Rodica Lăzărescu: Trecutul prezent. Dar viitorul? ................................................................................... 1

D.R. Popescu: Nimeni ..........................................................................................................................  3

Magda Ursache: Cuvinte care fac valuri ................................................................................................ 6

Liviu Ioan Stoiciu: „Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu…” ........................................................... 12

Valentin Popa: Cazul Eugen Schileru ................................................................................................... 14

Ion Șt. Baicu: nu uităm odiseea Transilvaniei! Și istoricul tratat de pace din 1920 de la Trianon! ......... 18

Constantin Dobrescu: Nicolae Iorga, victimă a ocupației germane......................................................... 21

Ionel Popa: Gabriel Drăgan – „Pe frontul Mărășești învie morții”.......................................................... 22

Traian Diaconescu: Petru Cercel un prinț valah și Papa Grigore al XIII-lea............................................... 25

Theodor Pâslaru: Focșanii la 1909-1912................................................................................................ 27

Florin Mihăilescu: Conceptele integratoare (V) ................................................................................... 31

Andrei Moldovan: Un elegiac – Varujan Vosganian .............................................................................  33

Gheorghe Moldoveanu: Nevoia de acord ..........................................................................................  37

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Monografia Vălenilor din plaiul  Dâmboviței .............................................. 40

Ion Gheorghe Pricop: Constantin Clisu – vigoarea demonstrației etice prin literatură............................ 42

Paula Romanescu: „Eu trec sub cerul lumii – umbră printre cuvinte” .................................................. . 45

Lia-Maria Andreiță: „Dixi et salvavi animam meam” ............................................................................. 55

Mihail Diaconescu: Despre dimensiunea metafizică a arhitecturii și despre relațiile ei cu alte arte (III) ... 68

A.Gh. Olteanu: Cumul de mituri în „Baltagul”,  de Mihail Sadoveanu .................................................... 73

Iordan Datcu: Mărturisirea unui mare editor ......................................................................................  80

Gheorghe Lăzărescu: Rebreniana ....................................................................................................... 81

Marin Iancu: Ștefan Baciu. „Poezia în libertate” ................................................................................... 84

C. Stănescu: 1918: Duiliu Zamfirescu, misiune primejdioasă ................................................................  88

Nedeea Burcă: „Quo vadis, Domine?” sau forța unificatoare a spiritului la Mihai Sin............................. 90

Maria Nițu: Silviu Orăvitzan mărturisitor al luminii ...............................................................................  97

Constantin Coroiu: O galerie a figurilor parlamentare de altădată ....................................................... 101

Theodor Codreanu: Piatra exilului ..................................................................................................... 105

Pr. Ioan C. Teșu: Lecția neuitării, „necesitatea cunoașterii corecte a istoriei” sau descoperirea adevărului vrednic de memorat ......................................................................................................................................... 109

Viorel Chirilă: Reverii ale întregirii ființei în lirica lui Ion Barbu .............................................................. 114

Livia Ciupercă: Amintirea unui profesor-cercetător ............................................................................ 121

Maria Vaida: Pituț, romancierul (II) ................................................................................................... 123

Petre Isachi: Coexistența „predicatelor contradictorii”. Nietzsche rămâne de descoperit (VII)............. 129

Mircea Popa: Un detractor al culturii și literaturii române: Al. Buican recidivează................................. 135

Dumitru Matală: Politica struțului ...................................................................................................... 138

Niculae Gheran: Conu Pirache .......................................................................................................... 140

Iordan Datcu: Ovidiu Bârlea despre folclorul românesc  în străinătate ................................................. 143

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Studiile de etnologie ale lui  Ovidiu Bârlea................................................ 146

C. Trandafir: Florin Mihăilescu – 80 .................................................................................................... 149

Ilie Barangă: Mihail Diaconescu – 80. „Icoane din trecut și de azi” ....................................................... 150

Publius Ovidius Naso: Tristele, Cartea a III-a, ELEGIA a III-a ................................................................ 152

Traian Diaconescu: De la semn la metasemn în „Tristia” ..................................................................... 153

Ioan Florin Stanciu: Exegi monumentum ........................................................................................... 155

Ion Bălu: Istoria contemporană în „Vocile nopții” ............................................................................... 158

Constantin Cubleșan: Parabola nopții ................................................................................................ 164

Nicolae Cabel: Gheorghe Istrate, în cuget frate... .............................................................................. 166

Victoria Milescu: Gheorghe Stroe a plecat spre Valea Sării ................................................................. 167

Ionel Necula: Auguste Comte ........................................................................................................... 170

Florentina Chifu: Heruvim cu aripi de abur ......................................................................................... 173

Mircea Dinutz: „Muncă uriașă, satisfacții… interioare. Bune și alea................................................... 174

Gheorghe Stroe: „Nu sînt, ca scriitor, nici buzoian, nici teleormănean...” ............................................ 175

*** George Bălăiță în imagini ............................................................................................................ 176

Cristian Gabriel Moraru: Corespondența literară a lui  Constantin Salcia .............................................. 177

Traian Diaconescu: Un cronicar polonez despre viața și moartea lui Despot Vodă ............................... 181

Aurora Rotariu Planianin: Versuri ...................................................................................................... 183

Tudorica Bindea: Elegii ...................................................................................................................... 186

Victor Ravini: Informații, dezinformații și contrainformații despre traci la Herodot. Ce n-a știut Herodot 188

Șerban Codrin: Cum se intră în oraș, cu o floare de  lumânărică în brațe .............................................. 193

Zaira Samharadze: Poezii .................................................................................................................. 195

Victoria Milescu: Poeme ................................................................................................................... 196

Nicolae Cabel: Versuri ...................................................................................................................... 197

Maria Mănucă: Versuri...................................................................................................................... 199

Mariana Pândaru-Bârgău: Versuri ..................................................................................................... 201

Nicolae Silade: Miniepistole .............................................................................................................. 203

Niculae Gheran: XV. Din nou acasă .................................................................................................... 205

Mircea Tomuș: Aripile demonului (I) ................................................................................................. 211

Mihail Diaconescu: Diavolul în bibliotecă ............................................................................................ 215

Leon-Iosif Grapini: Casa copilăriei ...................................................................................................... 224

Gheorghe Dobre: Ruperea dansului de dans ..................................................................................... 228

Mihai Sălcuțan: Justiție divină ........................................................................................................... 230

Ion Dincă: O clipă într-o gară ............................................................................................................. 232

Vasile Ghica: Aforismele călătoare .................................................................................................... 235

Nicolae Havriliuc: Vorbe cuplate dinadins .......................................................................................... 236

Victoria Milescu: Versuri / Versi ........................................................................................................ 239

Cornel Galben: Poeme / Poems ........................................................................................................ 240

Vladimir Korkunov: Versuri ............................................................................................................... 242

Djalal al-Din Rumî: Rubaiate .............................................................................................................. 245

Sally Charnock: Versuri ..................................................................................................................... 248

Iordan Datcu: Editura târgoviștean㠄Bibliotheca” .............................................................................. 250

Gheorghe Lăzărescu: Două cărți de Nicolae Oprea despre  Ion D. Sîrbu .............................................. 251

Ioan Adam: Culorile mizantropiei (Savian Mur) .................................................................................. 253

Rodica Lăzărescu: Când jurnalul nu e chiar jurnal:

Rodica Lăzărescu: Un jurnal sub formă de poem (L.I. Stoiciu);............................................................. 255

Rodica Lăzărescu: Călătorul nostalgic Adrian Țion; .............................................................................  256

Rodica Lăzărescu: Ambasador în casa Afroditei (Ioan Sbârnă) ............................................................. 258

Nedeea Burcă: Ioan Aurel Pop, un intelectual care nu și-a trădat menirea .......................................... 259

N. Georgescu: Veselia la vechii greci (Despina Mincu-Georgescu) ...................................................... 261

Șerban Cionoff: Victor Ravini, autoportretul unui optimist bine temperat .......................................... 263

Maria Postu: Transferul de personalitate – singura cale de evadare din comunism (Liviu Ioan Stoiciu).. 265

Nicolae Dan Fruntelată: Cel mai sorescian poet ardelean (Alex. Jurcan).............................................. 267

Grigore Codrescu: Viorel Savin și romanul tinereții românești actuale................................................. 268

Diana Dobrița Bîlea: Oniric, basmic, psihologic, accente kafkiene sau religioase (Ioan Dumitru Denciu ) 270

Dora Lazăr: Multum in parvo (Maria Postu, Martina Garcia Aranda) .................................................... 272

Maria Bologa: Poezie și certitudine (Nicolae Silade) ........................................................................... 272

Paula Romanescu: La descurcarea ițelor (Ion Dincă) ........................................................................... 274

G. Manole: Sonetul care învinge gravitația (Nicolae Cabel) ................................................................. 275

Traian D. Lazăr: Criza conceptelor și studierea raporturilor  etnice (Petre Țurlea)................................. 276

Ionel Necula: Serghie Bucur .............................................................................................................. 279

Lucian Gruia: Mihai Antonescu – „În umbra cocorilor” ........................................................................ 280

Ioan Dumitru Denciu: Crepuscul și auroră / Dispersie ......................................................................... 281

Fevronia Spirescu: Versuri ................................................................................................................ 283

Paul Spirescu: Versuri ....................................................................................................................... 285

Doina Popa: Firul de viață ................................................................................................................. 287

Fl. Agafiței: Curierul. (O carpetă orientală și un manuscris tibetan) (V) ................................................ 289

Passionaria Stoicescu: „Dincolo de orice”... așteptări! ........................................................................ 293

Dora Lazăr: Revista revistelor (Nord Literar; Ex Ponto) ....................................................................... 295

Alexandru Jurcan: Duel cu citate ....................................................................................................... 300

Paula Romanescu: Mereu la modă uzatul fes al interesului ................................................................ 301

Nicolae Havriliuc: Bușteni, loc de respir și popas ................................................................................ 302

Ana-Daniela Sultana: Influențe baroce în lucrările hiper-realiste ale artistului Virgilius Moldovan ........ 304

Elena Stoiciu: Carnet plastic .............................................................................................................. 307

Alexandra Titu: Marin Gherasim ....................................................................................................... 309

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial ................................................................................................. 312

Cronicar: Festival râmnicean ............................................................................................................  316

Constantin Severin: Eveniment: George Löwendal la Berlin ............................................................... 317