Rodica Lăzărescu: „Văruiește podișca!”.......................................................................................... 1                                

Marian Oprișan: La jumătate de veac............................................................................................. 2

Cristi Valentin Misăilă: Salutări din Focșani!..................................................................................... 3

Florin Marian Dîrdală: Județul Vrancea – 50.................................................................................... 4

D.R. Popescu: Biografia și opera..................................................................................................... 6                 

Magda Ursache: Textul, dar și contextul. Const. Coroiu  la 20 de ani și încă 55.................................. 7

Liviu Ioan Stoiciu: Îmi plâng de milă. La 23 de ani, la București........................................................ 11

Mircea Popa: Recitind memoriile lui Al. Vaida-Voevod.................................................................. 13

Petre Țurlea: Forța revelatoare a documentelor. Pe marginea  unui roman istoric.......................... 18

Ion Șt. Baicu: Să nu uităm odiseea Transilvaniei! Și istoricul tratat de pace din 1920 de la Trianon! (V) 20

Mariana Zavati Gardner: Îți amintești?.......................................................................................... 23                                

Ioan Scurtu: August 1968: Solidaritate cu reformele din Cehoslovacia............................................ 24

Horia Dumitrescu: Mărăști – 10 iunie 1928..................................................................................... 27

Florin Mihăilescu: E. Lovinescu: „Contribuția Sburătorului  la poezia epică: Hortensia Papadat-Bengescu” (revizitări critice)................................................................................................................................................... 33              

Gheorghe Moldoveanu: Limba – expresie exterioară  a spiritului.................................................. 35 

Maria Nițu: Centenarul Unirii cu Moș Miron și darul de otavă sau Cine și de ce „îți dă brânci”.......... 38

Marin Iancu: Mișcarea albatrosistă. Ambianță  și reprezentanți (I)................................................. 40

Constantin Cubleșan: Ion Creang㠖 Poveștile corozive (I)............................................................. 45

Cristian Gabriel Moraru: Decriptarea unei nuvele inițiatice: „Secretul doctorului Honigberger”, de Mircea Eliade (IV)    52

Andrei Moldovan: Ființă și sacru în romanele  lui Adrian Popescu.................................................. 57

Ioan Dumitru Denciu: „Prin scrisul meu am încercat să recuperez  acea doză de nebunie din «bunătatea» timpului”     60

Horia Bădescu: Ontologia tăcerii................................................................................................... 67                                

Ion Gheorghe Pricop: „Incursiune” în proza lui D.R. Popescu......................................................... 69

Mircea Popa: Răzvan Theodorescu între știință și politică.............................................................. 74                 

Mihai Neagu Basarab: Nicolae Cabel sau arta omagierii................................................................. 78 

Marin Iancu: O carte magică......................................................................................................... 81                 

Viorel Chirilă: Ființa sub furci caudine (Horia Bădescu)................................................................... 85

Ionel Popa: Spațiul literar în romanul românesc ............................................................................ 91                 

Ionel Necula: Anton Dumitriu. Fișe pentru medalion..................................................................... 96 

Dumitru Matală: Nu cenușa, ci focul............................................................................................. 98                 

Dumitru Velea: Teatrul și artele vizuale – confluențe  și divergențe (II).............................................   100

Niculae Gheran: Bătrân sunt, dar nu și prost............................................................................... 105

Pr. Ioan C. Teșu: Familia  contemporan㠖între  ideal  și  criză....................................................... 110

Marcel Mureșeanu: Doi într-o arcă............................................................................................. 113                                 .......................................................................................................................................................

Passionaria Stoicescu: Drogul unei vieți....................................................................................... 114                                

Petre Isachi: Mircea Braga și paradigma complexității.................................................................. 116                 

Gheorghe Lăzărescu: Un  maestru  al  romanului  istoric contemporan: Ioan Dumitru Denciu........ 118

Iordan Datcu: O cronică literar㠄între patru ochi” a lui Alexandru Săndulescu.............................. 121

Lucian Chișu: La despărțirea de Marius Sala................................................................................. 124

Ion Brad: „Ca frații, ba mai bine”................................................................................................. 126

Dumitru Micu: „Normal ar fi fost să mă fi format și să fi muncit în alt climat intelectual, propice gândirii și creației libere” (interviu de Ion Bălu)................................................................................................................. 127

Nicolae Cabel: Călin Căliman, un om de pe planeta Cinema.......................................................... 132                 

*** Un alt fel de omagiu. Lui Mircea Dinutz la 70 de ani dacă… (Lucia Cherciu; Teodora Fîntînaru). 135

Constantin Călin: „Până când o fi să fie ne facem datoria” (M. Dinutz: Corespondență)................ 136

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu, „Discursuri parlamentare”............................................................ 145 

Ioan Baba: Versuri...................................................................................................................... 151                 

Lucia Cherciu: Poezii................................................................................................................... 154 

Al. Francisc: Poezii...................................................................................................................... 155 

Ana Podaru: Poezii..................................................................................................................... 156                 

Cristina Brescan: Poezii............................................................................................................... 157 

Victor Ravini: Trei suedezi barosani, când căzu comunismul la București....................................... 159 

Nicolae Dan Fruntelată: Poeme.................................................................................................. 164                                 .......................................................................................................................................................

Șerban Codrin: Mi-e  dor  de  vremuri semănătoriste.................................................................. 165                 

Victoria Milescu: Versuri............................................................................................................. 167                                 .......................................................................................................................................................                  

Ion Roșioru: Poezii..................................................................................................................... 169                                 .......................................................................................................................................................                                 

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 170                                 .......................................................................................................................................................                  

Dana Oprița: Poezii..................................................................................................................... 171                                 .......................................................................................................................................................                  

Gabriel Dragnea: Poezii.............................................................................................................. 172                                 .......................................................................................................................................................  

Viorel Chirilă: Poezii.................................................................................................................... 173

Niculae Gheran: Ale tinereții valuri............................................................................................. 174                                

Gheorghe Filip: Himera.............................................................................................................. 177                                 .......................................................................................................................................................                  

Nicolae Havriliuc: Surprinderi pe drumul cu plopi ........................................................................ 181                                

Mariana Velisar-Codrescu: Singurătatea bătrânilor...................................................................... 185                                

Dumitru Hurubă: Noryna............................................................................................................ 188                                 .......................................................................................................................................................  

Ion Andreiță: Scrisoare neexpediată........................................................................................... 191                                 .......................................................................................................................................................

Alexandru Jurcan: Mătușa Saveta la dentist................................................................................ 193                                

Alexandra Ionuța Andrecuț: Despre euri și zile de luni................................................................. 194                 

Mircea Tomuș: Drăguțul de rege (II)........................................................................................... 197                                 .......................................................................................................................................................

Ioan Dumitru Denciu: Păstorii romanilor și lupii de stepă  (Scenariu de film) (III)........................... 202 

*** Versuri din prizonierat......................................................................................................... 209                                 .......................................................................................................................................................  

Victoria Milescu: Haiku............................................................................................................... 213

Abigail Elizabeth Ottley: Versuri.................................................................................................. 214

Nicolae Dan Fruntelată: O poetă din mantaua psalmilor  arghezieni (Valeria Manta-Tăicuțu)......... 216

Nicolae Dan Fruntelată: Încă o voce a câmpiei (Nicolae Tăicuțu)................................................... 217 

Iordan Datcu: Mihai Stan, diarist................................................................................................. 218 

Stan V. Cristea: Jurnalul unui editor (Mihai Stan)......................................................................... 219

A.Gh. Olteanu: O carte cu multe adevăruri (N. Gheran)............................................................... 221

Rodica Lăzărescu: Cu hoitul poeziei pe masă (Dan Petrușcă);  La curțile domnești (Gh. Păun; Horia Bădescu)     223         .......................................................................................................................................................                                  .......................................................................................................................................................  

Monica Grosu: Strada poeziei (Victoria Milescu); Neliniști poetice (Mariana Zavati Gardner)........ 226 

Aureliu Goci: Proze scurtissime și satirice fără intenții  moralizatoare (D.A. Doman)...................... 228 

Ștefan Vida Marinescu: O tele-frescă satirică  (Radu Paraschivescu)............................................. 230 

Maria Nițu: Costel Balint despre eroismul supraviețuirii în războiul taliban.................................... 231 

Loredana Tuchilă: Calea spre echilibru (Sînziana Ravini)............................................................... 233                 

Nicolae Dina: Probitatea și rigurozitatea istoricului literar  (Stan V. Cristea)................................... 236 

Adrian Țion: Sinceritatea rostirii (Ana Podaru)............................................................................. 238

Virgil Rațiu: Bărbatul de 100 de ani (Jonas Jonasson).................................................................... 239

Georgică  Manole: Teatrul „George Ciprian” ca zonă  de construit destine (Ion Aldeniu)............... 240

Genoveva Simona Mateev: Poezii.............................................................................................. 242                                

Marin Moscu: Poezii................................................................................................................... 242                                 .......................................................................................................................................................

Doina Popa: Firul de lecție.......................................................................................................... 243                                

Paul Spirescu: Viață-moarte-Cuvânt (Virgil Panait)...................................................................... 246 

Dora Lazăr: Revista revistelor („Spații culturale”)......................................................................... 247                 

Traian D. Lazăr: „Toți privim atenți cortina” (Constantin Tudorache)............................................. 250 

Alexandru Jurcan: Lynch și caruselul metamorfozelor.................................................................. 252                 

Florin Colonaș: Vechi și nou la Muzeul Barbier-Mueller; Quinttete în familie................................ 253 

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 257                                 .......................................................................................................................................................

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 260

*** Ultima oră........................................................................................................................... 264