Rodica Lăzărescu: Rezistăm................................................................................................................... 1

*** „De-acum pe cărți voi adormi uitat…” In memoriam G. Bălăiță....................................................... 3

Mihaela-Adelina Viziru: Povestea scribului plecat spre Veșnicie............................................................. 4

Constantin Coroiu: Note la plecarea lui „Joyce român”........................................................................... 5

C. Stănescu: Între Cicikov și Ostap Bender............................................................................................. 7

Viorel Savin: Din păcate, sentimentele noastre nu-i mai folosesc.......................................................... 11

Ioan Dănilă: Cu perdelele (ochilor) lăsate... ......................................................................................... 12

Nicolae Iliescu: Literatura face viața suportabilă  .................................................................................. 14   

Eugen Uricaru: Doar cuvinte, la plecare................................................................................................ 15

Rodica Lăzărescu: 20 aprilie 2017......................................................................................................... 16

D.R. Popescu: Asasinul din vis.............................................................................................................. 18

Magda Ursache: Arta neobositului păgubaș........................................................................................ 21

Liviu Ioan Stoiciu: „O concepție revoluționară Ciucé asupra lumii”........................................................ 24

George Bălăiță: Descrierea freziei........................................................................................................ 26

Alexandra Cherciu: Închinare lui Mihai Eminescu................................................................................. 27   

A.Gh. Olteanu: Editarea textelor poetice eminesciene – o problemă insolubilă?................................... 28 

N. Georgescu: G. Călinescu și limitele pozitivismului… temperal (II)...................................................... 31    

Constantin Cubleșan: Eminescu, poem cu poem (Alex. Ștefănescu) (II)................................................ 38

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu la Hârșova (95 de ani de la moartea scriitorului)....................................... 42

Theodor Pâslaru: Focșanii la 1909-1912................................................................................................ 45

Florin Mihăilescu: Conceptele integratoare (IV).................................................................................. .50 

Andrei Moldovan: Ființa ca recuperare a memoriei la Radu Sergiu Ruba............................................... 52

Gheorghe Moldoveanu: Sensuri ascunse ale cuvintelor....................................................................... 55

Ion Gheorghe Pricop: Vicențiu Donose sau  supremația discursului narativ auctorial............................. 58

Dinu Săraru: „Ranița mea de viață este burdușită… și o car din ce în ce mai greu…”............................... 60

Theodor Damian: „Văd cea mai mare compatibilitate între vocația preoțească și cea literară...”............. 70

Mihail Diaconescu: Despre dimensiunea metafizică a  arhitecturii și despre relațiile ei cu alte arte (II).... 77

Mircea Tomuș: Moș Nichifor Coțcariul................................................................................................. 84

Gheorghe Lăzărescu: Nuntă  în  cer. Romanul  lui Mircea Eliade  între  psihologic  și  mitic...................... 91  

Niculae Gheran: Cuvânt înainte și înapoi............................................................................................. 96

Iordan Datcu: Constantin Eretescu memorialist.................................................................................. 101

Constantin Coroiu: Afinitățile selective ale cronicarului literar (Ioan Adam)......................................... 105

Ionel Necula: Ștefan Petică și identitatea românească........................................................................ 108

Titus Vîjeu: „Sufletul meu, ca pasărea Phoenix...” (Traian Diaconescu)................................................ 111

Maria Vaida: Pituț, romancierul (I)..................................................................................................... 113

Vladimir Udrescu: La semicentenarul revistei ASTRA… (II) .................................................................. 118

Traian D. Lazăr: Postumitatea lui B.P. Hasdeu..................................................................................... 122

Dumitru Matală: Eternitate cu termen redus...................................................................................... 124

Convorbiri literare - 150

Petre Isachi: Spre un „radical altceva”. Nietzsche rămâne de descoperit (VI)....................................... 127

Șerban Codrin: Convorbiri literare sau lucrarea eroică în cultură, în literatură....................................... 131

Marin Iancu: Literatura și critica sau Erudiția cronicarului (Dan Mănucă)............................................... 133

Ion Șt. Baicu: Alexandru D. Xenopol – 170 de ani de la naștere ........................................................... 136

OVIDIU - 2000 

Publius Ovidius Naso: Tristele, Cartea a III-a, Elegia I........................................................................... 140 

Despina Mincu-Georgescu: Erotopaignionul helenistic și  influența lui asupra liricii latine..................... 141

Traian Diaconescu: G. Călinescu și Ovidiu ........................................................................................... 144

In memoriam Alexandru Calciu

Passionaria Stoicescu: Un señor al cuvântului (Alex. Calciu)................................................................ 146

In memoriam Alexandru Oproescu

Dora Lazăr: Mutarea într-o altă bibliotecă (Alex. Oproescu)................................................................ 147

Iulia Hasdeu: Impresiuni de voiaj....................................................................................................... 148

Traian Diaconescu: Peregrinările Spătarului Milescu relatate de diplomatul francez De la Neuville....... 151

Sertarul cu amintiri

Mircea Dinutz: „Morala publică și intelectuală NU coincide  decât rareori cu morala artistic㔠.............. 153

„O vorbă bună”. Temă și variațiuni..................................................................................................... 155  

Vasile Barbu: Poezii........................................................................................................................... 158

Mariana Zavati Gardner: Versuri........................................................................................................ 160   

Iulian Filip: Versuri............................................................................................................................. 161  

Victor Ravini: Misterele psihanalitice la Freud – Œdipe sau absența unei prezențe.............................. 162

Traian Diaconescu: Ars moriendi sau Surghiun la Tomis....................................................................... 166

Șerban Codrin: Amărăciunea poetului................................................................................................ 169

Passionaria Stoicescu: Versuri............................................................................................................ 171

Victoria Milescu: Poeme.................................................................................................................... 173      

Dumitru Velea: Poeme pentru Odette............................................................................................... 174      

Mihaela Aionesei: Versuri................................................................................................................. 177      

Petrache Plopeanu: Sonete............................................................................................................... 178

Iancu Grama: Poezii.......................................................................................................................... 179      

Niculae Gheran:  XIV. Visul................................................................................................................ 181      

Mihail Diaconescu: Bestia agresivă sau despre ceafă de porc  la grătar cu Wolfgang Amadeus Mozart și condimente          187

Gheorghe Stroe: Ziua fără nici o povestire......................................................................................... 195

Marian Drumur: Cea mai înaltă clădire................................................................................................ 196

Doina Cherecheș: Străinul din oglindă................................................................................................ 198

Mihai Sălcuțan: Porțile destinului....................................................................................................... 201

Gheorghe Filip: Viața ca o risipire....................................................................................................... 203

Gheorghe Dobre: Alunecări............................................................................................................... 206

Ion Roșioru: Cornul abundenței (II)................................................................................................... 208

Nicolae Havriliuc: Zile și ore la Mogoșoaia........................................................................................... 213          

Adrian Țion: Piei din ochii mei!........................................................................................................... 215                    

Paula Romanescu: Nebănuitele trepte ale poemului ........................................................................  218

Anna Ahmatova: Versuri................................................................................................................... 221

Stewart Earl Emmott: Versuri............................................................................................................ 223

Rodica Lăzărescu: „O răcorire sufleteasc㔠(Dinu Săraru)...................................................................   224                                          

Marin Iancu: Romanul ca destăinuire și reconstrucție a realității  (Nicolae I. Nicolae)............................ 226

Andrei Moldovan: Romanul ca justificare a unei existențe (Iorgu Gălățeanu)...................................... 229

N.D. Fruntelată: O viață pentru toți, un paradis pentru fiecare (D.R. Popescu).................................... 231

A.Gh. Olteanu: Cinci ani în slujba rubricii Revelațiile lecturii  (Iordan Datcu)......................................... 233

Mihai-Andrei Aldea: Petru Ursache – Mic tratat de estetică teologică................................................. 236

Marin Iancu: Un poet al existenței cotidiene  (N.D. Fruntelată)........................................................... 238

Passionaria Stoicescu: Selfie cu trei personaje (Rodica Braga); ........................................................... 240

Passionaria Stoicescu: Despre boemie, morală și jocul lingvistic (G. Terziu) ......................................... 242

Ana Dobre: În vremuri tulburi – literați sub acoperire (Dan Gîju)  ....................................................... 244

Ionel Necula: Victoria Milescu într-o derivă a sentimentelor; ............................................................. 245

Ionel Necula: Constantin Schifirneț – reflecții despre evoluția modernă a societății............................. 246

Ion N. Oprea: Lucian Raicu în două portrete (Sergiu Brandea; Radu Ciobanu)...................................... 247

Monica Grosu: Dozatorul de poezie (Nicolae Crepcia)........................................................................ 249

Gh. Filip: Iulian  Chivu – angoasă  și  penitență.................................................................................... 250

Andreea-Oana Iftime: Cuvânt întru Bacovia (Ioan Dănilă)................................................................... 252

Ion C. Hiru: Ion Mârzac..................................................................................................................... 254

Cristian Gabriel Moraru: Lirica lui Marin Codreanu.............................................................................. 255

Menuț Maximinian: Printre personaje (Ioan V. Moldovan)................................................................. 257

Paul Spirescu: Versuri........................................................................................................................ 259   

Doina Popa: Firul de rătăcire.............................................................................................................. 260 

Fl. Agafiței: Curierul. (O carpetă orientală și un manuscris tibetan) (IV)............................................... 262

Ramona Chiper: Un dicționar necesar ............................................................................................... 264  

Dora Lazăr: Revista revistelor (Convorbiri literare; Curtea de la Argeș) ................................................ 265

Nicolae Cabel: …Și-n istorie, emoții….................................................................................................. 269

Alexandru Jurcan: Fragilele garduri.................................................................................................... 271

Elena Stoiciu: Carnet plastic............................................................................................................... 272

*** Liviu Mocan – sculptorul revelației divine................................................................................... 274

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial.................................................................................................. 276

Paul Louis Lampert: Isme................................................................................................................... 280