Rodica Lăzărescu: Editorial culinar aniversar............................................................................. 1

Magda Ursache: Nevoia de repere absolute................................................................................ 3

Ion Filipciuc: Eminescu în limba polonă..................................................................................... 6

Petre Ţurlea: Nicolae Iorga la Iaşi în vreme de război ............................................................. 11

Ion C. Petrescu: Misiunile militare aliate în Războiul de întregire ........................................... 15

Florin Mihăilescu: Ovid S. Crohmălniceanu: „Stilul moromeţian” (revizitări critice)............... 17

Gheorghe Moldoveanu: Pluralitatea corectitudinii în limbă..................................................... 19

Maria Niţu: „Cântecul de sirenă” „în coadă de pește”.............................................................. 22

Constantin Cubleşan: Avatarurile unei biografii strălucite (Martha Bibescu)........................... 24

Grigore Codrescu: Serghei Esenin, din tenebrele morţii, spre glorie universală....................... 29

Andi Bălu: The Spectator – arhetipul ziarului modern.............................................................. 32

Victor Ravini: Unii au înţeles Mioriţa pe dos........................................................................... 38

Iulian Chivu: Miorița în Teleorman (puncte de vedere)............................................................ 43

Andrei Moldovan: Dumitru Crudu şi drumul dramatic spre niciunde...................................... 46

Niculae Gheran: „Meseria de editor e o profesie de graniţă” (interviu de Virgil Raţiu)........... 49

George Corbu Senior, George Corbu Junior: „Sunt bibliofil! – cu sensul originar

de iubitor al cărţii – ar trebui să fie sau să devină deviza tuturor celor ce-şi recunosc

sau afirmă apartenenţa la umanitate” (interviu de Rodica Lăzărescu)...................................... 53

Naji Naaman: „Nu sunt legendă, ci un om viu, normal” (interviu de Vasile Ghica)................ 62

Marian Nencescu: Eterona – ideea „năstrușnică” a unui căpitan… de geniu........................... 64

Dinu Săraru: Gânduri la aniversară .......................................................................................... 68

Ion Vlad: Niculae Gheran – spiritul creator al istoricului literar .............................................. 69

Theodor Codreanu: Ex-Temporale........................................................................................... 71

Mircea Popa: Niculae Gheran – de la caricatură la pamflet...................................................... 77

Zenovie Cârlugea: Un uriaș din breasla cărțarilor – Niculae Gheran........................................ 81

Petre Isachi: „Când te-ai mărturisit ultima oară?”..................................................................... 83

Monica Grosu: Amintiri dintr-o țară tristă, plină de umor........................................................ 86

Ioan Adam: Post restant: Scuze pentru gheranj........................................................................ 88

Mircea Braga: Imperialul și spiritus loci ca „diversiune” arhetipală.......................................... 90

Iordan Datcu: Dimitrie Stelaru în corespondenţă..................................................................... 93

Sebastian Grama: Taberna peccati............................................................................................ 94

Ana Bazac: Noica, Mathesis și cultura...................................................................................... 96

A.Gh. Olteanu: Iordan Datcu, alte revelaţii ale lecturii.......................................................... 103

Ion Fercu: O tulburătoare spovedanie despre ViațăMoarte.................................................... 107

Marian Barbu: Periplu lirico-epic al unui scriitor de top......................................................... 112

Iulian Chivu: Actualitatea romanului istoric. Reconsiderări, ecleraje, elucidări..................... 117

Petre Isachi: Dostoievski şi drumul spre centru (4)................................................................. 120

Rodica Lăzărescu: Autoportret în plină lumină (Constantin Călin)........................................ 126

Mircea Radu Iacoban: Creangă și Eminescu homosexuali!.................................................... 129

Dan Petruşcă: Mi-e frică mai mult de stilou decât de sabie.................................................... 130

Pr. Ioan C. Teşu: „Cărțile miros a bătrânețe”?......................................................................... 131

Passionaria Stoicescu: La aniversară....................................................................................... 133

Radu Voinescu: Gheranizând …............................................................................................ 134

Constantin Cubleşan: Dacă zici Gheran, zici Rebreanu ......................................................... 135

Mihai Neagu Basarab: Pe urmele lui Niculae Gheran ............................................................ 136

Mircea Braga: O adnotare (poate!) prea simplă...................................................................... 138

Vartan Arachelian: La o aniversare: domnul Gheran nu răspunde la 112............................... 139

Andrei Moldovan: Era într-o vară…....................................................................................... 141

Alexandru Câţcăuan: Domnului Niculae Gheran................................................................... 142

Doina Cherecheş: La mulţi ani!............................................................................................... 143

Ionel Popa: Vivat!................................................................................................................... 143

Ion Andreiță: Traian Diaconescu – 80. Cine deschide ușa?.................................................... 144

Dora Lazăr: Nicolae Havriliuc – 75........................................................................................ 146

Adrian Ţion: Liviu Rebreanu – integrare în spaţiul cultural paneuropean.............................. 148

Marin Iancu: Panait Istrati și discursul revoltei....................................................................... 150

George Corbu Junior: Păstorel – portret din dedicaţii............................................................ 155

Vartan Arachelian: Siruni –  Iorga în amintirile mele.............................................................. 159

Ioan Baba: Radu Flora în memoria colectivă a românilor din Serbia...................................... 169

Victor Ravini: Până la noi ordine de la Kremlin..................................................................... 173

Marcel Mureşeanu: Poezii....................................................................................................... 177

Şerban Codrin: Peisaje tatuate cu dermatograful pe sânii domnişoarei Sappho..................... 178

Victoria Milescu: Poezii.......................................................................................................... 181

Nicolae Cabel: Sonete............................................................................................................. 183

Ana Podaru: Poezii................................................................................................................. 184

Camelia Ardelean: Elide......................................................................................................... 185

Alexandru Jurcan: Poezii........................................................................................................ 186

Doina Cherecheş: Maria.......................................................................................................... 187

C. Turturică: Tovarășul Dulea și mercedesul sălbatic.............................................................. 190

Mihai Sălcuţan: Paştele Blajinilor........................................................................................... 192

Dumitru Hurubă: Spre concediul de odihnă........................................................................... 196

Nicolae Havriliuc: Un tren pentru fiecare............................................................................... 201

Dumitru Velea: Xerxes la Hellespont  / Xerxes à Hellespont................................................. 205

Julie Anne Gilligan: Versuri.................................................................................................... 209

Vladimir Udrescu: Desenul din covor (Ana Dobre-Pelin)...................................................... 211

Virgil Raţiu: Blitz-prozele lui Radu Ţuculescu și oboseala odihnitoare.................................. 213

Mihai Floarea: Mărturisire lirică: Ioan Enache, Iudacainul. Cartea întîi a pocăinței............... 215

Ana Dobre: Mistere, taine, secrete... (Elena Ionescu Colcigeanni);

Metafore pe drumul lung al poeziei (Alexandru Ciocioi)....................................................... 219

Passionaria Stoicescu: Când focul se poate povesti (Victoria Dragu Dimitriu)...................... 222

Maria Niţu: Maria Bologa şi poema Umbrei........................................................................... 224

Corneliu Vasile: Ciungamații (Gh. Iova)................................................................................. 226

Cristian Gabriel Moraru: Cascadoriile amorului (Florina Ungureanu)................................... 228

Traian D. Lazăr: Funcțiile „Temniței” (Ion Diaconescu)......................................................... 230

Ioan Dumitru Denciu: Jurnal neconvenţional. Un iluminat fără iluzii (Noam Chomsky)....... 232

Dora Lazăr: Revista revistelor („Litere”)................................................................................ 238

Liviu Nedelcu: Corpul agresat................................................................................................ 242

*** Aurel Vlad – de la lemn la tabla de zinc.......................................................................... 244

Diana Dobriţa Bîlea: Breviar editorial.................................................................................... 246

*** Ultima oră........................................................................................................................ 251

*** Cărți primite la redacție.................................................................................................... 252