Rodica Lăzărescu: Chiar trebuiau să poarte un nume?..................................................................... 1

D.R. Popescu: Zeul ovăzului și ai săi confrați.................................................................................... 2

Magda Ursache: Speranțe și exasperanțe...................................................................................... 4

Liviu Ioan Stoiciu: La nunta mea ..................................................................................................... 8

Ioan Scurtu: O zi pentru istorie – 27 martie 1918............................................................................ 10

Traian D. Lazăr: Apostolul neamului în războiul de întregire........................................................... 14

Ion Șt. Baicu: Să nu uităm odiseea Transilvaniei! Și istoricul tratat de pace din 1920 de la Trianon! (III) 18

Rodica Lăzărescu: Sacrificiul întemeietor sau despre un .............. roman necesar (Mihail Diaconescu)  22

Ion Șt. Baicu: Gheorghe I. Brătianu – 120 de ani de la naștere........................................................ 27

Cornel Ungureanu: Banatul literaturii și Unirea............................................................................. 30

Mircea Braga: O fenomenologie a lecturii sau stareade singularitate a teoriei (Wolfgang Iser) (I).... 35

Florin Mihăilescu: C. Dobrogeanu-Gherea: „I.L. Caragiale” (Revizitări critice) ................................. 41   

Gheorghe Moldoveanu: Abuzul uzului ......................................................................................... 43

Maria Nițu: La semănat zâzanie.................................................................................................... 46

Cristian Gabriel Moraru: Decriptarea unei nuvele inițiatice: Secretul doctorului Honigberger”, de Mircea Eliade (II)         48

Andrei Moldovan: Dan Coman sau despre romanul unui poem..................................................... 52

Horia Bădescu: „Scrie!... Rostogolește cuvinte în calea„neantului!”............................................... 55

Mihail Diaconescu: Despre romanul „Marele cântec”, muzica epocii baroce și tezaurul psaltic românesc  (I)       61

Petre Isachi: Liviu Rebreanu ca destin  sau „54 de ani de stupidă perseverenț㔠 (I)....................... 67

Constantin Cubleșan: „De ce scriu?” (Bloc notes).......................................................................... 72

Mircea Popa: Dan Culcer despre cenzura din comunism ............................................................... 75

Nedeea Burcă: Demnitatea metafizică a narațiunii: Mihai Sin și Alecu Ivan Ghilia ........................... 78

Iordan Datcu: Ion D. Sîrbu și Măria Sa Limba Română...................................................................   87

Lina Codreanu: Dualitatea întregitoare......................................................................................... 89

Șerban Codrin: Titus Vîjeu sau poetul între gând și șoaptă............................................................. 91

Silvia-Ofelia Chelariu: O diacronie a eminescianismului poeziei române......................................... 96

Ionel Popa: Spațiul literar în ciclul Hallipa deHortensia Papadat-Bengescu (II)................................. 98

Traian Diaconescu: Teoria și practica traducerii ...........................................................................  101

Dumitru Velea: Vsevolod Emilievici Meyerhold – și biomecanica.................................................. 103

Constantin Coroiu: Templul din Orașul revoltei Dragonului.......................................................... 107                     

Paula Romanescu: Întru mulți ani................................................................................................ 109

Irina Petraș: Într-o noapte de iarnă, un călător ........................................................................... 109

Theodor Codreanu: Imanența tragicului: de la Horia Bădescu la părintele Stăniloae...................... 111

Constantin Cubleșan: Despre tinerețe fără bătrânețe................................................................. 114

Paul Aretzu: O poveste nesfârșită .............................................................................................. 115

Adrian Țion: „E toamnă nebun de frumoasă la Cluj!”................................................................... 116  

Adrian Popescu: Un autor polidimensional.................................................................................. 116

Ion C. Ștefan: Un parcurs glorios ................................................................................................ 117

Ioan Adam: Vocație duală........................................................................................................... 118

Mircea Popa: „Pururi tânăr îmbrăcat în manta-mi”  ..................................................................... 121

Horia Bădescu: Ermitul         ......................................................................................................... 121

Marin Iancu: Miracolul poeziei   .................................................................................................. 121

Monica Grosu: Gânduri despre poetul Teofil Răchițeanu ............................................................ 123

Valeriu Anghel – la 80 de ani...................................................................................................... 124

 Ana Blandiana........................................................................................................................... 124

Costică Neagu............................................................................................................................ 124                                                                                                                               

Mihail Diaconescu: Despre amicul Radu, cu inima frântă de durere.............................................. 125

Șerban Codrin: Radu Cârneci sau locul său în tabelul neperiodic al poeziei.................................... 126

Cornel Galben: Jurnalul meu cu Radu Cârneci ............................................................................. 129

Emilian Marcu: Radu Cârneci – un prinț al iubirii profetice............................................................ 131    

Nicolae Silade: maestrul ............................................................................................................ 131

Victor Crăciun: Omul spectacol – Al.G. Croitoru........................................................................... 132

Nicolae Cabel: „Keystone” – ieri, azi, mâine... ............................................................................. 134

Nicolae Cârlan: La despărțirea de Elisabeta Isanos....................................................................... 136

Nicolae Dina: Mircea Scarlat. Un destin literar în memoria posterității.......................................... 138

Cinci ani fără Mircea Dinutz....................................................................................................... 140

Liviu Ioan Stoiciu; Maria Nițu; Petre Isachi; C. Trandafir; Cornel Galben; Viorel Savin; Valeriu Anghel; Paul Spirescu; Șerban Codrin....................................................................................................................................... 140

Anghel Dumbrăveanu: „Aștept, cu toate incertitudinile, haitele criticii bucureștene”................... 143

George Bălăiță: Poezii  ............................................................................................................... 144

Mărioara Baba: Poezii................................................................................................................. 145

Victor Ravini: Mărțișor............................................................................................................... 148

Teofil Răchițeanu: Tărâmul de Rouă; El Decheneu bătrân e-acolo................................................ 150

Valeriu Anghel: Glose................................................................................................................. 151

Șerban Codrin: Enigme cu ascunzișuri de nepătruns, sau ce se mai plagiază în cărți de poezie (141-154)               153

Passionaria Stoicescu: Versuri..................................................................................................... 155

Paula Romanescu: Versuri ......................................................................................................... 157

Nicolae Cabel: Versuri................................................................................................................ 158

Diana Trandafir: Poeme.............................................................................................................. 159

Ana Podaru: Versuri .................................................................................................................. 160

Mihaela Aionesei: Versuri.......................................................................................................... 162

Niculae Gheran: Frica   ............................................................................................................... 164

Alecu Ivan Ghilia: Cu spatele la zid.............................................................................................. 167

Mircea Tomuș: Aripile demonului (III)......................................................................................... 174

Gheorghe Moldoveanu: La Mera (palimpseste) (I)...................................................................... 175

Ioan Florin Stanciu: Sânziana Pontica........................................................................................... 182

Gheorghe Filip: Agentul acoperit................................................................................................ 186

Doina  Cherecheș: Planul secret al Mariei.................................................................................... 189

Nicolae Havriliuc: Însămânțarea cuvintelor sau Vorbirea pe fragmente........................................ 193

Vasile Ghica: Despre natură........................................................................................................ 194

Ioan Dumitru Denciu: Păstorii romanilor și lupii de stepă  (I)......................................................... 195

Vasile Alecsandri: Deșteptarea României / Romania's Awakening................................................ 205

Paula Romanescu: Poeme / Poèmes.......................................................................................... 206

Victoria Milescu: Poeme / Poèmes  ...........................................................................................  208

Georges Brassens: Supplique pour être enterré à la plage de Sète  / Suplică, să fiu îngropat pe plaja din Sète 210

Nigel Kent: Poezii....................................................................................................................... 212

G. Manole: Zece prozatori prin camera cu pereți de oglinzi.......................................................... 214

Ionel Necula: Th. Codreanu – fragmente despre Eminescu ......................................................... 217

A.Gh. Olteanu: Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului (Ion Vlad)................................. 219

Gh. Lăzărescu: Despre texte și contexte (Constantin Coroiu)....................................................... 223

Nicolae Dan Fruntelată: Al treilea ochi, al poeziei (Rodica Braga) .................................................  225

Valentin Popa: Despre un proscris triumfător (Maria Cogălniceanu)  ........................................... 226

Ionel Necula: Constantin Stroe și extractul etic al filosofiei românești; ......................................... 228

Ionel Necula: Vasile Gogea – alte anamteme.............................................................................. 230

Monica Grosu: Casa cu năluci (Gh. Jinga)..................................................................................... 232

Lia-Maria Andreiță: Șeherezada (Elena Dincan)........................................................................... 233

Ion Gheorghe Pricop: Daniela Oatu – poezia între adevăr și feminitate........................................ 234

Doina Popa: Firul de praf............................................................................................................ 237

Fl. Agafiței: Curierul (O carpetă orientală și un manuscris tibetan) (VI)......................................... 239

Ion Andreiță: În umbra firului de iarbă (Fevronia Spirescu).......................................................... 245

Dora Lazăr: Revista revistelor (Mișcarea literară)......................................................................... 246

Sînziana Ravini: Cel mai mare păcat............................................................................................. 250                                   

Alexandru Jurcan: Iconoclastul  Godard...................................................................................... 251

*** Mihai Chiuaru – o vocație expresionistă............................................................................... 252

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 254

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial..........................................................................................   257

*** La închiderea ediției ............................................................................................................ 261