Rodica Lăzărescu: Ca o sticlă în ocean… ................................................................................ 1       

D.R. Popescu: Dimineața ..................................................................................................... 4    

Magda Ursache: La „vreme de încercare” ............................................................................ 10     

Paula Romanescu: Mihai Eminescu – Sonnets ...................................................................... 13

Ioan Scurtu: Trianon 100. Minoritățile naționale și Unirea Transilvaniei cu România ............... 14

Florin Mihăilescu: Mihai Ralea: „Despre critica literară” (revizitări critice) (II) ......................... 19

Ioan Dumitru Denciu: Recurs (hidronimic) vrâncean ............................................................. 21  

Maria Nițu: Stați în casă! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați să umblați vandra! .......... 26

Ionel Necula: Cioran – trepte ale alunecării în Neant ............................................................ 28   

Victor Ravini: Miorița – capodoperă universală ..................................................................... 31    

A.Gh. Olteanu: Reflecții asupra mitului ................................................................................ 38     

Ioana-Ruxandra Fruntelată: Mit, basm, poveste în trei abordări contemporane .................... 42     

Andrei Moldovan: Poeții și romanele lor .............................................................................. 45         

Niculae Gheran: Zodia Covidului (interviu de Virgil Rațiu) ..................................................... 48

Constantin Călin: „Sunt în situația bolnavului din pilda evanghelică”

                              (interviu de Cornel Galben) .......................................................................... 52

Tudor Vlad: „A te muta într-o cultură simțitor diferită la

       40 de ani nu este defel ușor” (interviu de Ilie Rad) .......................................................... 54 

George Bălăiță: „În general, fac bine. Mă lupt cu timpul” (III) (interviu de Sabina Marcu) ....... 61

Marian Nencescu: Un personaj al lui Rebreanu, fruntaș al Marii Uniri ................................... 67

Viorel Chirilă: Condiția ființei strivite în lirica Ilenei Mălăncioiu (2) .......................................... 71

Victor Ravini: Biserici faruri de cultură .................................................................................. 76

Nicolae Constantinescu: Repere ialomițene ......................................................................... 78

Gheorghe Manolache: Regresiunea în vegetal sau despre arta de a refi mesteacăn .............. 80

Mihai Petre: Din tipologia relațiilor interpersonale în comediile lui Caragiale .......................... 83

Ionel Necula: Constantin Dumitrescu-Iași ............................................................................ 86

Virgil Diaconu: Conceptul de operă biblică literară, în viziunea lui Northrop Frye .................... 88

Petre Isachi: Dostoievski și drumul spre centru (7) ............................................................... 93

Niculae Gheran: Scrisoare deschisă către președintele  Academiei Române .......................... 96

Ion Andreiță: Despre Nobel, numai de bine… ...................................................................... 99

Constantin Cubleșan: D.R. Popescu – un dramaturg uitat!? .................................................. 102

Cornel  Ungureanu: D.R. Popescu, dincolo de Galaxia Grama ............................................... 104

Theodor Codreanu: O nouă exegeză despre Dumitru Radu Popescu .................................... 106

Constantin Trandafir: Constantin Călin – un literator moralist ............................................... 110

Constantin Coroiu: Războiul între ură și milă. Lecturi particulare după o sută de ani ............... 111  

Mircea Popa: Scriitorul Hans Bergel la 95 de ani .................................................................... 115

*** In memoriam Mihail Diaconescu ................................................................................... 120

Aurel V. David: Destinul i-a hărăzit imboldul lăuntric și priceperea de a

                           lucra cu mintea și cu condeiul .......................................................................... 122

Theodor Damian: Mihail Diaconescu, o briliantă călăuză spre noi înșine ................................. 124

Adrian Țion: Darul profesorului Mihail Diaconescu ................................................................ 125

Rodica Lăzărescu: „Și-am tot lăsat, pân-a fost viu/ Și-mi țin acum cuvântul…” ........................ 125

Ionel Necula: In memoriam Paul Goma ................................................................................ 130

Nicolae Mareș: Centenar Ioan Paul al II-lea. Papă pentru mileniul al III-lea ............................ 132

George Corbu: Geo Dumitrescu – Poezia dedicației ............................................................. 138

Radu Ulmeanu: Gheorghe Pituț – amintiri și învățăminte ..................................................... 142

Valentin Popa: Nae Ionescu – 80 de ani de posteritate ......................................................... 143

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu. Rapoarte diplomatice (2) ....................................................... 146

Gheorghe Pituț: Cugetări .................................................................................................... 152

Hagop Siruni: Nicolae Iorga (2) ............................................................................................. 154

Mircea Radu Iacoban: Hazul trist al unui Jurnal regăsit .......................................................... 156

Iulian Chivu: Tițian – glorie și mit .......................................................................................... 160

Andrei Gruzsniczki: Sensibilitate și identitate alternativă în filmul românesc,

     mileniul al III-lea (II) (II. Triada despărțire-uitare-tristețe) ......................................... 163

Ioan Baba: Tălmăciri din lirica sârbească ............................................................................... 170

Victor Ravini: Castraveția sau Balamucul vesel (III) ............................................................... 175

Victoria Milescu: Din izolare ................................................................................................. 179

Passionaria Stoicescu: Autobiografie în  pandemie ............................................................... 180

Constantin Severin: Vei fi liber doar în cosmosul limbajului ................................................... 181

Șerban Codrin: Vae invictis .................................................................................................. 182

Nicolae Cabel: Sonete ......................................................................................................... 185

Camelia Ardelean: Versuri ................................................................................................... 186

Ioan Al. Lupu: Poezii ............................................................................................................ 187

Alexandru Cazacu: Poezii .................................................................................................... 189

Tatiana Scorțanu: Versuri .................................................................................................... 191

Ioan Florin Stanciu: Vânare de vânt ..................................................................................... 192

Irene Postolache: Copilul care a prins norul .......................................................................... 194

Doina Cherecheș: Fiica domnului profesor ........................................................................... 195

George Vigdor: Armistițiul cuvântului cu tăcerea .................................................................. 197

Vasile Ghica: Surâsuri migdalate .......................................................................................... 201

Nicolae Havriliuc: Nemăsurata flexiune a punctelor de vedere ............................................. 202

Laurian Lodoabă: Versuri ..................................................................................................... 204

Jacques Brel: Copilărie ........................................................................................................ 206

Simon Armitage: Zăvorâre ................................................................................................... 206

Eric Karoulla: Versuri ........................................................................................................... 207

Ana Dobre: Familia Adam. Umbrele dintr-un portret și luminile studiului (Ioan Adam);    

       Istoria momentului în sintagme la zi (Georgeta Adam) .................................................... 209

Iordan Datcu: O carte despre Niculae Gheran ...................................................................... 212

Maria Nițu: Puls și plus à la Passionaria (Passionaria Stoicescu) ............................................. 214

Ionel Necula: Costache Olăreanu în tratare monografică (Lina Codreanu) ............................. 216

Ana Dobre: Dialoguri empatice, afinități elective, convorbiri

                              (Ovidiu Pecican și Ștefan Șuteu) .................................................................... 218

Valentin Popa: Un roman despre fascinația întunericului (Viviana Ioan) ................................ 219

Traian D. Lazăr: Antecesorul lui Soljenițîn (Gustaw Herling-Grudzinski) ................................. 221

Florin Roman: Povești la șoaptele înserării: Crucile (7) din Munții Vrancei .............................. 224

Dora Lazăr: Revista revistelor (Rinocerul; Cadran literar) ....................................................... 229

Alexandru Jurcan: Efuziunea sângelui și scoaterea șosetelor ................................................ 233

Mihail Diaconescu: Simona Mihai – Succes românesc la Opera Regală din Londra .................. 234

Marin Voican-Ghioroiu: Constantin Arvinte – „Omul de aur al muzicii românești” .................. 236

Liviu Nedelcu: Un vernisaj aparte ........................................................................................ 237

Nicolae Mareș: Czesław DŒwigaj – un artist de factură renascentistă .................................... 238

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial .................................................................................... 240

*** Festivalul Național de Literatură „Marin Preda” ............................................................. 243

*** Cărți primite la redacție ................................................................................................ 244