Rodica Lăzărescu: O întâmplare cu tâlc.................................................................................. 1

Magda Ursache: Un patchwork amețitor, pe un balansoar stilistic......................................... 3 

Ioan Al. Lupu: Mihai Eminescu și cultura germană. Traduceri, adaptări sau prelucrări?............ 6

Ionel Necula: Al. Surdu despre filosofia lui Eminescu............................................................. 8

Petre Țurlea: Trianonul și catolicismul................................................................................... 10  

Arpiar Sahaghian: Povestea Tratatului de la Sèvres – 10 august 1920..................................... 14

Tiberiu Ionescu: Ordinul Pobedaˮ și cavalerii lui 18

Ioan Dumitru Denciu: Recurs vrâncean II: Patronimice și eponimice...................................... 24

Maria Nițu: Mi-a sărit muștarul!........................................................................................... 30 

Mircea Popa: Eugen Ionescu – patru noutăți biografice dezvăluite de Lucian Boz................... 32      

A. Gh. Olteanu: Tema înstrăinării în lirica populară românească (I)......................................... 34

Victor Ravini: Metafora morții ciobanului și moartea metaforei............................................. 37

Andrei Moldovan: Câteva necesare repere (I)...................................................................... 40     

Niculae Gheran: „Unora, inevitabil, le simți răsuflarea în ceafă, pe când alții au fost fără să fie”

            (interviu de Rodica Lăzărescu)..................................................................................... 44

Petre Crăciun: „Nu e la îndemâna oricui să spui, să crezi și să convingi că o

            pisică mănâncă povești” (interviu de Maria Nițu)......................................................... 51

Marian Nencescu: Trianonul – secrete, culise și consecințe, văzute de un martor ocular........ 56

Constantin Cubleșan: Constantin Virgil Gheorghiu – Două ipostaze (I)................................... 60

Gheorghe Lăzărescu: Un personaj al lui Marin Preda între nuvelă și roman............................  63        

Gheorghe Glodeanu: Fascinația Damei de pică..................................................................... 67

A.Gh. Olteanu: Un neprețuit izvor documentar.................................................................... 71       

George Apostoiu: Literatura, paradisul de lângă noi.............................................................. 75        

Iulian Chivu: Magda Ursache și legitimitatea argumentelor grave.......................................... 79

Viorel Chirilă: Condiția ființei strivite în lirica Ilenei Mălăncioiu (III)......................................... 82

Rodica Lăzărescu: Siberiile de lângă noi................................................................................. 87

Marin Iancu: O poetică a privirii............................................................................................ 90  

Ion Andreiță: Meditații urmuziene de pe Dealul Olarilor........................................................ 94 

Petre Isachi: Dostoievski și drumul spre centru (8)................................................................ 97

Christian Crăciun: Copiii și cărțile lor...................................................................................... 101    

Traian D. Lazăr: Istoria unei receptări culturale (Istoria receptării operei lui Gh. I. Brătianu).... 103

Șerban Codrin: Ion Budai-Deleanu, două veacuri de rătăcire sau de recunoaștere................. 107

Nicolae Mareș: Centenar Ioan Paul al II-lea. Despre obârșiile sacerdotului

                Karol Jozef Wojtyła.................................................................................................. 113

Radu Voinescu: O viață dedicată rosturilor criticii literare....................................................... 120 

Ion Lazu: Florin Mihăilescu – Portret en miettes................................................................... 123      

Iordan Datcu: Un eminent editor: Andrei Rusu..................................................................... 126

Cornel Galben: Ioana Postelnicu.......................................................................................... 128  

Dumitru Almaș: Destăinuirea............................................................................................... 131

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu. Rapoarte diplomatice (III)...................................................... 135

Cornel Ungureanu: Corneliu Velțan despre Aurel Dobrescu (I).............................................. 143

Hagop Siruni: Nicolae Iorga (III)............................................................................................ 148

Stan V. Cristea: Două scrisori de la Mircea Dinutz.................................................................. 150

Ioan Baba: Corona ca taină invizibilă..................................................................................... 151

Victor Ravini: Castraveția sau balamucul vesel (IV)................................................................ 155

Șerban Codrin: Rugăciune de recunoștință; Pomelnicul câtorva boli omenești fără leac.......... 159

Horia Bădescu: Cvintet......................................................................................................... 161

Passionaria Stoicescu: Versuri.............................................................................................. 162     

Zaira Samharadze: Versuri................................................................................................... 164     

Dumitru Velea: Lucifera II.................................................................................................... 166     

Victoria Milescu: Poezii........................................................................................................ 169

Nicolae Cabel: Sonete.......................................................................................................... 170     

Geo Galetaru: Poezii............................................................................................................ 171

Valeriu Birlan: Operația de cataractă..................................................................................... 172

Silvia Marinache: Versuri...................................................................................................... 175

Titus Vîjeu: Poveste de iarnă................................................................................................ 176

Nicolae Havriliuc: Chiar și necugetate, vorbele au ceva de spus............................................. 182

Ioan Florin Stanciu: Capătul drumului................................................................................... 185

Mircea Radu Iacoban: Să vezi și să nu crezi!.......................................................................... 188

Paula Romanescu: Jurnal algerian. Grădinile deșertului din noi.............................................. 190

Ion Fercu: Dacă aș fi fost Dumnezeu..................................................................................... 192

Ștefan Dimitriu: Zona experimentală.................................................................................... 195

Leo Butnaru: Din poezia avangardei ruse.............................................................................. 201

Mark Bones: Versuri............................................................................................................ 204

Marin Iancu: Horia Bădescu. Eterna reîntoarcere.................................................................. 205

Alexandru Zotta: Altfel de copilărie...................................................................................... 208

Ioan N. Roșca: Un roman istoric și psihologic (Iulian Chivu).................................................... 213

Gheorghe Filip: O lecție de istorie........................................................................................ 214

Iordan Datcu: Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai Stan.......................................................... 216

Zenovie Cârlugea: Recuperarea unei povești........................................................................ 217

Monica Grosu: Șapte decenii de existență a revistei „Steaua” (C. Cubleșan).......................... 219

Valeria Manta Tăicuțu: Altamire poetice (N.D. Fruntelată).................................................... 220

Iulian Chivu: Iordan Datcu, un nou volum de corespondență................................................. 221

Mihaela Viziru: Viața ca un fermoar (Ioana Nicolaie)............................................................. 224

Mihai Floarea: Scrisul pe apă (Ioan Enache).......................................................................... 226

Cornel Galben: Când iubirea e „flacără celestă” (Ioan Bărbunțoiu)......................................... 229

Lina Codreanu: „Amintiri recuperate” de pe cărări uitate (Ghiță Nazare)............................... 231

Ana Dobre: Nicolae Florentin Petrișor în două cărți    233

Victor Știr: „Printre dictaturile lumii” cu Corneliu Florea......................................................... 235

Magdalena Brătescu: Când paralelele se întâlnesc înainte de infinit (Anca Irina Ionescu)........ 237

Paul Spirescu: Poezii............................................................................................................ 238

Fevronia Spirescu: Bruflit cu ecou pe Strada Mare................................................................ 239

Diana Dobrița Bîlea: Revelarea miracolului  (Petrache Plopeanu)........................................... 241

Georgică Manole: Fața regeneratoare a focului (Vasile Lefter).............................................. 243

Constantin Teodor Craifaleanu: Cotești – plai de dor, de vis și de legendă (I)......................... 245

Dora Lazăr: Revista revistei revistelor („Arena literară”)........................................................ 248

Cărți primite la redacție........................................................................................................ 249

Alexandru Jurcan: Fața ascunsă a aisbergului........................................................................ 250

Claudia Voiculescu: Festivalul Internațional „Ionel Perlea”.................................................... 251

Elena Stoiciu: Un omagiu...................................................................................................... 252

„Atemporalul” Tudor Zbârnea.............................................................................................. 253

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial..................................................................................... 254

La închiderea ediției............................................................................................................. 258