Rodica Lăzărescu: Așa să ne ajute Dumnezeu....................................................................... 1

Magda Ursache: Mers pe ape și puțină moarte..................................................................... 3

Ionel Necula: Eminescu filosof?............................................................................................ 6

Ioan Scurtu: Minoritățile naționale în România Mare (Întregită)............................................ 11

Ioan Dumitru Denciu: Recurs vrâncean III: topice, toponimice, curiozități............................... 15

Maria Nițu: „Să bat în lemn, Ucigă-l toaca!”........................................................................... 22

Mircea Popa: Ultimul Zaciu................................................................................................... 24

Gheorghe Glodeanu: Muzele lui Lucian Blaga (I)................................................................... 29

A.Gh. Olteanu: Tema înstrăinării în lirica populară românească (II)......................................... 35

Victor Ravini: Mesajul ciobanului din Miorița......................................................................... 39

Nicolae Cârlan: Marginalii la un catalog de carte românească veche (I)................................... 43

Cornel Galben: „Cel mai apropiat mă simt de galbenul din aura

                         sfinților din icoane” (Rodica Lăzărescu).............................................................. 46

Vasile Ghica: „Pentru mine examenul major este cel din

                           fața cititorilor” (Rodica Lăzărescu).................................................................... 50

Dumitru Popescu: „M-au sedus întotdeauna fantasmele…” (Ilie Rad).................................... 56

Marian Nencescu: Limbajul artistic: concepte, alternative, perspective................................. 59

Iordan Datcu: Ioan Adam despre zone umbrite din opera și biografia lui

                       Duiliu Zamfirescu................................................................................................ 62

Ștefan Dimitriu: Evadarea cu Solenoidul............................................................................... 64

Constantin Cubleșan: Constantin Virgil Gheorghiu – două ipostaze (II).................................. 67

Iulian Chivu: Reprezentare și conceptualizare în filosofia Upanișadelor.................................. 70

A.Gh. Olteanu: Dumitru Radu Popescu și folclorul................................................................. 74

Mihai Sălcuțan: Epigrama, esență de spirit............................................................................ 78

Viorel Chirilă: Condiția ființei strivite în lirica Ilenei Mălăncioiu (IV)......................................... 82

Traian D. Lazăr: De la Vălenii de Munte la tribuna Parlamentului............................................ 88

Lia-Maria Andreiță: Instantanee din Bărăgan........................................................................ 94

Marin Iancu: Teleormanul, Eminescu și Stan V. Cristea.......................................................... 96

Horia Dumitrescu: O viață închinată istoriei........................................................................... 102

Stela Cheptea: La mulți ani, Domnule Profesor!.................................................................... 103

Dan Anghelescu: Beethoven și sufletul romantic al poeziei................................................... 105

Rodica Lăzărescu: În tinda amintirii (Mihail Sadoveanu)......................................................... 108

Iordan Datcu: Receptarea critică a ediției Mihail Sadoveanu,

                Opere (I-VIII, 1981-1987)...................................................................................... 111

Maria Margareta Labiș: Cruce de flori................................................................................... 115

George Corbu Jr.: Alexandru Macedonski sau despre stilistica dedicației............................... 116

Maria Nițu: „Zodia Țârului” în paratexte................................................................................ 120

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu – epistolar diplomatic............................................................. 124

Gligor Hașa: „Xerxes”, de Dumitru Velea.............................................................................. 128

Cornel Ungureanu: Corneliu Velțan despre Aurel Dobrescu (II)............................................. 130

Rodica Lăzărescu: Sertarul cu amintiri................................................................................... 135

Anca Irina Ionescu: Muzica rock împotriva totalitarismului..................................................... 138

Brîndușa Novac: Circul și sincretismul artelor........................................................................ 142

Eugenia Bălteanu: Versuri.................................................................................................... 145

Victor Ravini: Castraveția sau balamucul vesel (V)................................................................. 147

Șerban Codrin: Trei cântece................................................................................................. 153

Marcel Mureșeanu: Noiembrie ignifug................................................................................. 155

Cornel Galben: Poezii.......................................................................................................... 156

Passionaria Stoicescu: Versuri.............................................................................................. 157

Nicolae Cabel: Sonete.......................................................................................................... 158

Dan Anghelescu: Poemele unei seri ploioase........................................................................ 159

Mihaela Oancea: Poezii........................................................................................................ 162

Dumitru Velea: Lucifera II.................................................................................................... 163

Ioan Al. Lupu: Balade........................................................................................................... 166

Luminița Zaharia: Poezii....................................................................................................... 169

Mihaela Aionesei: Poezii...................................................................................................... 170

Valeriu Birlan: Versuri.......................................................................................................... 171

Niculae Gheran: Sulina, „Chilina” și Sfântul Gheorghe........................................................... 173

Leon-Iosif Grapini: La un pahar de vorbă.............................................................................. 175

Constantin Simion: Prințul.................................................................................................... 179

Lucian Badea: Doamna în verde........................................................................................... 182

Gabriel Todică: Dansul lui Abu Omar; Găinării........................................................................ 186 

Nicolae Havriliuc: Urme pe nisipuri călătoare........................................................................ 189

Xue Mo: Poeme; Frumusețe................................................................................................ 194

Leo Butnaru: Din poezia avangardei ruse (II)......................................................................... 201

Jim Lindop: Versuri.............................................................................................................. 204

D.H. Lawrence: Gențiane bavareze; Pui de țestoasă............................................................. 206

Victoria Milescu: Independentă, prosperă, singură............................................................... 209

       Ne vom vedea... ............................................................................................................ 210

Ioan Florin Stanciu: Ocheanul întors în timp (Mihai Păcuraru)................................................ 211

Gheorghe Lăzărescu: Un eseu incitant despre Lucian Blaga (George Vulturescu)................... 213

Nicolae Dan Fruntelată: Strigările numelui meu (Nicolai Tăicuțu);.......................................... 215

       Poezia, o altfel de singurătate (Valeriu Birlan)................................................................. 216

Valentin Popa: O nouă ediție a operelor lui Panait Istrati....................................................... 217

Ana Dobre: Imagini și note pe pânza vremurilor... (Paula Romanescu);.................................. 220

        Constelația de aur a literaturii române (C. Trandafir)....................................................... 221

Gina Puică: O călătorie în timp, în spațiu și în sine (C. Severin)............................................... 223

Alexandru Jurcan: Șapte acvarii și magia coralului (Adrian Țion)............................................. 225

Ionel Popa: Etimologie și istorie (Simona Sora)...................................................................... 226

Remus-Valeriu Giorgioni: Ceva pentru care merită să pierzi o corabie (Iacob Roman)............. 229

Nicolae Mareș: Gânduri dintr-o țară fără eroi (Mariana Bendou).......................................... 231

Diana Dobrița Bîlea: Un discurs imnic binefăcător ființei noastre naționale

           (Octavian Dumitru Unc)............................................................................................... 232

Ion C. Petrescu: Destine comune, „Poetul ca și soldatul”....................................................... 234

Paul Spirescu: Versuri.......................................................................................................... 236

Adrian Sorin Budescu: Versuri.............................................................................................. 237

Fevronia Spirescu: Bliț.......................................................................................................... 238

Constantin Teodor Craifaleanu: Cotești – plai de dor, de vis și de legendă (II)........................ 240

Dora Lazăr: Revista revistelor (Leviathan)............................................................................. 244

Alexandru Jurcan: Virusat și fericit........................................................................................ 247

*** Zamfira Bîrzu într-o perpetuă oscilație........................................................................... 248

Elena Stoiciu: Carnet plastic.................................................................................................. 249

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial..................................................................................... 250

*** Festivalul Național de Literatură „Marin Preda”.............................................................. 254

*** Cărți primite la redacție................................................................................................. 255