Rodica Lăzărescu: Nescrisul editorial .............................................................................................. 1

D.R. Popescu: Diavolul copil........................................................................................................... 2

Magda Ursache: Despre ratare ...................................................................................................... 4

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul unei vacanțe la mare – iulie 1984 (II) ....................................................... 7

George Bălăiță: Lumina ............................................................................................................... 10   

Petre Țurlea: O dispută între contele Ápponyi și Nicolae Iorga ...................................................... 15

Ion Șt. Baicu, Constantin Dobrescu: Congresul național al istoricilor
                   de la Cluj-Napoca .......................................................................................................... 16

Florin Mihăilescu: Conceptele integratoare (II) ............................................................................. 18

Andrei Moldovan: Drumul spre poezie ........................................................................................ 20

Gheorghe Moldoveanu: Gramatica asta ...................................................................................... 23           

Paula Romanescu: Franța sub maci (II) ......................................................................................... 25

Niculae Gheran: „Capu’ sus, că oricum belele curg și doar timpu’ vindecă tot!” ............................. 29                                          

Victor Ravini: „Miorița este izvorul fermecat al nemuririi noastre ca națiune” ................................ 33

Iordan Datcu: Eugen Simion despre un alt Odobescu .................................................................... 39

Constantin Cubleșan: Un roman sentimental (Anna Brâncoveanu de Noailles) .............................. 41

Constantin Coroiu: Istoricul literar și pluta naufragiaților ............................................................... 43

Mircea Braga: Triada artistică și dezechilibrele ei ........................................................................... 47

Maria Nițu: Cunoașterea prin frumusețe și iubire ......................................................................... 54

Ion Constantin: O sinteză științifică fundamentală în cultura română ............................................. 58

Petre Isachi: Spre un „radical altceva”. Nietzsche rămâne de descoperit (IV) ................................. 61

Ionel Popa: Toposuri și obiectele lor în romanele lui Liviu Rebreanu .............................................. 66

Maria Vaida: Academicianul ceasornicar sau fiul lui Chronos ......................................................... 69

Ana Bazac: Între mehr Licht și întuneric: semnificații filosofice
ale unor cercetări actuale despre lumină ...................................................................................... 72

Zaira Samharadze-Calciu: Viteazul meu ........................................................................................ 76

Andi Bălu: T.S. Eliot și vocile poeziei ............................................................................................. 78

C. Stănescu: Leul albastru ............................................................................................................ 81

Magdalena Stoicescu: În căutarea adevărului istoric. Pompiliu Eliade în documente ...................... 84

Mircea Malița – 90

Mircea Popa: Mircea Malița, secolul meu scurt. Memorii .............................................................. 88

Ioan Prăjișteanu – 65

Cornel Galben: Prizonierul cercului .............................................................................................. 92

Hortensia Papadat-Bengescu – 140                                                                                                                     

C. Trandafir: „Merit eu oare ce mi s-a dăruit?” .............................................................................  94

Irina Petraș: Hortensia Papadat-Bengescu – sensuri ale disimulării ...............................................  96

Carmen-Ligia Rădulescu: Hortensia Papadat-Bengescu… „ca o signoră mascat㔠...........................  98

Theodor Codreanu: Merite reconfirmate ..................................................................................  101

Nicolae Labiș – 60 de ani de eternitate                          

Ion Bălu: Nicolae Labiș – Fascinația elementelor ......................................................................... 102  

Marin Iancu: Nicolae Cârlan sau Nevoia de Labiș ......................................................................... 110

Oreste Tafrali – 140                                                                                             

Livia Ciupercă: Oreste Tafrali – Personalitate de origine greacă din spațiul românesc ................... 114

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu, necunoscut (III) ........................................................................... 117

Sertarul cu amintiri                                 

Tudor Cicu: Întâlnirea mea cu Mircea Dinutz ............................................................................... 123

Laurențiu Fulga: „La plus chère des mes illusions…” .................................................................... 125

Mihu Vulcănescu: „Să facem măcar un număr frumos…” ............................................................ 127

Mariana Stratulat: Fiorella .........................................................................................................  128

Nicolae Mătcaș: Sonete ............................................................................................................  131           

Iulian Filip: Prima mea expediție folclorică .................................................................................  132       

Emil Cira: Gheorghe Pituț: „O diagnoză a timpului” (III) ..............................................................  133

Șerban  Codrin: Vechi orologii de gări…....................................................................................... 138

Victoria Milescu: Versuri ...........................................................................................................  140

Coriolan Păunescu: Poezii .........................................................................................................  142

Dumitru Velea: Cu piatra în brațe ..............................................................................................  144

Ion Gheorghe Pricop: Versuri ....................................................................................................  146

Lazăr Magu: Degustătorul de vin ..............................................................................................   147

Miron Țic: Poezii .......................................................................................................................  148

Emil Ariton: Poezii..................................................................................................................... 149

Mihaela Roxana Boboc: Versuri ................................................................................................   150

Alexandru Cazan: Poeme .........................................................................................................   150

Violeta Craiu: Meta-Alcool pur din cărți....................................................................................... 151

Niculae Gheran:  XII. Dragoste și afaceri...................................................................................... 152

Passionaria Stoicescu: Numele................................................................................................... 157

Lina Codreanu: „Et in Arcadia ego!...”........................................................................................   161

Nicolae Havriliuc: Sunete neidentificate la pupitrul de comandă .................................................. 165               

Gheorghe Filip: Luna la fereastră................................................................................................ 168

Mihai Sălcuțan: Acordul fin......................................................................................................... 172

Paula Gurău: Cine iubește și lasă….............................................................................................. 174

Nicolette Orghidan: Ziua în care Sfinxul a vorbit ........................................................................   175

Corina Firuță: Niciodată (II)......................................................................................................... 179

Paula Romanescu: Sensuri / Sens............................................................................................... 186

Philippe Jaccottet: Poezii............................................................................................................ 187

Rose Docherty: Poezii................................................................................................................ 189

Yvan Tetelbom: Poeme.............................................................................................................. 190

Satul lui Ștefan Mitroi

Theodor Codreanu: Satul de după moartea satului...................................................................... 192

Gheorghe Filip: Cartea Învierii.................................................................................................... 194

Firiță Carp: Un autor singur și singular......................................................................................... 195

Un autor – Ion Oprișan și două cărți

Iordan Datcu: „Lucian Blaga sub zodia mitului”............................................................................. 196

Mircea Popa: Noaptea geniului .................................................................................................. 198

A.Gh. Olteanu: Miorița. O sinteză a exegezei și o nouă interpretare (V. Ravini)............................ 202

Valeriu Râpeanu: „Fascinația rostirii” – fascinația evocării (Paul Negoiță)...................................... 205

Monica Grosu: Teama din poeme (Marcel Mureșeanu).............................................................. 207         

Passionaria Stoicescu: Un joc asumat – de-a viața, de-a Poezia (Victoria Milescu) .......................  208  

Nicolae Dan Fruntelată: Tudor Gheorghe, despre bucurie cu multă tristețe;................................ 210              

                                        Marian Nazat și respirația unui mare gazetar................................................. 211

Ion N. Oprea: Semnal literar (Monica Pillat, Radu Ciobanu).......................................................... 213

Cornel Galben: Încă o călătorie inițiatică (I.D. Denciu).................................................................. 214

Diana Dobrița Bîlea: Dragostea oarbă în lirica lui Emilian Marcu..................................................... 216

Marin Iancu: O fenomenologie a terorii politice (C. Vremuleț)..................................................... 218

Ștefan Dimitriu: Lia-Maria Andreiță și tapiseriile ei literare .......................................................... 221

Constantin T. Ciubotaru: Cartea  generației mele,
șaptezeciștii cu plus... opt ani…! (Grigore Gociu)......................................................................... 223

Ionuț Caragea: Șamanul timpului (Adrian Erbiceanu)................................................................... 226

Theodor George Calcan: Victor Munteanu în prizonieratul tăcerii................................................ 227  

Traian D. Lazăr: Cum ne văd alții istoria (Adam Burakowski)......................................................... 229

Fevronia Spirescu: Poveste pe un ochi de geam.......................................................................... 231

Doina Popa: Firul de surescitare ...............................................................................................   233

Paul Spirescu: „Unde ești, copilărie...?” .....................................................................................  235

Fl. Agafiței: Curierul (II)  ............................................................................................................  236               

Dora Lazăr: Revista revistelor  (Cultura; Orașul)........................................................................... 240

Paula Romanescu: Bobocii din toamnele poeților........................................................................ 244

Mihaela Varga: Treptele Șerbanei Drăgoescu ............................................................................  245

Șerbana Drăgoescu.................................................................................................................... 250

Alexandru Jurcan: Tremurul chirurgical al imaginii........................................................................ 252

Victoria Huiban: Și frumoșii nebuni se mai sting uneori................................................................ 253           

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 255

Adrian Țiglea: Gabriel Funica, așa cum l-am cunoscut .................................................................  258

Diana Dobrița Bîrlea: Breviar editorial ........................................................................................  259