Ioan-Aurel Pop: Statutul istoriei și al istoricului la un secol de la MareaUnire................................. 1

D.R. Popescu: Tăcerea de aur...................................................................................................... 6

Magda Ursache: Scrisoare întredeschisă (Dragă C. Stănescu)........................................................ 7

Liviu Ioan Stoiciu: Închid capitolul. „Măvoilăsa de scris”. Totul e vânt........................................... 10

Ioan Scurtu: Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei cu România........................................ 13

Traian D. Lazăr: Unirea Bucovinei la România.............................................................................. 17

Maria Vaida: Înfăptuitorii Marii Uniri – preoți din Bihor............................................................... 22

Aurel  V. David: Devenirea „întru sine” a națiunii române............................................................ 25

Mariana Zavati Gardner: Din Primul Război Mondial.................................................................... 28 

Florin Mihăilescu: G. Călinescu: „Camil Petrescu” (Revizitări critice)............................................. 29

Gheorghe Moldoveanu: Contuzii............................................................................................... 31

Maria Nițu: Cu sâmbetele la cingătoare...................................................................................... 34

Ionel  Popa: Lucian Blaga și Liviu Rebreanu sub cupola Academiei................................................ 37

Marin Iancu: Mișcarea albatrosistă. Ambianță și reprezentanți (II).............................................. 40

Constantin Cubleșan: Ion Creang㠖 Poveștile corozive (II)......................................................... 44

Andrei  Moldovan: Îngerii de închinat ai lui Radu Ulmeanu.......................................................... 50

Victoria Milescu: „Poetul […] se autozideșteînpropriile-iscrieri, împreună cu rănile, cu sentimentele și ideile veacului său”................................................................................................................................................. 54

Lucia  Cherciu: „Orice român din diaspora trebuie fie sigur est eînarmat cu cărți vechi și noi de acas㔠            60

A. Gh. Olteanu: Reflecții asupra basmului................................................................................... 64

Victor Ravini: Dacă ciobanul din Miorița a fost sau n-a fost omorât.............................................. 68

Iordan Datcu: G.T. Kirileanu și Titu Maiorescu............................................................................. 71

Petre Isachi: Dostoievski și drumul spre centru (I)...................................................................... 73

Ionel Necula: Alexandru Surdu (Fișe pentru un medalion).......................................................... 77

Ion Andreiță: Memoria de alături............................................................................................... 81

Nicolae Havriliuc: Sub semnul contemplației............................................................................... 84

Nicolae Havriliuc: Starea ce ne-ncearcă...................................................................................... 85

Mihaela Matache: PericleMartinescu – poezia, între modele și căutarea sinelui.......................... 87

Viorel Chirilă: Ființa în fața Marelui Prag (HoriaBădescu) (II)........................................................ 90

Iulian Chivu: Teogonie și teognosie în Evangheliile de la Nag Hammadi........................................ 95

Paula Romanescu: Suflet de români. Treiîntâmplări, o singurăcredință........................................ 99

Rodica Lăzărescu: Centenarul e o dată la o sută de ani!............................................................. 100

Călin Stănculescu: Reconstituirea............................................................................................. 102

Vladimir Găitan: „Sergiu – dragul de el!”................................................................................... 107

Ileana Popovici: „Noi eram toți acolo o familie”......................................................................... 109

Marin Iancu: Cuvântul, calea spre sine (Sergiu Huzum)............................................................. 111

Mircea Popa: Marcel Mureșeanu și sentimentul fragilității ființei............................................... 114

Cornel Galben: 10 secvențe la ceas aniversar............................................................................ 117

Magdalena Stoicescu: SimionMehedinți – 150 de ani  de la naștere........................................... 119

Maria Nițu: Ștefan Goanț㠖 85. Excelența vinului românesc..................................................... 125

Livia Ciupercă: Centenar Guillaume Apollinaire......................................................................... 130

Grigore Codrescu: La moartea scriitorului Doru Kalmuski........................................................... 131

***: Sertarul cu amintiri. In memoriam Aurel Sasu.................................................................... 133                        

Dumitru Velea: „Europeanul Marin Sorescu s-a întors acasă”.................................................... 136

TraianDoban: Pierduți în vijelii.................................................................................................. 143

Eugen Barz: Versuri................................................................................................................. 146

Victor Ravini: Procesul avocatului ziarist.................................................................................... 148

Nicolae Dan Fruntelată: Poeme................................................................................................ 151

ȘerbanCodrin: După un secret desen de Sandro Botticelli, coroană gravată de Albrecht Dürer pe frontonul unei ciudate porți........................................................................................................................................ 153

Paula Romanescu: Saphice....................................................................................................... 155

Passionaria Stoicescu: Versuri.................................................................................................. 156

Virgil Diaconu: Versuri.............................................................................................................. 158

Florea Burtan: Poeme.............................................................................................................. 160

Zaira Samharadze: Versuri....................................................................................................... 162

Ion Roșioru: Poezii................................................................................................................... 163

Nicoleta Stăvărache: Versuri.................................................................................................... 164

Constanța Popescu: Versuri..................................................................................................... 165

Niculae Gheran: Monolog parodic............................................................................................ 166

Constantin T. Ciubotaru: Vecinii mei din copilărie...................................................................... 169

Ion Gheorghe Pricop: Șerpoaica............................................................................................... 172

Mihai Sălcuțan: Colacul de salvare............................................................................................ 176

Constantin Severin: Străinul din Ada Kaleh............................................................................... 178

Oana Mihaela Savin: Clătitele................................................................................................... 183

Magdalena Stoicescu: Ieșirea................................................................................................... 186

Mircea Tomuș: Drăguțul de rege (III)........................................................................................ 189

Ioan Dumitru Denciu: Păstorii romanilor și lupii de stepă  (Scenariu de film) (IV)........................ 199

Iosif Brodski: Versuri................................................................................................................ 204

Sylvia Armstrong: Versuri......................................................................................................... 206

Mihai Neagu Basarab: Cărțilelui Nicolae Cabel........................................................................... 208

Marin Iancu: Horia Bădescu și spațiul cultural francofon............................................................ 212

Rodica Lăzărescu: La judecata timpului. Sacrificiul după 30 de ani............................................... 215

Ștefan Vida Marinescu: Un „recviem” ca o lecție epică (Augustin Buzura).................................. 216

Monica Grosu: Întrebărișirăspunsuri (Leo Butnaru)................................................................... 217

Nicolae Dan Fruntelată: La Passion  (PassionariaStoicescu)........................................................ 218

Nicolae Cabel: Marginalii la volumul „Fiicalui Abel” (Diana Trandafir).......................................... 219

Ana Dobre: Oamenii vii ai nostalgiei (Florin Vedeanu)............................................................... 220

Virgil Rațiu: Roman cu femeifrumoaseșicaipursânge (Ion Dulugeac).......................................... 222

Maria Cogălniceanu: Recuperareavalorilorpierdute temporal șitemporar (Valentin Popa).......... 223

A. G. Secară: Arabescurile din interiorularabescurilor (Mirela IanușDinga)................................. 225

Petrache Plopeanu: Sonete..................................................................................................... 227

Doina Popa: Firul de soare....................................................................................................... 228

Nina Elena Plopeanu: Moirele.................................................................................................. 230

Passionaria Stoicescu: Echilibristul de pe funiafrigului (Paul Spirescu)........................................ 232

Rodica Lăzărescu: Întoarcerea la rădăcini (FevroniaSpirescu)..................................................... 234

Dora Lazăr: RevistarevistelorCafeneaualiterară”).................................................................. 236

Passionaria Stoicescu: „Cronicile din Haragauli”......................................................................... 237

Alexandru Jurcan: Mascasocialășioglinda.................................................................................. 240

Florin Colonaș: La Varșovia, cu gândul la poetulpianului............................................................. 241

Ionel Necula: Nicolae Stan....................................................................................................... 243

Elena Stoiciu: Carnet plastic...................................................................................................... 244

Liviu Nedelcu: Îndurerat omagiu (Alexandra Titu)..................................................................... 246

Onisim Colta – „Zeul propriei creații”........................................................................................ 247

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial......................................................................................... 248

***: Premiilecelei de a XVI-a ediții a FestivaluluiNațional de Literatur㠄Marin Preda”............... 253

***: Sub friza cu potecași........................................................................................................ 254

***: Banchetul la mânăstire..................................................................................................... 255