Rodica Lăzărescu: Despre așteptare fără resemnare… .................................................................... 1

D.R. Popescu: Tudor Gheorghe ..................................................................................................... 3

Paula Romanescu: Închinare la altar de Luceafăr............................................................................ 5

Magda Ursache: Suricatele în vântul istoriei ................................................................................... 7

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul celor două sesizări care încep cu „tovarăși” ............................................. 9

George Bălăiță: Semne (II)........................................................................................................... 12

Ioan Scurtu: 1 decembrie 1989: obediența politică la cele mai înalte cote....................................... 15

Ion Șt. Baicu; Constantin Dobrescu: Familia regală în vizită la Universitatea populară de var㠄Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte......................................................................................................................................... 22

Florin Mihăilescu: Compendiu istoriografic (III) ............................................................................. 25

Mircea Tomuș: Enigma Otiliei (II).................................................................................................. 28

Andrei Moldovan: Amprentele lui Adrian Alui Gheorghe .............................................................. 36

Ionel Necula: Eseistica lui Vintilă Horia.......................................................................................... 39

Horst Fassel: Wolfgang Derblich: Schițe din Moldova .................................................................... 44

Gheorghe Moldoveanu: Decît acord............................................................................................ 49

Victor Ravini: Miorița – Izvorul nemuririi....................................................................................... 52

Ion Cherciu: Credințe, eresuri și „știință popularㅔ (I) ................................................................. 54

Alexandru Chiselev: Hrana rituală și ceremonială (I)  ..................................................................... 57

*** In memoriam Bogdan Ulmu.................................................................................................. 61

Paula Romanescu: Paris, Paris… (V).............................................................................................. 62

Ștefan Mitroi: „Faptul c-am început să scriu este pentru mine dovada că există Dumnezeu” .........  65

Leo Butnaru: „«A fi sau a nu fi?» – acesta e răspunsul…”............................................................... 69

Mihail Diaconescu: Narațiunea ca adăpost al spiritului (III) ............................................................ 77

Cornel Ungureanu: De la Tudor Arghezi la V. Voiculescu. Și invers  ................................................ 80

Magda Ursache: Punctul L al literaturii române............................................................................. 83

Constantin Coroiu: Ion Ianoși, biografie și destin........................................................................... 85

Constantin Cubleșan: Recitiri în actualitate (Tudor Arghezi)........................................................... 88

Mihaela Chisăr-Viziru: Mai există literatură după  „Lumea în două zile”?!....................................... 93

Petre Isachi: Curcubeul metafizic nietzschean (II) (Mircea Braga).................................................. 96

A.Gh. Olteanu: Ce fel de scriere e „Solenoid”?............................................................................ 100

Remus Valeriu Giorgioni: Un modern postromantic –romantic-postmodern (Radu Ulmeanu)...... 103

Iordan Datcu: Iarăși despre cenzură............................................................................................ 107

Vartan Arachelian: Modelul interetnic constănțean .................................................................... 109

Maria Nițu: Ștefan Goanță și „Patul de zăpadă”........................................................................... 111

Viorel Chirilă: Moromete și cifrele (III)........................................................................................ 116

Vasile Andru: O execuție cu gloanțe oarbe, la  mănăstire............................................................. 120

Andi Bălu: Eseistica lui T.S. Eliot................................................................................................... 124

Ionel Necula: Kierkegaard – seducătorul sedus........................................................................... 126

Dumitru Matală: Pasărea și străjerul........................................................................................... 128

Ioan Chiciudean: Muzica sacră în perioada patriarhilor................................................................. 131 

Anul Brâncuși              

Ion C. Hiru: „Maria, nu uita! Ne vedem la Paris”........................................................................... 134

Centenar DADA                     

Mircea Popa: Tristan Tzara – un avangardist al avangardei (II)...................................................... 136                                                  

Muzeul Satului – 80 de ani                                                                                                                      

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Ion C. Cazan – culegerile de folclor din Nerej și Drăguș...................... 139                           

La mulți ani, maestre Gheorghe Zamfir!                 

Ștefan Mitroi: Zamfirul magic...................................................................................................... 141                                                                                                                                   

Marin Voican-Ghioroiu: Concert pentru Dumnezeu (Gh. Zamfir)................................................. 141                                       

Vlad Zbârciog: Tudor Palladi – dimensiunile unui spirit fascinant................................................... 144

Ioan Adam: D. Zamfirescu – „Rapoarte teatrale” (II).................................................................... 148

Sergiu Huzum: Triptic. La înmormântarea cu măști în Vrancea ..................................................... 153                         

Iordan Datcu: O autobiografie a scriitorului Dimitrie Iov .............................................................. 160

SERTARUL CU AMINTIRI

Mircea Dinutz: „Un prozator trebuie să fie un salahor…”............................................................. 161

Tudor Jebeleanu: „Îți trimit spre plictis niște hârtie cu pete”........................................................ 162   

Eugenia Bălteanu: De ce dispar jurămintele în zori  ..................................................................... 163

Nicolae Mătcaș: Poezii................................................................................................................ 166

Miruna Mureșanu: Poezii .......................................................................................................... 167

Cezar Cătălin Viziniuck: Poezii..................................................................................................... 168

Emil Cira: Gheorghe Pituț: „O diagnoză a timpului” (I) ................................................................. 169

Radu Cârneci: Rondosonete târzii............................................................................................... 176             

Șerban  Codrin: Biografii de cuvinte îngemănate…....................................................................... 179

Elisabeta Isanos: Poezii............................................................................................................... 181

Petre Solonaru: Poezii................................................................................................................ 182     

Ilorian Păunoiu: Poezii ............................................................................................................... 183

Armina Flavia Adam: Poezii......................................................................................................... 185

Ionela-Violeta Anciu: Poezii........................................................................................................ 186

Mihai Merticaru: Poezii.............................................................................................................. 187

Roxana Diana Toșu: Poezii.......................................................................................................... 187

Niculae Gheran: IX. Dantelării de culise....................................................................................... 188

Gheorghe Stroe: Incendiu la biblioteca municipală ..................................................................... 195    

Nicolae Iliescu: Expectanța și Costel ........................................................................................... 198

Gheorghe Filip: Hanul Fecioarei (I)............................................................................................. 199

Constantin C. Ciubotaru: Statui decapitate.................................................................................. 203

Dumitru Velea: „Soborul zeițelor”............................................................................................... 205     

Ion Gheorghe Pricop: Scamatorul............................................................................................... 206

Gheorghe Filip: Diminețile orașului............................................................................................. 208

Nicolae Havriliuc: La umbra unui zarzăr din Mogoșoaia................................................................. 211

*** Cincisprezece poeme chinezești pentru copii....................................................................... 213

Robert Rojdestvenski: Poezii ..................................................................................................... 215

Polly Stretton: Poezii.................................................................................................................. 216

Arthur Rimbaud: Poezii.............................................................................................................. 218

Rubén Dario: Poezii.................................................................................................................... 219

Rodica Lăzărescu: Farmecul provinciei (C. Călin);......................................................................... 220

Rodica Lăzărescu: Ov. Dunăreanu – „povestarul” Ostrovului....................................................... 222

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Despre Petru Ursache, cu dragoste și rigoare (I. Datcu)..................... 225

Nicolae Dan Fruntelată: Proprietarii de cuvinte (Lina Codreanu); ................................................. 227

Nicolae Dan Fruntelată: Minunea prin care suntem (Mihai Antonescu)........................................ 228

Passionaria Stoicescu: Măștile „vicolirii” (Sterian Vicol)................................................................ 229

Maria Nițu: La fereastră cu Nedeljko Terziæ ................................................................................ 231

Marin Iancu: Noi incursiuni lirice (Const. Cubleșan);..................................................................... 233

Marin Iancu: Exerciții de privire (Violeta Dinu Calfa).................................................................... 236

Ionel Popa: Romanul unui huligan „avant la lettre” (Tr. Dobrinescu)   .......................................... 238

Ion Roșioru: Ridendo castigat mores (Mihai Sălcuțan).................................................................. 240

Adrian Țion: Un baladin ironic (Traian Marcel Bartoș)................................................................... 242

Viorel Chirilă: Exerciții de înnoire a semnificației (Mircea Moț)..................................................... 243     

Cornel Galben: Starea de veghe (Cornel Paiu)............................................................................ 248

Mara Magda Maftei: Jurnalul unui om echilibrat (Ion Lazu).......................................................... 249

Diana Dobrița Bîlea: Fascinația morții, spaimă existențială și exorcizare (Ion Roșioru) ................... 251

Floarea Calotă: Însemnări la umbra pelinului (Ștefan Mitroi)........................................................ 253

Adina Iancu: Sub semnul jocului (Flavia Armina Adam)................................................................ 255

Ioan Viștea: „Inorogul Roșu” – povestea întoarsă în poveste (Fevronia Spirescu)......................... 257               

Alexandra Cherciu: Pantumul lui Wang-Fo.................................................................................. 258

Doina Popa: Firul de buimăcire................................................................................................... 259                                        

Paul Spirescu: Corneliu Antoniu este un poet metafizic............................................................... 261

Fl. Agafiței: Un poet care trăiește la Nürnberg............................................................................. 262                                   

*** Revista revistelor  (13 Plus; Pietrele Doamnei)...................................................................... 264                     

*** Sonorități românești la Amman............................................................................................ 269                       

Alexandru Jurcan: „Vreau să mă descompun în Europa!”............................................................. 271

Valentin Ciucă: Alecu Ivan Ghilia – artă și destin.......................................................................... 272                           

Casandra Pugna: O lansare de nivel internațional........................................................................ 274

*** Florin Ciubotaru – „Un vas comunicant care echilibrează tensiunile” ..................................... 275                               

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 277

*** Breviar editorial................................................................................................................... 281                     

*** Festivalul „Marin Preda”...................................................................................................... 284