Rodica Lăzărescu: Despre datul cu părerea .....................................................................................  1

Acad. D.R. Popescu: Muntele fericirilor  ...........................................................................................  3

Acad. Ioan-Aurel Pop: Academia Română la 153 de ani   ................................................................  5

*** Câteva precizări privind conținutul rezoluției de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia

                 și chestiunea autonomiei  .................................................................................................  8

Magda Ursache: „Un pământ numit Aiud”  ....................................................................................  10

Cornel Ungureanu: Despre Eminescu, în poezia de azi .................................................................... 15

Acad. Răzvan Theodorescu: Ştefan cel Mare – 515   ......................................................................  20

Güner  Akmolla: După 75 de ani...  ..................................................................................................  23

Florin Mihăilescu: Ion Negoiţescu: „Descrierea unui poet”                                           

                        (revizitări critice)  ........................................................................................................  25                 

Gheorghe Moldoveanu: Competenţă ...............................................................................................  27 

Maria Niţu: „Să te bat să te omor/ cu coada de la topor”                                              

      (pseudotragedie antică)  ............................................................................................................  30 

Mircea Popa: În laboratorul de creație al romanului „Luntrea lui Caron” ........................................ 34

Marian Nencescu: Critica „metafizică”. Integralism ......................................................................... 44

Petre Florea: Un militar editor de producţii folclorice ...................................................................... 47

Andrei Moldovan: Radu Vancu sau lumea de dincolo de luciditate ................................................  49

Constantin Cubleşan: „Îmi e bine să mă știu legitimat cu această calitate:

   profesionist al scrisului” (interviu de Rodica Lăzărescu) ................................................................ 52

Mircea Radu Iacoban: „Destinul cărţilor pur şi simplu mă obsedează”

                         (interviu de Nicolae Busuioc)  ..................................................................................... 58

C. Stănescu: „În vreme ce gura mea latră...” (Adrian Păunescu) .....................................................  64

Iordan Datcu: Erudit cercetător al revistelor literare (Mircea Popa)  ............................................... 67

Iulian Chivu: Despre insuficiențele absurdului    ............................................................................... 68

Marin Iancu: Tudor Vianu. Modelul ideal în cultura română ............................................................ 70

Viorel Chirilă: Ființa în preajma abisului (Horia Bădescu)     ............................................................  73

Maria Nițu: Prozopopeea mării  ......................................................................................................  78

A.Gh. Olteanu: De ce Cartea neiertăciunilor  ...................................................................................  82

Ionel Popa: „Oameni cari au fost” ..................................................................................................   86

Petre Isachi: Dostoievski şi drumul spre centru (III)  ......................................................................   90

Traian D. Lazăr: Dialogul român-maghiar (II) .................................................................................   97

Magda Ursache: Conştiinţa memoriei (în marginea unei cărţi de Ion Lazu) .................................  102

Vartan Arachelian: Paştele armenesc la vreme de război (1943) .................................................. 105

Mircea Radu Iacoban: Harry Americanul    .................................................................................... 109

Rodica Lăzărescu: Mărturisitorii (Dinu Săraru, Vartan Arachelian);   ...........................................  112

***     „E mai greu să fii viu…” (Ana Blandiana) ..........................................................................  116

Răzvan Theodorescu – 80

Valeriu Râpeanu: Reprezintă ţara cu demnitate şi prestanţă intelectuală .................................. 118

Titus Vîjeu: „Puțină istorie”.......................................................................................................... 119

Constantin Cubleşan – 80

Niculae Gheran: Apa trece, pietrele rămân    .............................................................................. 121

Theodor Codreanu: Eminescologia lui Constantin Cubleşan ......................................................  124

Gheorghe Glodeanu: Constantin Cubleşan – autorul de proză fantastică .................................  128

Horia Bădescu: Gloria Constantini ............................................................................................  133

Ion Andreiţă – 80

Nicolae Dan Fruntelată: Pălmaşul condeiului, Ion Andreiţă .................................................... 134

Vasile Szolga: Pălmaș cu condeiul ........................................................................................... 134

A.Gh. Olteanu – 80

Marin Iancu: Om al Şcolii şi al Cărţii ......................................................................................... 135

Ion Bălu: Criticul G. Călinescu        .............................................................................................. 137

Leonardo da Vinci – 500 de ani de nemurire

Sebastian Grama: In hoc signo… .................................................................................................... 143

SERTARUL CU AMINTIRI

Ioan Adam: Post-restant (Petre Bucşa; Florentin Smarandache) ........................................... 145

Gh. Lăzărescu: Jurnalul inedit al unui ofițer român, prizonier în Germania în

         timpul Primului Război Mondial (Vlad Manoliu) ............................................................ 150

Miu Mărgineanu: Cărărui de băjenie    ….............................................................................… 157

Ana Podaru: Sonete ......………………….................................................................................…… 161

Victor Ravini: Asta nu ţi-o poate ierta ....................................................................................... 162

Victoria Milescu: Întunericul de bună credinţă  ........................…........………………………………… 165

Passionaria Stoicescu: Vocea din off  .....................................................................................  167

Valeriu Birlan: Omagiu  ..........................................................................................................   168

Nicolae Cabel: Poeme  ............................................................................................................  170

Dumitru Velea: Poeme  .........................................................................................................   172

Camelia Ardelean: Poezii  ......................................................................................................   174

Emilia Dănescu: Poezii    ........................................................................................................   175

Alexandru Cazacu: Poezii   .....................................................................................................   176

Ioan Florin Stanciu: Exilul         ................................................................................................  177

Gheorghe Filip: Ziua de mâine  ...............................................................................................  179

Alexandru Jurcan: Covor cu păuni  .........................................................................................  181

Nicolae Havriliuc: Ceea ce întreţine jocul  .............................................................................  183

Constantin Simion: Puica ........................................................................................................ 186

Nicolae Mareş: Aforisme ........................................................................................................ 190

Vasile Ghica: Aforisme  ........................................................................................................... 190

Viorel Savin: Ștefan, după-amiaza  .......................................................................................... 191

Şerban Codrin: Paradisul (farsă tragică) (II)   .......................................................................... 198

Gheorghe Pituţ: Sonete/Sonnets (trad. Paula Romanescu) .................................................... 207

Thomas Vercruysse: Počmes/Poeme (trad. Denisa Crăciun) ................................................. 209

Jacques Brel: Poeme (trad. Paula Romanescu)   .................................................................... 211

Diane Schofield: Versuri (trad. Mariana Zavati Gardner) ...................................................... 213

Fazil Iskander: Scrisoarea (trad. Leo Butnaru) ................................................................... 215

*** Atunci când e mereu… Ştefan Mitroi  ....................................................................... 224

Acad. Nicolae Dabija: Realismul fantastic al lui Ştefan Mitroi ........................................  224

Ana Dobre: Nostalgia duminicilor de altădată...  ............................................................. 224

Gheorghe Filip: Don Quijote, la vârsta copilăriei     ......................................................... 226

Dora Lazăr: Când mr Iacoban o ia razna ........................................................................... 227

Monica Grosu: Discursuri ziditoare (Mihail Diaconescu) ................................................. 229

Ion Roşioru: O carte de zile mari (Gheorghe Filip)    ......................................................... 231

Cristian Gabriel Moraru: Iulian Chivu sau despre polivalența spiritului critic  ……....……… 233

Passionaria Stoicescu: Încă poezie patriotică… (Maria Chirtoacă)   .................................. 235

Ana Dobre: Reverberații în luminile cuvântului (Maria Sturdza-Clopotaru); ..................... 236

*** Poezia – un sezon cât o viață (Carmen Tania Grigore)   ............................................. 238

Florin-Corneliu Popovici: Mic tratat de desînsingurare (Ana Barton)  ............................... 239

Cornel Galben: Aduse… din condei (Octav Dospinescu)  .................................................... 240

Ionel Necula: Lirism cu parfum de zambilă (Camelia Ardelean)  ......................................... 241

Paul Spirescu: Poezii    .......................................................................................................... 243        

Nina-Elena Plopeanu: Băiatul și tocul de vioară  .................................................................. 244

Fevronia Spirescu: Sufismul nu este o boală ......................................................................... 245

Marin Moscu: Olimpia Sava şi Limba noastră minunată  ..................................................... 247

Ghiţă Nazare: Dicţionarul academicienilor vrânceni ............................................................  248

Dora Lazăr: Revista revistelor („Portal-MĂIASTRA”) ............................................................  251      

Florin Colonaş: Avangarda de la A la Z. „Vouloir”, revistă lunară

de estetică neoplastică  ........................................................................................................ 255

Liviu Nedelcu: Încă un… Semn .............................................................................................. 257

*** Dragoş Ioan Pătraşcu sau ce n-a văzut Parisul ........ ............................................................. 258

Diana Dobriţa Bîlea: Breviar editorial .................................................................................... 259