a Dream............................................... 127

Dumitru Velea: Eminescu și Avram Iancu, omologie de destin............................................ 131

Dumitru Matală: Arta calomniei........................................................................................ 132

Iordan Datcu: Intervievați și intervievatori......................................................................... 135

Ionel Popa: „Pădurea spânzuraților”.................................................................................. 137

Mihaela-Adelina Chisăr-Viziru: „Lumea în două zile” – o traducere în limba  maghiară......... 139

Daniel Tache: Mircea Eliade, labirintul și identitatea europeană.......................................... 142

Nicolae Havriliuc: Inocența lucrării din om.......................................................................... 144

FLORIN PIERSIC – 80

Draga Olteanu Matei........................................................................................................ 146

Nicolae Cabel: Asemeni talazului….................................................................................... 146

Theodor Răpan: Sonet de învingător................................................................................. 147

LA MULȚI ANI, FLORINEL AGAFIȚEI!                                                  

Romeo-Valentin Muscă: Un intelectual de excepție într-o urbe decadentă........................ 148                                     

NICOLAE BAGDAZAR – 120 DE ANI DE LA NAȘTERE

Ionel Necula: Nicolae Bagdazar – hermeneut al filosofului Ion Petrovici.............................. 150

NICOLAE LABIȘ – 80 DE ANI DE LA NAȘTERE

Nicolae Cârlan: Debutul lui Nicolae Labiș între opțiuni și condiționări................................... 154

NICOLAE IORGA – 75 DE ANI DE LA ASASINARE

Ioan Scurtu: Nicolae Iorga – personalitate marcantă a științei  și culturii românești și universale........... 162

Petre Țurlea: Nicolae Iorga – un sfârșit tragic..................................................................... 166

Constantin T. Ciubotaru: Amintiri despre „robul cuvintelor” Eusebiu Camilar...................... 169

Gelu Nicolae Ionescu: Ion Stratan, poetul ca zăpadă noaptea............................................. 173

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu: „Rapoarte teatrale” ........................................................... 174                                                                           

Mircea Dinutz: „Centru vs Margine e un război de lungă durată, de mare uzură moralㅔ... 180

Nicu Ciobanu: Poezii......................................................................................................... 183

Mariana Zavati Gardner: Poezii......................................................................................... 185

Nicolae Mătcaș: Poezii...................................................................................................... 186

Iulian Filip: Numai să nu mă doară; ...................................................................................  187

Iulian Filip: Lacul din grădina Giverny era fără pește! .........................................................  188

Șerban  Codrin: Unele de neluat în seamă, altele nici atât,  zvonuri despre barzi rătăciți printre oglinzi  murdare, gropi cu var în dialog cu Dumnezeu, cărăbăniri  cu tărăboanța, măști fără chipuri, sub  cerul gol, matol... 189

Nicolae Cabel: Sonete....................................................................................................... 191

Paula Romanescu: Poezii.................................................................................................. 192

Constantin Mănuță: Poezii................................................................................................ 193

Raluca Pavel: Poezii.......................................................................................................... 195

Zaira Samharadze: Poezii.................................................................................................. 196

Ion Roșioru: Poezii............................................................................................................ 197

Ion Andreiță: Toamnă la Negoești..................................................................................... 198

Ion Gheorghe Pricop: Poezii.............................................................................................. 198

Iancu Grama: Poezii.......................................................................................................... 200

Ignatie Grecu: Poezii........................................................................................................ 201

Lazăr Magu: Poezii............................................................................................................ 202

Cornel Basarabescu: Poezii............................................................................................... 202

Marian Hotca: Poezii......................................................................................................... 203

Niculae Gheran: VIII. Stanciu și Tărbacă............................................................................. 204

Constantin Abăluță: Casele de altădată............................................................................. 210

Vasile Andru: Doctor Fausta.............................................................................................. 214

Ștefan Dorgoșan: Casino (II).............................................................................................. 221

N.D. Fruntelată: Capăt de linie.......................................................................................... 226

Gh. Moldoveanu: Învățător la Pietreanu (palimpseste) (II) ................................................ 228

Nicolae Havriliuc: Hai la teatru, că nu-i bai!......................................................................... 233

Ioan Florin Stanciu: Declarație scrisă.................................................................................. 237

Doina Cherecheș: Străinul din oglindă................................................................................ 240

Felix Rian-Constantinescu: Citiți prospectul....................................................................... 243

Anna Ahmatova: Poezii..................................................................................................... 244

Jenny Millns: Poezii.......................................................................................................... 245

*** Visul unei nopți de iarnă (catrene din Epoca Thang) ...................................................  247

Andrea Vitali: Cu măsline cu tot (III) .................................................................................  248

Radu Sergiu Ruba: Un roman ivit din valurile timpului  (Vartan Arachelian) ......................... 253

Constantin Dobrescu: Scrisori din exil (Traian D. Lazăr, Raluca Andreescu) .......................... 254

Victoria Milescu:Timpul – inamicul tuturor (Gh. Postelnicu) ..............................................  256

Ion Roșioru: Un roman de stringentă actualitate (Lia-Maria Andreiță)................................ 257

Eliza Roha: Enigmele domnului Emil Lungeanu ..................................................................  259

Monica Grosu: Romanul feminin românesc (Ironim Muntean) .......................................... 261

Mircea Popa: Ioan Derdișan și romanul experimental........................................................ 263

Maria Nițu: Ioan Baba și mesaje din Voivodina voievodală................................................. 265

Vartan Arachelian: Dan Cioca sau mod de întrebuințare contra urâtului.............................. 268

Ion Brad: O carte originală și cuprinzătoare (C. Cubleșan)................................................... 270

Rodica Lăzărescu: Despre un dac și un… roman (N.D. Fruntelată)....................................... 271

Rodica Lăzărescu: De-a muritul (Ștefan Mitroi).................................................................. 272                         

Traian D. Lazăr: Deformarea mea profesională (Starea națiunii  2004-2014) (Mircea Radu Iacoban)         275

Nicolae Dan Fruntelată: „Doamna-miracol, ea, Limba Român㔠(N. Cabel).......................... 277

Marin Iancu: Ion Andreiță. „În căutarea sinelui” ................................................................ 278

Cornel Galben: Purificarea binefăcătoare (Veronica Stănilă).............................................. 280

Ioan Dănilă: Restituiri documentare (Vasile Iosif)............................................................... 281

Paul Spirescu: Poezii......................................................................................................... 285

Doina Popa: Firul de aură.................................................................................................. 287

Fevronia Spirescu: Poveste de dragoste pe strada Gorunului............................................. 289

Ion Lazăr da Coza: Ursoaica............................................................................................... 291              

Florinel Agafiței: Ahimsa – अहिंसा...................................................................................... 294

Ramona Chiper: Alte „Semne de carte” ............................................................................ 296

Dora Lazăr: Revista revistelor............................................................................................ 298

Alexandru Jurcan: Lacul numit Cehov................................................................................ 300

Ana Bazac: „Curat și bine aranjat, faci din colibă un palat”................................................... 301

Florin Colonaș: O expoziție simbol – 0,10........................................................................... 303

Florin Colonaș: MAVO, revista japoneză de avangardă....................................................... 306

AlexandraTitu: Sfinții cărturari........................................................................................... 307

Elena Stoiciu: Anuala filialei Uniunii Artiștilor Plastici vrânceni............................................. 309

Luiza Barcan: Artiștii plastici vrânceni – o comunitate închegată.......................................... 310

Roxana Bărbulescu-Roman: Expoziția de pictură Grup 5..................................................... 311

*** Florinel Agafiței – scriitorul-pictor............................................................................... 312

Roliana Giuclea: Despre Iulia Plăiașu, cu tandrețe.............................................................. 313

*** Breviar editorial......................................................................................................... 315