Rodica Lăzărescu: La vânătoare de pokemoni................................................................................ 1

D.R. Popescu: Pământul sărat; Curaj!............................................................................................. 3

Magda Ursache: „Voința de adevăr”.............................................................................................. 6

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul unei vacanțe la mare – iulie 1984............................................................. 9

George Bălăiță: Triptic.................................................................................................................. 12

Ion Mihalache: Memoriul adresat Regelui Carol [al] II-lea în aprilie 1936......................................... 15

Ion Șt. Baicu; Constantin Dobrescu: Familia regală în vizită la Universitatea                                         

                     populară de var㠄Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte (II).......................................... 17

Florin Mihăilescu: Conceptele integratoare (I).............................................................................. 22

Andrei Moldovan: Mefisto cel din toate zilele............................................................................... 24

Constantin Trandafir: Hortensia Papadat-Bengescu în partea dinspre Proust................................. 27

Gheorghe Moldoveanu: Abatere și greșeală................................................................................. 33

Ion Cherciu: Credințe, eresuri și „știință popularㅔ (II)................................................................ 37

Alexandru Chiselev: Hrana rituală și ceremonială (II)..................................................................... 40

Paula Romanescu: Franța sub maci (I) .......................................................................................... 44

Gabriel Ștrempel: „Am fost atât de legat de Biblioteca Academiei............................................... 47

Valeriu Râpeanu: „Am căutat fiu credincios valorilor

                  naționale, tradiției românești, istoriei noastre…”  ............................................................ 53

Nicolae Dan Fruntelată: „Viața mea a fost și este un război...”....................................................... 58

Mihail Diaconescu: Narațiunea ca adăpost al spiritului (IV)............................................................. 64

Theodor Codreanu: De la entropia capodoperei la best of Caragiale.............................................. 69

Constantin Cubleșan: Augustin Buzura – nuvelistul....................................................................... 72

Constantin Coroiu: Epistolele „expertului decăderii”..................................................................... 76

A.Gh. Olteanu: Miorița din perspectivă mitologică........................................................................ 79

Ionel Necula: Nae Ionescu într-un jurnal feminin.......................................................................... 83

Mircea Braga: O „teorie a lecturii” in nuce?................................................................................... 85

Constantin Trandafir: Tentația literaturii de frontieră.................................................................... 90

Maria Nițu: După ce treci Bosforul, dai o radiogramă................................................................. 92

Mihaela-Adelina Viziru: Ce mai faceți, domnule Bălăiță?................................................................ 95

Ionel Popa: Lipova – Radna – Arad – Viena și retur........................................................................ 99

Petre Isachi: Spre un „radical altceva”. Nietzsche rămâne de descoperit (III)................................ 102

Nicolae Havriliuc: Oglindirea omului prin întrebare...................................................................... 106

Mădălina-Elena Dumitru: Ketman-ul în creația lui Petru Dumitriu................................................. 108

Ileana Ioniță-Iancu: Antroponimele – nume și destin.................................................................. 110

Acad. Gabriel Ștrempel – 90

Niculae Gheran: De la soldat la general....................................................................................... 115

Carmen Albu: O viață dedicată Bibliotecii Academiei Române...................................................... 117

Valeriu Râpeanu – 85

Constantin Coroiu: Schiță de portret la aniversare....................................................................... 118

Ioan Scurtu: Valeriu Râpeanu despre „Doi ani fatidici pentru Nicolae Iorga................................... 120

Nicolae Dan Fruntelat㠖 70

Lia-Maria Andreiță; Ion Andreiță: Naționalistul valah al Sudului.................................................... 123

Titus Vîjeu: N.D.F. ..................................................................................................................... 124

Ioan Cr. Teșu: Cărturarul și omul................................................................................................. 125

Maria Nițu: Gheorghe (Zincescu) și Balaurul (uitării).................................................................... 130

D. Zamfirescu: Istoria diplomatică a chestiunei israelite în România

                                  (Eseu adnotat de Ioan Adam).........................................................................133

Sertarul cu amintiri (Mircea Dinutz, Tia și I. Peltz,

                                   Romulus și Ileana Vulpescu) ............................................................................ 141

Eugenia Bălteanu: Trezește-te, acceptă și taci............................................................................. 144

Nicolae Mătcaș: Poezii................................................................................................................ 147

Iulian Filip: Poezii........................................................................................................................ 147

Mariana Zavati Gardner: În zori................................................................................................... 148

Emil Cira: Gheorghe Pituț: „O diagnoză a timpului” (II)................................................................. 149

Șerban  Codrin: Vorbe, vorbe și vorbe din spovedania

             de credincios a  sărmanului Yorick..................................................................................... 158

Ion Roșioru: Carte de pantunuri.................................................................................................. 160

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 161

Dumitru Velea: „Soborul zeițelor”............................................................................................... 163

Virgil Diaconu: Poezii.................................................................................................................. 165

Viorel Chirilă: Poezii.................................................................................................................... 167

Ioan Florin Stanciu: Poezii........................................................................................................... 169

George Baciu: Poezii.................................................................................................................. 170

Niculae Gheran: XI. Discuții și controverse.................................................................................. 171

Lina Codreanu: Caloianul............................................................................................................ 175

Nicolae Havriliuc: Frumos mai e vara la Mogoșoaia...................................................................... 177

Mihai Sălcuțan: Pedeapsa visului împlinit.................................................................................... 181

Lia-Maria Andreiță: La poarta cu doi tei și-o stea.......................................................................... 182

Gheorghe Filip: Hanul Fecioarei (II.............................................................................................. 185

Marian Drumur: Pe malul râului.................................................................................................. 188

Corina Firuță: Niciodată (I).......................................................................................................... 190

Paula Romanescu: Sensuri / Sens............................................................................................... 194

Hilary Mellon: Poezii................................................................................................................... 195

*** Visul unei nopți de vară (catrene din Epoca Thang)............................................................... 197

François Mauriac: Mica serenadă................................................................................................ 198

Sub lupă

Victor Ravini: Miorița – izvorul nemuririi...................................................................................... 200

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Un „manual alternativ” pentru Miorița  ........................................... 202

Iordan Datcu: Duiliu Zamfirescu, editat și comentat (Ioan Adam)................................................. 204

A.Gh. Olteanu: Prima monografie consacrată lui Petru Ursache................................................... 206

                       O carte cât o viață (Marin Iancu/Teofil Răchițeanu).................................................... 210

Ionel Necula: Mircea Vulcănescu sub teroare securistă............................................................... 213

Marin Iancu: Poeme ale suferinței (Marcel Mureșeanu).............................................................. 216

Aureliu Goci: Virgil Ciucă, un român american și Poezia ca discurs moral și

                       revendicare socială................................................................................................... 217

Ioan Dănilă: Romanțe în clepsidra rondelului (M.-C. Jurebie........................................................ 219

Mihai Antonescu: Baladierul Rodierului din strada Nisipuri (Ș. Codrin).......................................... 221

Monica Grosu: Terase și sanctuare brâncușiene (Z. Cârlugea)...................................................... 223

Diana Dobrița Bîlea: Pași prin inima Anatoliei (Güner Akmolla, Marius Chelaru)............................ 224

Alexandra Răducu: Hidrapulper-ul sau despre „utopia” comunismului (Viorica Răduță)................ 226

Valentin Popa: Un nou roman de Doina Popa: „Ca frunza-n vânt”; .............................................. 228

                      Dialoguri în răspăr (Adelina Pop; Dumitru Anghel)  ..................................................... 229

Paul Spirescu: Versuri................................................................................................................. 231

Lucia Cherciu: Poezii................................................................................................................... 233

Fevronia Spirescu: Poezii............................................................................................................ 236

Doina Popa: Firul de înalt............................................................................................................ 237

Fl. Agafiței: Curierul.................................................................................................................... 239

Dora Lazăr: Revista revistelor  (Cronica veche; Polemici).............................................................. 243

Ioan Dumitru Denciu: Fundația „Dorul” – sintetică dare de seamă................................................ 246

Viorel Savin: Merităm șansa de a-l sărbători pe Ovidiu................................................................. 248

Florin Colonaș: Simbol = Pelmuș................................................................................................. 249

Marin Voican-Ghioroiu: 185 de ani de la înființarea muzicilor militare moderne............................ 250

Alexandru Jurcan: O lun㠄crudă și cheală”.................................................................................. 251

Rodica Lăzărescu: Tia Peltz – lacrima de pe chipul clovnului.......................................................... 252

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 254

Georgeta Younes: Ziua limbii române la Amman......................................................................... 256

*** Breviar editorial................................................................................................................... 257