Rodica Lăzărescu: Academia de coafură ............................................................................... 1

D.R. Popescu: Pomana electorală și importul de spermă........................................................ 3

N. Georgescu: Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu. Unchiul și mătușile............................. 6

Magda Ursache: Când istoria cade în politic........................................................................... 9

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul unei scrisori adresate lui Dan Petrescu......................................... 14    

George Bălăiță: Semne (I) .................................................................................................. 17

Ion Mihalache: Iubite și Stimate Dle Maniu ......................................................................... 20

Florin Mihăilescu: Compendiu istoriografic (II) .................................................................... 22

ACADEMIA ROMÂNĂ – 150

*** Răzvan Theodorescu, Gh. Păun, Basarab Nicolescu, Ioan-Aurel Pop, Ion Pop................ 25

Ioan C. Teșu:  Albumul „Petru Ursache. Omul bun al culturii românești” Ioan C. Teșu: Profesorul Petru Ursache sau modelul intelectualului integral, „într-o Românie profund㔠............................................................. 32  

Iordan Datcu: „Petru Ursache. Omul bun al culturii românești”............................................ 36

Ionel Necula: Despre omul bun cu privirea albastră............................................................. 37

Mircea Tomuș: Enigma Otiliei (I) ......................................................................................... 38

Andrei Moldovan: Emilian Galaicu-Păun și ființa ca literatură................................................ 44

Horst Fassel: Alfred Döblin citindu-l pe Caragiale? Nuvela „Pe linia Dresda-București” – ecoul unei lecturi?        48

Bogdan Ulmu: Prejudecăți, etichete, inspirație.................................................................... 51

Paula Romanescu: Paris, Paris… (IV) ................................................................................... 52

Passionaria Stoicescu: „Exteriorizarea mea prin poezie nu e răzbunare, ci o «răs-bunare»…” 56

Mihail Diaconescu: Narațiunea ca adăpost al spiritului (II).................................................... 65

Cornel Ungureanu: Ileana Mălăncioiu și „biografiile eroice”................................................. 70

Marian Popa: Miercurea strâmb㠖 doar o zi a săptămânii (Nicolae I. Nicolae)...................... 72  

Romulus Rusan: Un maestru al dozelor mici și al proiecțiilor grandioase (Sergiu Huzum) ....... 76 

Petre Isachi: Curcubeul metafizic nietzschean (I) (Mircea Braga).......................................... 77

Constantin Cubleșan: Nina Cassian – frivolă și partinică........................................................ 82

Iordan Datcu: Casa memorial㠄S. Fl. Marian” de la Suceava; Viorica Nișcov, traducătoare și comentatoare a cărții lui Richard Kunisch.............................................................................................................................. 87

Constantin Coroiu: Duiliu Zamfirescu și  „Visul Daciei Traiane”.............................................. 90  

Marin Iancu: Sonetul – calea spre desăvârșire (Th. Răpan)................................................... 93

Vasile Andru: Hieratismul graiului românesc........................................................................ 96              

Elisabeta Isanos: Eusebiu Camilar și cultura orientală (II).................................................... 100

Viorel Chirilă: Moromete și cifrele (II)................................................................................ 106

Victoria Huiban: Fațete ale simbolismului.......................................................................... 110

ANUL BRÂNCUȘI

Theodor Codreanu: Mihai Cimpoi: de la Eminescu la Brâncuși............................................. 112

Florinel Agafiței: Logica orientală a artei brâncușiene......................................................... 114

Paula Romanescu: Spiridușul Lizica Codreanu  în lumina lui Brâncuși................................... 117

SHAKESPEARE – PATRU SECOLE DE NEMURIRE

Andi Bălu: Iuliu Cezar în viziunea lui Shakespeare............................................................... 119

CENTENAR DADA

Mircea Popa: Tristan Tzara – un avangardist al avangardei (I)............................................. 125

LA MULȚI ANI, DOMNULE ACAD. VALERIU D. COTEA!

Ana Blandiana: Cei mai frumoși struguri............................................................................. 130

Romulus Rusan: Familia de savanți din Dealul Copoului...................................................... 131

LA ANIVERSARĂ – BUJOR NEDELCOVICI

Bedros Horasangian: Un muncitor intelectual.................................................................... 132

Carmen-Ligia Rădulescu: Bujor Nedelcovici. Lecția de viață................................................ 132

Maria Nițu: La bal cu doamna Rujinski ............................................................................... 133

Anastasia Dumitru: Creatură, Creație și Creator ................................................................ 137

MARIN SORESCU – 80 DE ANI DE LA NAȘTERE

Marin Iancu: Etape ale poeziei lui Marin Sorescu................................................................ 140              

Sergiu Huzum: Câteva cuvinte despre… (Șvaițer; Bobotează; Superstiții)............................ 142

Mircea Dinutz: „2008 nu a fost un an prea bun pentru mine”.............................................. 146

Tudor George: Ahoe!....................................................................................................... 148

Valentin Mic: Poezii.......................................................................................................... 149

Mariana Zavati Gardner: Mozart e de vină; Lecția de pian.................................................. 151

Nicolae Rusu: Și trandafir, și om, și sacru foc...................................................................... 153 

Șerban  Codrin: Nefilimi, steaua roșie................................................................................ 156

Ion Roșioru: Poezii............................................................................................................ 158

Victoria Milescu: Poezii..................................................................................................... 160

Diana Trandafir: Poezii...................................................................................................... 161

Mihaela Oancea: Poezii .................................................................................................... 162

Luminița Zaharia: Poezii.................................................................................................... 163

Diana Dobrița Bîlea: Poezii................................................................................................. 164

Miron Țic: Aceste cuvinte.................................................................................................. 164

Niculae Gheran: IX. Bariere............................................................................................... 165

Viorel Savin: Cinesunta .................................................................................................... 170

Nicolae Havriliuc: Lucru mare, zău, și teatrul ăsta! ............................................................. 175

Ioan Florin Stanciu: Nălucile de la Apa Sâmbetei ................................................................ 179

Gh. Zincescu: Aripi............................................................................................................ 182

Nicolae Iliescu: Bazarul realității......................................................................................... 187

Leo Butnaru: Din avangarda rus㠖 Serghei Șarșun............................................................. 189

Léopold Sédar Senghor: Elegie pentru regina din Saba ...................................................... 192

Evgheni Evtușenko: Poezii................................................................................................ 196

Tiani Mouncher: Poezii..................................................................................................... 197

Alfred Döblin: Pe linia Dresda – București.......................................................................... 198

PREMIILE ACADEMIEI

Mircea Radu Iacoban: O contribuție remarcabilă  (I. Solcanu)............................................. 202

Nicolae I. Nicolae: O carte de știință ca un poem despre limbă (Gh. Moldoveanu).............. 204

C. Stănescu: Recitindu-l pe Rebreanu (Dan Mănucă).......................................................... 205

A.Gh. Olteanu: Dreptate târzie (Iordan Datcu) .................................................................. 207

Theodor Codreanu: Proză din zodia Cumpenei (Mihai Sălcuțan)......................................... 209

Passionaria Stoicescu: Album liric despre obiecte ale sufletului (Petre Stoica) .................... 211

Rodica Lăzărescu: Nicolae Cabel în capcana memoriei; Elisabeta Lăsconi – „înotător” prin oceanul de cărți          212

Lina Codreanu: Zborul e clipă, nu eternitate (Ion Brad)...................................................... 216

Victoria Milescu: Despre moarte, fără lacrimi (Viorica Răduță) ........................................... 217

Valeriu Râpeanu: Cărți ale trăirii autentice (Constantin Ciurea)........................................... 219

Monica Grosu: Yvonne Rossignon în lumina debutului postum .......................................... 220

Ionel Popa: O nouă carte despre Eminescu?  (Lucian Boia)................................................. 221

Ion Gheorghe Pricop: Niște proze  „ca la carte…” (Lina Codreanu)...................................... 225

Ion Roșioru: Oameni care sfințesc locul (Titi Damian)......................................................... 228

Diana Dobrița Bîlea: O carte de căpătâi –  „Insomnii vesperale” (Ion Roșioru)...................... 230

Paul Spirescu: Mircea Dinutz – un cavaler al spiritului......................................................... 232

Ioan Dumitru Denciu: Destin de păpușar........................................................................... 233

Doina Popa: Firul de cumpănire......................................................................................... 238

Ramona Chiper: Dreptul la cuvânt, la alte feluri de cenzură (Magda Ursache)..................... 240

*** Revista revistelor ...................................................................................................... 242

Florin Colonaș: O contesă ca-n povești.............................................................................. 244

Ioana Ruxandra Fruntelată: Nereju – note subiective de teren etnologic........................... 247

Dumitru Huțanu: O carte de învățătură mult așteptată....................................................... 249

Alexandru Jurcan: Fassbinder și Ozon ............................................................................... 250

Florin Colonaș: Suita polifonică a Inorogului....................................................................... 251

*** Căutătorul de lumină Ion Iancuț................................................................................. 253

Elena Stoiciu: Carnet plastic............................................................................................... 254

*** Breviar editorial......................................................................................................... 257

*** In memoriam Elisabeta Lăsconi .................................................................................. 262