Rodica Lăzărescu: Un avertisment…..................................................................................... 1

D.R. Popescu: Crede în cuvintele lui Lucian Blaga.................................................................   4

Magda Ursache: Cel cu cartea în mână născut: Mircea Dinutz................................................ 6

Mircea Popa: În jurul „Luceafărului” – Grigore Pantazi........................................................... 9

Iordan Datcu: 70 de ani de existenţă a Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu 16

Vasile Ghica: Ecaterina/Cocuţa Conachi-Vogoride a schimbat destinul poporului român....... 18

Vartan Arachelian: O istorie cu final deschis: „Stalingradul de la Dunăre”.............................   20

Florin Mihăilescu: Mihai Ralea: „Despre critica literară”  (revizitări critice)............................. 24

Maria Niţu: What up, doc?! Boala lui Calache!...................................................................... 26

Constantin Cubleşan: Arta de a fi boem (Al. Căprariu)......................................................... 29

Victor Ravini: Putem şti când a fost creată Mioriţa?............................................................. 35

Nicolae Cârlan: Simion Florea Marian în instantanee de epocă. Efigia savantului .................. 42

Andrei Moldovan: Dimensiuni poematice ale romanului lui Mircea Cărtărescu ..................... 47

Niculae Gheran: Cu cărţile pe masă (interviu de Virgil Raţiu) ................................................ 51

George Bălăiţă: „În general, fac bine. Mă lupt cu timpul” (II) (interviu de Sabina Marcu)...... 56

Marian Nencescu: Logica rezonanţei, cheia de boltă a gândirii lui Ştefan Odobleja ............... 60

Nicolae Dan Fruntelată: O bacovie modernă ....................................................................... 65

Maria Niţu: Anastasia Dumitru despre victimele totalitarismului şi vocaţia mărturisirii........... 66

A.Gh. Olteanu: Un râu, un rapsod, un cântec… ................................................................... 70

Olimpia Sârb: Din bazarul lui Soledad .................................................................................. 74

Iulia Murariu: Personajul lui Camil Petrescu şi problema morţii ..........................................   78

Adrian  Ţion: Adrian Suciu între liric şi politic .......................................................................  81

Sebastian Grama: Ad usum Delphini................................................................................... 84

Güner Akmolla: Divina  poezie........................................................................................... 86

Petre Isachi: Dostoievski şi drumul spre centru (6) .............................................................. 88

Alexandru Boboc: Raţionalitatea ştiinţifică şi alte tipuri de raţionalitate  93

Niculae Gheran: Şi, totuşi, vremea n-a trecut degeaba .......................................................  96

Mircea Radu Iacoban: Din gazetărie.................................................................................. 100

Iordan Datcu: O carte pentru neuitare (Petru Ursache) ....................................................  103

Rodica Lăzărescu: „Instituţia” Zenovie Cârlugea................................................................ 105

Ion Fercu: Alexandru Boboc – 90....................................................................................... 108

Georgeta Adam: Ileana Mălăncioiu: panorama tragică a eului anxios.................................. 116

Viorel Chirilă: Condiţia fiinţei strivite în lirica Ilenei Mălăncioiu (I)........................................ 121

Nicolae Dan Fruntelată: Mircea Radu Iacoban, un altfel de optzecist .................................. 128

Vasile Leonte: Zadarnic gândul mai adastă… (Gh. Moldoveanu)......................................... 130

Theodor Codreanu: Critică și caracter................................................................................ 132

Nicolae Dan Fruntelată: Mircea Dinutz, un cavaler din stirpea lui Don Quijote.................... 135

Ghiţă Nazare: Cititorul de calitate – semn de preţuire a valorii........................................... 137

Cornel Galben: Două scrisori de la Mircea.......................................................................... 139

Ion Buzaşi: Ion Brad şi Blajul............................................................................................. 140

Nicolae Mareş: Centenar Danuta Bieńkowska. Un mare propagator al culturii româneşti în Polonia       142

Cornel Galben: Ion Roşu.................................................................................................. 145

Ioan Adam: D. Zamfirescu. Rapoarte diplomatice.............................................................. 147

Victor Ravini: Să judece fiecare ......................................................................................... 153

Hagop Djololian Siruni: Nicolae Iorga................................................................................. 156

Andrei Gruzsniczki: Sensibilitate şi identitate alternativă în filmul românesc... .................... 159

Virginia Popović: O nouă punte interculturală între cititori şi literaturi................................. 165

Victor Ravini: Castraveţia sau Balamucul vesel (II) ............................................................. 168

Şerban Codrin: Poeme minimaliste epigramatice haiku. Primăvara..................................... 172

Paula Romanescu: Versuri................................................................................................ 173

Teofil Răchiţeanu: Poezii................................................................................................... 174

Nicolae Cabel: Sonete....................................................................................................... 175

Claudia Voiculescu: Poezii..............................................................................................     176

Alexandru Jurcan: Versuri................................................................................................. 177

Alina Jurj: Versuri............................................................................................................. 178

Dumitru Hurubă: Poezii, mai altfel….................................................................................. 179

Mihail Diaconescu: Deruta................................................................................................ 180

Ioan Florin Stanciu: Simple coincidenţe.............................................................................. 187

Nicolae Havriliuc: Vorba pescarului e fără nadă.................................................................   189

Mihai Sălcuţan: Scriitorii sunt şi ei oameni.......................................................................... 192

Mihai Petre: Ursitorile...................................................................................................... 194

Lucian Badea: Vai, domnule comisar!................................................................................ 197

Mark Bones: Versuri......................................................................................................... 202

Victoria Milescu: Haiku...................................................................................................... 204

Ana Dobre: Romanul unui vis romantic – Unirea Principatelor............................................ 205

Monica Grosu: Romanul unui ideal.................................................................................... 207

Petre Isachi: Să nu-ţi trădezi fiinţa spirituală ...................................................................... 209

Ioan N. Roşca: Plusfiinţa – o poezie între pasiune şi stoicism.............................................. 211

Gh. Lăzărescu: Mircea Tomuş, Liviu Rebreanu – cele trei mari romane................................ 214

Ionel Necula: Din nou despre jurnalul inedit al lui Simion Mehedinţi................................... 216

Ana Dobre: La bursa iluziilor, cu iluzia literaturii... (Magda Ursache).................................... 219

Dinu Grigorescu: Horia Gârbea şi teatralitatea poeziei........................................................ 220

Ştefan Vida Marinescu: Un roman revelaţie (Gh. Filip)....................................................... 222

Valeria Manta Tăicuţu: Regatul poeziei autentice (Marcel Mureşeanu).............................. 223

Traian D. Lazăr: Dialoguri cronicăreşti interactive (Stan V. Cristea)....................................... 225

Iulian Chivu: Florin Burtan şi valenţele evocării................................................................... 227

Ghiţă Nazare: O carte bilanţ (Lina Codreanu)..................................................................... 229

Diana Dobriţa Bîlea: Sănătate curată!................................................................................. 230

Gheorghe Simon: Evadări, evaziuni şi efuziuni poetice (Elena Bostan-Delavicov)................ 232

Fevronia Spirescu: Bruflit cu ecou pe strada mare.............................................................. 234

Paul Spirescu: Poezii......................................................................................................... 235

Fevronia Spirescu: Mamin (Valeria Manta-Tăicuţu)............................................................ 237

Dora Lazăr: „La Odobesci în crugul verii…” (Ionel Mony Constantin).................................... 239

Dora Lazăr: Revista revistelor (Ardealul literar).................................................................. 241

Alexandru Jurcan: Cioburi din lucrurile citite...................................................................... 244

Liviu Nedelcu: Sacralitatea şi arta....................................................................................... 245

Elena Stoiciu: Anuala 2019 a artiştilor plastici vrânceni.......................................................   246

*** Florica Prevenda sau retragerea din mundan.............................................................. 247

Magda Predescu: Imaginea corpului în opera Floricăi Prevenda.......................................... 248

Diana Dobriţa Bîlea: Breviar editorial.................................................................................. 250

*** Cărţi primite la redacţie.............................................................................................. 254