Rodica Lăzărescu: „Ne-am grăbit râdem, ca nu plângem............................................... 1

Magda Ursache: Din nou despre des-ființări și de-românizări ................................................ 3  

Ionel Necula: Absenţe din galeria înaintaşilornemenţionaţi în poemulEpigonii................ 6

Petre Ţurlea: Episcopul Iuliu Hossu şi cardinalul Seredy. 1941-1942 ........................................ 9

Florin Mihăilescu: Nicolae Manolescu: „Despre poezie” (revizitări critice)............................. 11

Gheorghe Moldoveanu: Limba română .............................................................................. 13

Maria Nițu: Molări-m-, molări.......................................................................................... 17

Constantin Cubleşan: Destinul frânt al poetului (Al. Robot)................................................. 19 

Valentin Popa: Romancierul Petru Pintilie........................................................................... 22

Victor Ravini: Metoda datării astronomice.......................................................................... 25

Andrei Moldovan: Când oamenii mor cu ferestrele deschise............................................... 28

Sorin Comoroşan: „Eu am făcut știință ca un artist” (interviu de Constantin Severin)............ 31

George Bălăiţă: „În general, fac bine. lupt cu timpul” (interviu de Sabina Marcu)...........   36

Ion Andreiţă: „Într-o viață de om a publicat mai puțin decât și-ar fi dorit și mai mult

                 decât ar fi trebuit................................................................................................. 41

Magda Ursache: Cutia cu scrisori........................................................................................ 52

Gheorghe Lăzărescu: E. Lovinescu întretentația frumuseții și nostalgia adevărului........... 55

Mircea Popa: Publicistica lui Mihail Diaconescu................................................................... 57

Constantin Trandafir: Partituri pentru efigia Nataliei Negru................................................. 60

Virgil Diaconu: Cum se fabrică o emoţie sau Poezia în viziunea lui Alex. Ştefănescu.............. 62

Iordan Datcu: Margareta Feraru şi ediţiile pe care le-a îngrijit.............................................. 66   

Viorel Chirilă: Horia Bădescu: Despre ravagiile alienării și întoarcerea logosului..................... 69

A.Gh. Olteanu: Iordan Datcu, de la o carte la alta...............................................................    74

Ana Ardeleanu: Odette...................................................................................................... 79

Gheorghe Postelnicu: Buzăul literar în patru scriitori........................................................... 81

Petre Isachi: Dostoievski şi drumul spre centru (5) .............................................................. 86

Nicolae Dan Fruntelată: Fascinaţia Demiurgului................................................................... 92

Marin Iancu: Stan V. Cristea. Biograful lui Marin Preda......................................................... 94

Mircea Popa: Ion Vladdascălul și teoreticianul formelor literare..................................... 100

Constantin Cubleşan: Profesorul de teorie literară............................................................ 104

Horia Bădescu: Farmecul inteligenţei................................................................................. 105

Andrei Moldovan: Un poet al formelor............................................................................. 106

Ioan-Aurel Pop: Nicolae Manolescuportret de amator pentru un profesionist ................ 107

Niculae Gheran: Contradicţia lui Manolescu....................................................................... 110

Daniel Cristea-Enache: Despre cronica literară.................................................................. 114

Nicolae Oprea: Momente existenţiale în grilă memorialistică............................................. 115

Iordan Datcu: Niculae Gheran. La aniversară..................................................................... 118

Cornel Galben: Ovidiu Genaru – 85................................................................................... 119

*** Un Sisif fericit............................................................................................................ 121

Mircea Dinutz: „Un intelectual de rasă............................................................................ 122

Marin Iancu: Portret de cititor. De la Nietzsche la Jorge Luis Borges,

                      via Constantin Haralambie Covatariu................................................................ 123

Viorel Savin: ne trăieşti, Petre!..................................................................................... 126

Ion Fercu: Un Lord al Timpului şi al Cuvântului................................................................... 127

Vartan Arachelian: Securitatea şi elogiul educaţiei burgheze.............................................. 129

Ionel Necula: Nichifor Crainic – la 130 de ani de la naştere.................................................. 132

*** In memoriam Ana Podaru......................................................................................... 137

George Corbu Jr.: Ion Vlad – sub imperiul timpului............................................................ 138

Ioan Baba: Poezii.............................................................................................................. 141

Victor Ravini: Castraveţia sau Balamucul vessel.................................................................. 145

Passionaria Stoicescu: Poeme  ....................................................................................... 150

Şerban Codrin: Poeme minimaliste epigramatice haiku. Iarna şi Anul Nou.......................... 153

Titus Vîjeu: Fulger îndrăgostit de cuvinte.........................................................................    154

Alina Tudor: Şi totuşi...................................................................................................... 157

Maria Mănucă: Poezii.....................................................................................................    158

Nicolae Cabel: Sonete....................................................................................................... 161

Ana Ardeleanu: Poezii.....................................................................................................   162

Mihaela Aionesei: Poezii.................................................................................................   163

Maria Postu: Poezii........................................................................................................... 164

Valeriu Birlan: Poezii.......................................................................................................    167

Mihail Diaconescu: Misterul capodoperei.......................................................................... 169  

Adrian Ţion: Fabrica de zvonuri......................................................................................     179

Ion Lazu: Pasărea din zid – o rememorare din anii șaizeci................................................... 182

Ioan Florin Stanciu: Cărţile de lut.....................................................................................    184

Marian Drumur: Răscrucea pometului.............................................................................    187

Nicolae Havriliuc: Un tren pentru fiecare........................................................................... 189

*** Poezie arabă de ieri şi de azi.....................................................................................   195       

Vicky Morley: Poezii......................................................................................................... 197

Loredana Tuchilă: DespreUltimele povestirișiRătăcitorii” de Olga Tokarczuk ................ 200

Iulian Chivu: Iordan Datcu, epistola ca document............................................................... 203

Ionel Necula: Constantin Trandafirliderul unui triumvirat de crai .................................... 205

Gheorghe Filip: Îngerul Apocalipsei (Ştefan Mitroi);........................................................... 207

Gheorghe Filip: O carte  despre vârsta demnității (Iulian Chivu)........................................   208

Monica Grosu: Poeme marianice (Dumitru Cerna)............................................................ 209

Adrian Ţion: Prima verba (Ioan-Pavel Azap)....................................................................... 210

Maria Niţu: Ion Oprișor și poema dintre solstiții................................................................. 211

Victoria Milescu: Sunetul sufletului (Maria Calciu)............................................................   213

Ana Dobre: Rapsodiile Luminiței și căutarea de sine (Luminiţa Zaharia);

                     Poezia ca rezervație de vise (Andreea Cristea);

                    Nostalgiile singurătății (Nicoleta Stăvărache)...................................................... 215

Nicolae Dina: Metaforascara spre înalt a poetului (Cristian Gabriel Moraru).................... 219

Traian D. Lazăr: Conexiuni (Constantin Tudorache)............................................................ 221

Ioan Dumitru Denciu: Jurnal neconvenţional. Ştiinţa şi credinţa,

                 mână în mână: Teilhard de Chardin...................................................................... 223

Fevronia Spirescu: Casa cu picioarele la spinare ................................................................  226

Ion Lazăr da Coza: Ştampila.............................................................................................. 229

Passionaria Stoicescu: „Fluturi de tracțiune

                   pentru caleașca de aur a poeziei” (Paul Spirescu)...............................................   233

Dora Lazăr: Cărticica-bijutăroasă........................................................................................ 235

Dora Lazăr: Revista revistelor („Banchetul”).....................................................................   237

Alexandru Jurcan: Iadul e absenţa femeilor ...................................................................... 241

Dora Lazăr: „Bisericile cosmice” ale lui Cristian Ianza .........................................................  242 

Adrian Ţiglea: Târgul de carte de la Focşani.......................................................................   244

*** Liviu Suhar – „Un metafizician al picturii...................................................................   245

Diana Dobriţa Bîlea: Breviar editorial.................................................................................. 247

*** Cărţi primite la redacţie.............................................................................................. 253