Magda Ursache: Pe cine gheranjează Gheran?............................................................................... 1

D.R. Popescu: Mireasa vagaboandă sau Mireasa desculță sau Mireasa valahă (fragment)................ 5    

Magda Ursache: „Cel mai sigur mijloc de ratare e slujul la putere”................................................... 9

Liviu Ioan Stoiciu: La 23 de ani, vara, „manipulant”  pe un șantier din București, nici o lună.............. 18

Mircea Popa: Un deplorabil contestatar al lui Mihai Viteazul ......................................................... 20

Petre Țurlea: Politicianism la aniversarea Marii Uniri...................................................................... 22   

Ion Șt. Baicu: Să nu uităm odiseea Transilvaniei! Și istoricul tratat de pace din 1920 de la Trianon! (IV) 27

Tudor Nedelcea: „Avanposturi ale Marii Uniri” ............................................................................. 31

Mircea Braga: O fenomenologie a lecturii sau starea de singularitate a teoriei (Wolfgang Iser) (II).. 34  

Florin Mihăilescu: G. Ibrăileanu: „G. Topîrceanu” (revizitări critice)................................................ 41  

Gheorghe Moldoveanu: Cu subiect și predicat............................................................................. 43 

Maria Nițu: Povești cu castele din Spania până-n Danemarca......................................................... 46

Cristian Gabriel Moraru: Decriptarea unei nuvele inițiatice: „Secretul doctorului Honigberger”, de Mircea Eliade (III)    49

Marin Iancu: Teodor Murășanu, scriitorul unei epoci..................................................................... 54

Eugen Simion: „Mă silesc să merg bine pe calea mea, fără mari complexe, fără ură în mine, fără superstiții”      58

Constantin Călin: „Sunt doar un punct în bibliografia lui Bacovia”................................................... 63

Mihail Diaconescu: Despre romanul „Marele cântec”, muzica epocii baroce  și tezaurul psaltic românesc  (II)    69

Nicolae Dan Fruntelată: Don Cezar de Altamira............................................................................. 78

Petre Isachi: Pretext, Text, Context, Subtext. Liviu Rebreanu ca destin sau „54 de ani de stupidă perseverenț㔠(II)     80

Viorel Chirilă: Prima vârstă a poetului (Horia Bădescu)................................................................... 84

Ionel Necula: O carte despre saga Cioranilor................................................................................. 90

Gheorghe Postelnicu: V. Voiculescu și  uluitoarea lui memorie lingvistică....................................... 93

Ion Gheorghe Pricop: Poezia de dragoste sau „noua Beatrice” a lui Viorel Dinescu......................... 95

Dumitru Velea: Teatrul și artele vizuale – confluențe și divergențe (I)............................................ 99

*** Eugen Simion – „Spectacolul continuă, cu grația lui Dumnezeu”............................................ 103

Ioan Aurel Pop: Academicianul Eugen Simion, la ceasul împlinirilor supreme................................ 104

Basarab Nicolescu: Eugen Simion și  gustul apostolatului.............................................................. 105

Ion Brad: Eugen Simion în lumina reflectoarelor.......................................................................... 106

Th. Codreanu: Eugen Simion și „critica sintetică”.......................................................................... 109

Iordan Datcu: Colecția „Opere fundamentale”  la un moment sărbătoresc................................... 112

L. Chișu: „Tânărul” Eugen Simion................................................................................................. 114

Adrian Dinu Rachieru: Eugen Simion  și „lecția” lovinesciană......................................................... 115

Petre Isachi: Critica – un mod de existență.  Autoritatea criticului................................................ 121

Iordan Datcu: La un nou „prag de vârstă”. .................................................................................. 123

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Iordan Datcu,  etnolog edificator ..................................................... 123

Iordan Datcu: „Cercetarea etnologică românească  trebuie să se achite de elaborarea lucrărilor fundamentale!” (interviu de Iulian Chivu)............................................................................................................................... 126

Rodica Lăzărescu: George Bălăiță - Un an de eternitate În atelierul ucenicului neascultător. ......... 129

Valeriu Râpeanu: Ion Frunzetti – centenar ................................................................................. 132

A.Gh. Olteanu: Un etnolog remarcabil redescoperit care  se cere pus în valoare (Radu Niculescu) 134

Livia Ciupercă: Centenar Aristizza Romanescu............................................................................. 137

Aurora Barcaru: Versuri.............................................................................................................. 139                              

Anghel Dumbrăveanu: „Îți scriu pentru a-mi  manifesta dezaprobarea”....................................... 140

Maria Păuța Gașpăr: Proză scurtă............................................................................................... 141

Victor Ravini: Miorița conține mai multe idei decât cuvinte. Ce facem cu Miorița și cui o lăsăm? ... 144

Șerban Codrin: La spartul târgului de carte.................................................................................. 150

Victoria Milescu: Poezii     ........................................................................................................... 152

Traian Diaconescu: Ars moriendi sau Surghiun la Tomis................................................................ 154

Rodica Braga:Poezii.................................................................................................................... 155

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 156

Mihaela Boboc:Poeme............................................................................................................... 158

Alexandru Cazacu: Poezii............................................................................................................ 159

Silvia Marinache: În câmp deschis............................................................................................... 161

Niculae Gheran: Aviz amatorilor................................................................................................. 162

Dumitru Hurubă: Efect de transhumanță.................................................................................... 165

Dumitru Matală: Spațiul vital ...................................................................................................... 167    

Nicolae Havriliuc: Orice poveste mizează pe  continuitate ........................................................... 171

Paula Romanescu: Miniaturi....................................................................................................... 175

Alexandru Jurcan: Gilbert și mazărea.......................................................................................... 177

Gheorghe Moldoveanu: La Mera (palimpseste) (II)..................................................................... 178

Mircea Tomuș: Drăguțul de rege (I)............................................................................................ 185

Ioan Dumitru Denciu: Păstorii romanilor și  lupii de stepă (Scenariu de film) (II)............................ 197

Gheorghe Pituț: Sonete / Sonnets.............................................................................................. 205

Victoria Milescu: Haiku............................................................................................................... 207

Luminița Zaharia: Poezii/Poésies ................................................................................................ 208

Heidi Williamson: Poezii ............................................................................................................. 210

Nikos Gatsos: Poezii................................................................................................................... 212

Valerii Briusov: Poezii ................................................................................................................ 214

Ionel Necula: Cărțile Linei Codreanu........................................................................................... 215

Ana Dobre: Spectacolul lumii în imagini subiective (Magda Bădoiu).............................................. 218

Cornel Galben: Eugen Verman și ceata lui de pe „Lăpușneanu”................................................... 220

Ion Roșioru: O sărbătoare lecturală de excepție (Mihai Sălcuțan)................................................. 221

Ștefan Vida Marinescu: Virtuțile prozei scurte  (Gh. Filip); O „epopee” teribilistă.......................... 223

Güner Akmolla: Gârliciu – leagănul credințelor, în interpretarea fantastico-poematică a  Dianei Dobrița Bîlea    226

G. Manole: Căutări prin psihologia abisală a poporului român (H.V. Pătrașcu)............................... 227

Maria Cogălniceanu: Motivul șarpelui în  elegiile lui Alexandru Jurcan.......................................... 230

Rodica Lăzărescu: Cică niște cronicari…  (Passionaria Stoicescu).................................................... 231

Traian D. Lazăr: „Basarabie, ești lacrima neamului meu” (Constantin Adam)................................. 232

Ionel Necula: Valeriu Salcie; Lirismul tecucean  în veșminte feminine (Mirela Ianuș Dinga)............ 234

Monica Grosu: În singurătatea grădinii, doar umbre și pietre... (Sonia Elvireanu) ......................... 238

Doina Popa: Firul de viață........................................................................................................... 240

Paul Spirescu: Mai...................................................................................................................... 242

Virgil Panait: Versuri................................................................................................................... 244

Ioan Viștea: O nouă, surprinzătoare și valoroasă poetă: Fevronia Spirescu................................... 245

Rodica Lăzărescu: Cartea cu pereții de sticlă (Fevronia Spirescu).................................................. 246

Dora Lazăr: Revista revistelor („Caligraf”) ................................................................................... 247

Alexandru Jurcan: Rămâi cu bucuria........................................................................................... 251

Florin Colonaș: Muzeul bruxellez al ciocolatei și muzeele de ciocolată.......................................... 252

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 254

Magda Cârneci: Cu Liviu Nedelcu  „înăuntrul materiei”................................................................ 256

Halil Ibrahim Özdemir: Orașul de vis............................................................................................ 258

*** Ilie Boca – Pictorul văzutelor și nevăzutelor.......................................................................... 260

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 261

Iordan Datcu: Era mândru că-l angajase la institut  însuși G. Călinescu.......................................... 265

*** Festivalul Național de Literatur㠄Marin Preda”.................................................................... 266