Rodica Lăzărescu: Recviem pentru 2017.......................................................................................... 1

D.R. Popescu: Arca lui Noe............................................................................................................. 3

Magda Ursache: De la scara lui Hasdeu din Buzău la Iașul  „străduțelor subtile”................................ 4

Liviu Ioan Stoiciu: „Opriți-l până mai e vreme, pentru că are râie sub limbă, ne face creierul scrum și ne cretinizează urmașii!”..................................................................................................................................................... 8

Mircea Popa: O colaborare necunoscută a lui George Bacovia ....................................................... 10

Valentin Popa: Opera lui Eugen Schileru ....................................................................................... 12

Ioan Scurtu: 2 decembrie 1918 – autonomia Basarabiei, primul pas spre Marea Unire.................... 14

Ion Șt. Baicu: Să nu uităm odiseea Transilvaniei!Și istoricul tratat de pace din 1920 de la Trianon! (II) 17

Petre Țurlea: Regionalismul românesc transilvănean la începutul perioadei interbelice în ierarhia greco-catolicilor              21

Constantin Dobrescu: România în amintirile unui ofițer francez (Poilu) din armata de Dunăre......... 24

Theodor Pâslaru: Focșanii la 1909-1912 (III)................................................................................... 29

Florin Mihăilescu: Încă o dată despre necesitatea criticii................................................................ 31

Andrei Moldovan: Apocalipsa după Gabriel Chifu.......................................................................... 33

Gheorghe Moldoveanu: Ortografie și politică............................................................................... 37

Cristian Gabriel Moraru: Decriptarea unei nuvele inițiatice: „Secretul doctorului Honigberger”, de Mircea Eliade (I)            41  

Ion Gheorghe Pricop: Nicolae Dunăreanu, precursor al prozei scurte moderne.............................. 45

Alecu Ivan Ghilia: „În toate nenorocirile, am avut tot timpul sentimentul că sunt ocrotit…” ............ 48

Gheorghe Zamfir: „O seară magică, o împlinire sufletească...”....................................................... 58

A.Gh. Olteanu: O monografie așteptată....................................................................................... 60

Marin Iancu: O carte monumentală. Ion Luca în actualitate............................................................ 65

Theodor Codreanu: De la „Galaxia Grama” la „Corul morilor de vânt”............................................ 68  

Cornel Ungureanu: Despre avangardă, între Dumitru Crudu și frații Vakulovski.............................. 75

Ioan Adam: Apocalipsa după Ciobanu........................................................................................... 78

Gheorghe Lăzărescu: I.L. Caragiale și epoca sa.............................................................................. 86

Constantin Coroiu: Cehov și spectacolul „paradisului banal”.......................................................... 90

Gina Puică: Constantin Severin. De la „Apocalipsa Sensului” la „Sfârșitul rostirii”............................. 93

Ionel Popa: Spațiul literar în Ciclul Hallipa de Hortensia Papadat-Bengescu (I)................................  97

Petre Isachi:  Nietzsche rămâne de descoperit (VIII)................................................................... 100

Niculae Gheran: Concursuri și premii.......................................................................................... 105

Mihail Diaconescu – 80.............................................................................................................. 108

Gheorghe Păun: Clasicul de lângă noi.......................................................................................... 108

Theodor Codreanu: O personalitate polimorfă............................................................................ 108

Theodor Damian: Mihail Diaconescu, ctitor de conștiință românească.......................................... 109

Horia Bădescu: Arheolog al transcendentului și istoriei................................................................ 109

Sultana Craia: Ultimul romantic................................................................................................... 110

Nicolae Mareș: La ceas aniversar ................................................................................................ 110

A.I. Brumaru: Epica magna ......................................................................................................... 111

Stelian Gomboș: Scrisoare deschisă............................................................................................ 111

Ion Buzași: Un exeget al începuturilor literaturii noastre. La aniversară........................................ 112

La mulți ani, Doamnă Irina Petraș!.............................................................................................. 113 

Ioan-Aurel Pop: Unei Doamne a spiritului românesc.................................................................... 113

Horia Bădescu: Să mai dai samă, Doamnă!................................................................................... 114

Adrian Țion: Irina Petraș – portret în mișcare............................................................................... 114

Constantin Cubleșan: Biografia din vis......................................................................................... 115

Cornel Galben: Aniversări in absentia. Aurora Barcaru – 80.......................................................... 117

Ovidiu – 2000   

Publius Ovidius Naso: Tristele, Cartea a III-a, Elegia a X-a; Cartea I, Elegia a IX-a............................ 119

Traian Diaconescu: Arta comparației narative în „Metamorfoze”................................................. 121

In memoriam Augustin Buzura              

Constantin Cubleșan: Obsedanta nevoie de adevăr.................................................................... 124

In memoriam Nicolae Stoie

Vladimir Udrescu: Ultimul acord al „harphei nopții”..................................................................... 127

Sertarul cu amintiri                                                                      

George Bălăiță: „Acum când ești departe și de neatins…”............................................................ 129

Maria Banuș: „Îți scriu din goana primelor impresii”..................................................................... 130     

Traian Diaconescu: Petru Cercel, un prinț valah poet de limbă italiană.......................................... 132

Gheorghe Pituț: De la un gând la altul......................................................................................... 136

Livia Ciupercă: Doiniri ancestrale (Horia Furtună) ........................................................................ 138

Mărioara Stojanoviæ: Fereastra de sub nori................................................................................. 141

Victor Ravini: Divinitățile feminine. Viitorul omenirii va fi feminin sau nu va mai fi......................... 144

Radu Cârneci: „Africa din suflet!...”............................................................................................. 153

Șerban  Codrin: Întâmplări din viața necunoscută a unui rapsod și băutor, laureat al „Premiului Platon”    155

Victoria Milescu: Poemele străzii................................................................................................ 157

Nicolae Cabel: Sonete ............................................................................................................... 159

Petru Solonaru: Tetrade............................................................................................................. 160

Mihaela Aionesei: Poezii............................................................................................................ 161

Mihai Merticaru: Sonete............................................................................................................ 162

Luminița Zaharia: Poezii.............................................................................................................. 163

Niculae Gheran: Pornind de la o poză......................................................................................... 165

Mircea Tomuș: Aripile demonului (II).......................................................................................... 168

Maria Nițu: Brâncoveanu pe drumul crucii sau Despre suflet, trup și înhumare............................. 172

Constantin Trandafir:  Reîntoarcerea.......................................................................................... 177

Nicolae Havriliuc: Un personaj megaloman care fuge din roman.................................................. 181

Mircea Radu Iacoban: Jurnal....................................................................................................... 184

Paul Louis Lampert: Oglinda........................................................................................................ 188

Nicolae Mareș: Aforisme............................................................................................................ 188

Victoria Milescu: Haiku............................................................................................................... 189

Vasile Ghica: Despre  soartă / On fate......................................................................................... 189

*** Visul unei nopți de iarnă. Catrene din Epoca Thang............................................................... 190

Ana Dobre: Constantin Brâncuși – imagini complementare.......................................................... 191

Iordan Datcu: Ovidiu Bârlea în corespondență............................................................................. 193

Ion Bălu: Romulus Lal – romanul unei aventuri............................................................................ 195

Dumitru Hurubă: De la Magda Ursache citire…............................................................................ 197

Nicolae Dan Fruntelată: Clasicizarea postmodernismului (Liviu Ioan Stoiciu);................................ 198

*** O prozatoare sud-americană de la Valea Macului (Lina Codreanu) ........................................ 199

Grigore Codrescu: La rampă, psihosociologia – Virgil Mocanu...................................................... 201

Cornel Galben: Când „suferința acceptată devine un bun profesor” (Rodica Dascălu)................... 202

G. Manole: O cale a trecerii spre sonet (Nicolae Cabel)................................................................ 203

Diana Dobrița Bîlea: Nevoia de reechilibrare individuală și colectivă (Viorel Savin)......................... 205

Monica Grosu: Glose despre iubire și moarte (Dumitru Cerna).................................................... 206

Ionel Necula: Mirela Ianuș Dingă în armistiții cu timpul;................................................................ 207

*** Maria Cogălniceanu sub semnul mirării filosofice ................................................................. 208

Barbara Elena Pituț: „Mă simțeam înșelat. Cineva trișase” (Teodor Hossu-Longin)........................ 210

Lucia Cherciu: Poezii .................................................................................................................. 212

Doina Popa: Firul de iubire.......................................................................................................... 213

Ion Lazăr da Coza: Viața la confort redus..................................................................................... 216

Maria Postu: Suferința purtării măștii neadecvate (Lucia Cherciu)................................................ 222

Ciprian Chirvasiu: Paul Spirescu, între insultă și pedagogia poetică............................................... 224

Dora Lazăr: Revista revistelor (Literatorul; Poesis)....................................................................... 227

Tanța Diaconescu: Marile orchestre ale Festivalului „George Enescu” – ediția 2017...................... 232

Florin Colonaș: André Derain, exploratorul; Africa – Dada – Africa................................................ 234

Alexandru Jurcan: Teheran și Farhadi.......................................................................................... 237

Loredana Tuchilă: Despre artă cu/fără artă.................................................................................. 238

Ana-Daniela Sultana: Abordarea moștenirii dificile a comunismului în practica artistului vizual Mihai Zgondoiu       239

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 241

Constantin Prut: Spațiul sacru..................................................................................................... 243

*** „Sculptura lui Mircea Roman – o oglindă a eului devastat”.................................................... 245

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 247

Rodica Lăzărescu: Mireasma cărților............................................................................................ 251

*** Sorcova prosaeculistă ......................................................................................................... 253