Rodica Lăzărescu: „I pak spui domnietale…”.................................................................................... 1

Magda Ursache: Mărirea și decăderea criticului literar.................................................................... 3

Dan Anghelescu: Constantin Amăriuței – Eminescu sau drumul de la poezie la metafizică................ 5

Nicolae Mareș: Blaga – Eminescu.................................................................................................. 10

Ionel Necula: Ștefan Munteanu revine......................................................................................... 12

Traian D. Lazăr: Generalul și președintele Charles de Gaulle.......................................................... 14

Ionel Boamfă: Vechimea și răspândirea numelor creștine vechi românești .... (I)........................... 18

Ioan Dumitru Denciu: Recurs vrâncean IV: Alte topice. Legenda sau mitul călărețului Giurgiu......... 23

Maria Nițu: „Mi-ai făcut capul calendar”........................................................................................ 29

Niculae Gheran: Aduceri-aminte (1)............................................................................................. 32

Iordan Datcu: Traian Radu și ediția Tudor Arghezi, „Opere”........................................................... 38

Titus Vîjeu: Un eminescolog (aproape) uitat: D.R. Mazilu.............................................................. 41

Gheorghe Glodeanu: Muzele lui Lucian Blaga (II).......................................................................... 44

Victor Ravini: De ce Miorița și nu ciobanul?................................................................................... 48

A. Gh. Olteanu: Scriitorii și folclorul............................................................................................... 52

Nicolae Constantinescu: Terenuri prahovene............................................................................... 58

Nicolae Cârlan: Marginalii la un catalog de carte românească veche (II).......................................... 60

Georgeta Filitti: „Nevoia de îndrumare mi se pare esențială...” (în dialog cu George Corbu Jr.)....... 64

Marian Nencescu: Două aniversări și grănițuirea României Mari.................................................... 68

Mircea Popa: Ion Barbu și folclorul (I)........................................................................................... 72

Constantin Cubleșan: Mircea Radu Iacoban – dramaturgul............................................................ 77

Ioan N. Roșca: Biblia literară a lui Virgil Diaconu sau direcția critică în cercetarea biblică................... 79

Marin Iancu: Alexandru Jurcan și lumea în criză............................................................................. 82

Ion Fercu: ,,Gathanna Domhan”, un tulburător univers fantasy (I)................................................. 86

Darie Ducan: Ultimul Ionesco și tradiția teatrului european: Maximilian Kolbe (I)........................... 88

Mircea Moț: Anchetatorii, ministra și cititorul................................................................................ 92

Iulian Chivu: Ariile judecății în Eseuri provinciale de Dumitru Velea................................................ 95

Ionel Popa: Liviu Rebreanu. Teze. Antiteze, teme......................................................................... 98

Arpyar Sahakyan: Propensiuni europene în orientalistica din România......................................... 100

Mircea Radu Iacoban: Vechituri.................................................................................................. 102

Mihai Sălcuțan: Țara de dincolo de cuvânt................................................................................... 106

Ștefan Susai: Cărțile din pod. Destine din Țara Prutului................................................................ 109

Ion Fercu: Primul mare feedback al vieții..................................................................................... 112

Rodica Lăzărescu: Cu Viorel Savin despre Teofil Avram. Sau invers............................................... 115

Iulia Murariu: Sentimentul timpului în dramaturgia lui Matei Vișniec. Considerații........................ 117

D.R. Popescu............................................................................................................................. 119

N.D. Fruntelată: Olteni până-n prăsele…..................................................................................... 119

Titus Vîjeu: Singur printre pictori................................................................................................. 120

Ion Andreiță: Cu Marin Sorescu la ultima ceașcă de țuică amară................................................... 122

Ionel Necula: N-a fost fire mai aleasă.......................................................................................... 124

Marin Toma: Scriitorul „ca preot pe pământ al creației divine”..................................................... 125

Ida Garzonio: Dionigi il Piccolo, il personaggio ricreato...”............................................................. 127

Cornel Ungureanu: Corneliu Velțan despre Aurel Dobrescu (III).................................................. 128

Sertarul cu amintiri: Veronica Porumbacu: „Scriem, deci existăm!”;............................................. 131

Veronica Porumbacu: „Un «tur» al Iugoslaviei”........................................................................... 132

Cristina-Mihaela Botîlcă: Etica expunerii corpului uman post-mortem: cazul Body Worlds............. 133

*** Ioan Baba – 70. „Nu îmbătrânesc, ci avansez în timp!” (interviu de Teodora Smolean)........... 136

Ion Bâcu: Poezii.......................................................................................................................... 139

Victor Ravini: Crastaveția sau balamucul vesel (VI)...................................................................... 141

Nicolae Dan Fruntelată: Balade................................................................................................... 148

Șerban Codrin: Două cântece..................................................................................................... 151

Violeta Craiu: Inima vinului verde............................................................................................... 152

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 154

Ioan Al. Lupu: Poezii................................................................................................................... 155

Ana Ardeleanu: Poezii................................................................................................................ 157

Dumitru Velea: Lucifera II........................................................................................................... 159

Vasile Macoviciuc: Poezii............................................................................................................ 161

Passionaria Stoicescu: Legenda mărțișorului................................................................................ 163

Săluc Horvat: Casa din strada Piezișă........................................................................................... 165

Ioan Florin Stanciu: Sirena de cretă............................................................................................. 168

Lia-Maria Andreiță: Instantanee din Bărăgan. Ger....................................................................... 170

Dumitru Hurubă: Noi și forul tutelar............................................................................................ 172

Marian Drumur: Repetabila poveste........................................................................................... 173

Victor Panduru: Bordeiul cu leacuri............................................................................................. 175

Nicolae Havriliuc: Distanțele precaute și sonore.......................................................................... 178

W. Shakespeare: Sonete (trad. Dan Anghelescu)........................................................................ 179

Derek Adams: Poezii (trad. Mariana Zavati Gardner)................................................................... 180

Victoria Milescu: Poezii / Песме................................................................................................. 182

Vianu Mureșan: Pedagogia ludică a Victoriei Furcoiu................................................................... 183

Passionaria Stoicescu: Reîntoarcerea la Carte (Loredana Tuchilă)................................................. 185

Ana Dobre: Etnoistorie și imagologie (Petru Ursache).................................................................. 187

Adrian Țion: Gheraniada adusă la zi............................................................................................. 189

Iordan Datcu: Mircea Popa, iarăși despre Lucian Blaga................................................................. 191

Zenovie Cârlugea: Un virtuoz demers artistic...(Șerban Codrin)................................................... 192

Valeria Manta Tăicuțu: „Ceasul fără rost” (Luca Pițu; Vasile Spiridon)........................................... 196

A.Gh. Olteanu: Elogiu epistolei (Iordan Datcu)............................................................................ 198

Ionel Necula: Victoria Milescu într-o selecție riguroasă................................................................ 201

Teodor Pracsiu: Lina Codreanu și cultura hușeană....................................................................... 202

Vladimir Udrescu: Jurnalul ca „atelier de creație” (Ion Lazu)......................................................... 206

Remus-Valeriu Giorgioni: Nicolae Silade, veșnic îndrăgostitul....................................................... 208

Diana Dobrița Bîlea: Ceremonial liric (Radu Ulmeanu);................................................................. 212

Diana Dobrița Bîlea: Consecvență și generozitate literară (Gh. Postelnicu)................................... 213

Ioan Dumitru Denciu: Disperarea poemului mistic pe schele (Fl. Ciurumelea)............................... 215

Adrian Someșan: „Umbra străluminat㔠a poeziei (Marius Țion).................................................. 217

Alexandru Jurcan: Capcana pentru vise (Andrea H. Hedeș).......................................................... 218

Valentin Popa: Încă un Cioran (Adrian Buzdugan)........................................................................ 219

Emil Lungeanu: Umorul luat în serios (Al. Câțcăuan).................................................................... 221

N. Georgescu: Livrescul ca suport epic (Mihail Soare).................................................................. 222

Beatrice-Maria Alexandrescu: Poezii........................................................................................... 224

Vasile Lefter: Preoții................................................................................................................... 225

Grigore Codrescu: Patimile naratorului și elegia satului vrâncean (Gh. Mocanu)........................... 228

Constantin Teodor Craifaleanu: Cotești – plai de dor, de vis și de legendă (III).............................. 230

Dora Lazăr: Revista revistelor (Antilethe)..................................................................................... 234

Alexandru Jurcan: Culise strict supravegheate............................................................................ 238

*** Lia-Maria Andreiț㠖 inspirație și originalitate....................................................................... 240

Elena Stoiciu: Carnet plastic........................................................................................................ 241

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 242

*** Cărți primite la redacție....................................................................................................... 245