Rodica Lăzărescu: Cu dragoste despre ură  ....................................................................................  1 

D.R. Popescu: Mariana și Victor; Moartea sub acoperire  ...............................................................  2 

Magda Ursache: Istoria unei cărți sau lecția neuitării ......................................................................  5                 

Liviu Ioan Stoiciu: Din caietul de corespondențe  .........................................................................  11 

George Bălăiță: Marele păcălitor păcălit ......................................................................................  13 

N. Georgescu: G. Călinescu și limitele pozitivismului… temperal (I) ...............................................  17 

Constantin Cubleșan: Eminescu, poem cu poem (Alex. Ștefănescu) .............................................  23

Ioan Scurtu: Despre statutul Arhivelor Naționale. O experiență personală.................................... 27 

Theodor Pâslaru: Oameni în război – 1916.................................................................................... 30 

Florin Mihăilescu: Conceptele integratoare (III) ...........................................................................  33 

Andrei Moldovan: Horia Bădescu și proza magică......................................................................... 35 

Gheorghe Moldoveanu: Puterea cuvintelor................................................................................. 38 

Ion Gheorghe Pricop: O voce lirică stinsă pretimpuriu (Marcel Vârlan) ..........................................  42

Mihail Diaconescu: Despre dimensiunea metafizică a arhitecturii și despre relațiile ei
                             cu alte arte (I) ....................................................................................................... 46

Nicolae Băciuț: „Eu nu pot să fiu decât român și nu vreau să mă mai nasc încă o dată,
                             ca să fiu altceva” ..................................................................................................   52 

Vladlen Babcinețchi: „Artistul e cel care sădește semințele” ........................................................  62

Ion Cherciu: „Literatura popular㔠în monografia satului Nerej (1927-1938) ..................................  68 

Theodor Codreanu: Basarabia și arheul românesc......................................................................... 74

Magda Ursache: Un cărturar ne invită la „ospățul lecturilor” .........................................................  78

Constantin Coroiu: Recurs la memoria din ziare ...........................................................................  81 

Vladimir Udrescu: La semicentenarul revistei ASTRA…(I).............................................................. 84 

A. Gh. Olteanu: Poezia lui Teofil Răchițeanu  ...............................................................................  87 

Victor Atanasiu: Ioan Mărculescu sau de la sublim la ridicol nu e decât un pas ...............................  91 

Maria Nițu: Epopeea muntelui  și „teroarea roșie”........................................................................ 99 

Petre Isachi: Nietzsche rămâne de descoperit (V) ......................................................................  104 

Ioan Dănilă: Cu scrisul la vedere (Jacques Mazeau)  ...................................................................  108 

Ionel Necula: Filozofia lui Nietzsche între apolinic și dionisiac ......................................................  111 

Victor Ravini: Misterele dionisiace la Euripide – Dionysos sau prezența unui absent ....................  114

Niculae Gheran: „Stimate domnule acad. Ioan-Aurel Pop”  ........................................................  117 

Mircea Popa: Dl Al. Buican aruncă mănușa…  ..............................................................................  119

OVIDIU – 2060

Petru Pistol: Armătura sentențioasă a operei lui Ovidiu  .............................................................  121

I.L. Caragiale – 165 de ani

Nicolae Iliescu: Don'șoara Conjunctura Termopana Ionescu .......................................................  123

La o aniversare: Dinu Săraru – 85

Ștefan Mitroi: Două fântâni .......................................................................................................  124 

Vartan Arachelian: De ce Teatrul Mic ar trebui să poarte numele lui ............................................ 125

Calistrat Costin – 75

Cornel Galben: Bârfitorul la colț de univers  ...............................................................................  128 

*** In memoriam Romulus Rusan .............................................................................................  131 

Iulia Hasdeu: Cugetări ...............................................................................................................  134 

Sertarul cu amintiri

Mircea Dinutz: „Întotdeauna m-a interesat cum reacționează autorul despre care am scris.......... 137

Herta Spuhn: „A fost o bucurie să colaborez cu el” .....................................................................  138

Maria-Elena Brânzei: Versuri .....................................................................................................  140 

Mariana Zavati Gardner: Anul Ovidius .......................................................................................  141

Miruna Mureșeanu: Versuri...................................................................................................... 142 

Nicolae Mătcaș: Sonete ............................................................................................................  143

Victor Ravini: A fost odată ca niciodată ....................................................................................... 144 

Andrei Zanca: Arta contemplării (Eugen D. Popin) ......................................................................  145

Șerban  Codrin: Slava!, clopotele strigă slava!   ...........................................................................  147 

Maria Mănucă: Versuri  .............................................................................................................  149 

Nicolae Cabel: Versuri ...............................................................................................................  150 

Diana Trandafir: Poeme ............................................................................................................  151 

Viorel Chirilă: Versuri................................................................................................................. 153 

Lucia Pătrașcu: Poezii................................................................................................................. 154

Mihai Vintilă: Poezii................................................................................................................... 154 

Cristina Cîmpeanu: Poezii.......................................................................................................... 155 

Mihai Merticaru: Versuri............................................................................................................ 156

Niculae Gheran:  XIII. Marina călăreață....................................................................................... 157 

Mihai Sălcuțan: Poanta de final.................................................................................................. 161 

Nicolae Havriliuc: Frumos mai e vara la Mogoșoaia! (II) ..............................................................  165

Ion Roșioru: Cornul abundenței (I) ............................................................................................  167 

Dumitru Matală: Ziua de marți................................................................................................... 172 

Luminița Zaharia: Porniri sinucigașe ...........................................................................................  177 

Nicolae Havriliuc: Să ne păstrăm în balans ..................................................................................  180 

Victoria Milescu: Versuri / Versi................................................................................................. 183     

Eleni Cay: Versuri  .....................................................................................................................  185 

Pr. Panaiotis Kapodistrias: Versuri .............................................................................................  186 

Luo Dongquan: Românologul Xu Wende,  un traducător de elită ................................................  188

Lina Codreanu: Întrebarea – linie a portretului interior (Rodica Lăzărescu) ..................................  192 

Vladimir Udrescu: Confesiunea ca bandaj  maieutic (Rodica Lăzărescu)....................................... 195 

Iordan Datcu: Șapte ani din posteritatea lui Nicolae Iorga ............................................................ 199

Gh. Lăzărescu: „Ficțiune la pătrat” (Mircea Anghelescu).............................................................. 202

Marin Iancu: Gabriela Melinescu și lirismul pur........................................................................... 205

Mircea Radu Iacoban: Iar Securitatea! (Ioana Diaconescu) .........................................................  208 

Nicolae Dan Fruntelată: La marginea câmpiei, la marginea lumii (Ștefan Mitroi) ..........................  210

A.Gh. Olteanu: O nouă carte despre Marin Preda (Stan V. Cristea) .............................................  211

Ionel Necula: Daniel Cristea-Enache într-o libertate aproximativă............................................... 216

Șerban Codrin: Un alt pandur din neamul lui Frunte Lată............................................................. 218

Passionaria Stoicescu: Înțelepciunea așteptării (Ion P. Iacob);
                            Hamletizând în vers și-n gând (D.I. Dincă).............................................................. 219 

Ana Dobre: Extemporale lirice, extemporalele clipei (Gh. Grigurcu) ...........................................  221 

Carmen-Ligia Rădulescu: Un alt mod de a fi european  (C. Trandafir) ..........................................  222 

Ion Andreiță: Titus Vîjeu, poetul….............................................................................................. 223 

Diana Dobrița Bîlea: Sub zodia poetului filosof  (Gh. Dobre) ........................................................  225

Monica Grosu: Brazda de acasă (Lorinczi Francisc-Mihai) ............................................................  226

Valentin Popa: O carte eveniment (Micaela Schileru)................................................................. 228 

Ioan Dumitru Denciu: Crepuscul și auroră / Reflexe.................................................................... 230

Doina Popa: Firul de mesteacăn................................................................................................. 233

Fl. Agafiței: Curierul (III)............................................................................................................. 235          

Alexandru Pleșcan: Baba Floarea, vrăjitoarea............................................................................. 239 

Ramona Chiper: G. Coșbuc – „suflet  în sufletul  neamului” său  .................................................  240

Cornel Galben: Poetul armoniilor celeste (Ionel Marin)   ............................................................  243 

Dora Lazăr: Revista revistelor  (Apostrof; Actualitatea literară) ...................................................  245 

Alexandru Jurcan: Pregătirea pentru sinucidere  ........................................................................  250 

Victoria Milescu: 24 Ianuarie, la Focșani ...................................................................................... 251

Elena Stoiciu: Carnet plastic .......................................................................................................  253

*** In memoriam Neculai Hilohi   ............................................................................................    256

Marin Voican-Ghioroiu: Crezul lui Gheorghe Zamfir .................................................................... 257 

*** Ștefan Pelmuș – Pictorul simbolurilor .................................................................................. 258 

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial .......................................................................................... 260 

Paul Louis Lampert: 1 + 1 = 1 ...................................................................................................... 264