Rodica Lăzărescu: „Să-mi dai scrisorile înapoi!”................................................................................ 1

Dumitru Radu Popescu: Doamnele domnului Caragiale................................................................... 3

Magda Ursache:  Nu-i de glumit cu umorul!.................................................................................... 4

Teofil Răchițeanu: Poetul-Voevod.................................................................................................. 6       

Mihai Eminescu: Peste vârfuri / Sur les cimes................................................................................. 7

Nicolae Mareș: Iorga cugetător...................................................................................................... 8

Ioan Dumitru Denciu: Vrancea, nume de țară (O aventură etimologico-literară)............................. 11

Maria Nițu: „Avocatul diavolului” „mai catolic decât papa”............................................................. 18

Niculae Gheran: Aduceri-aminte (2)............................................................................................. 21

Gheorghe Lăzărescu: Duiliu Zamfirescu – drumul spre lumină....................................................... 27

Gheorghe Postelnicu: Contribuții bibliografice Vasile Voiculescu................................................... 29

Victor Ravini: Omorul în Miorița are temei juridic sau religios?....................................................... 32

Nicolae Constantinescu: Istorie locală în scrierile unor preoți și învățători din Muntenia................. 36

Aurel Rău: „Un moment de reflecții și bilanț…” (Interviu de George Corbu Junior)......................... 38

Georgeta Filitti: „Corespondența se vădește mereu nouă, surprinzătoare, neașteptat㔠            

         (în dialog cu George Corbu Jr.) (II)......................................................................................... 49

Ion Fercu: Petre Isachi & Mircea Eliade......................................................................................... 52

Constantin Cubleșan: Emil Brumaru – opera postumă................................................................... 55

Mihai Petre: Grigore Ureche. Relații de comunicare...................................................................... 58

A.Gh. Olteanu: Și totuși scrisoarea…............................................................................................. 62

Gheorghe Lăzărescu: Poezia generozității..................................................................................... 65

Mircea Popa: Ion Barbu și folclorul(II)........................................................................................... 67

Petre Isachi: Arhitectura (post)modernă a unui posibil spital al spiritului........................................ 72

Gh. Glodeanu: Despre mitologia nordică...................................................................................... 75

Darie Ducan: Ultimul Ionesco și tradiția teatrului european: Maximilian Kolbe(II)..........................   77

Dumitru Velea: În peștera lui Diderot............................................................................................ 82

Sebastian Grama: Pământul e rotund........................................................................................... 84

Ionel Necula: Socrate vs. Platon................................................................................................... 86

Ion Fercu: ,,Gathanna Domhan”, un tulburător univers fantasy (II)................................................ 89

Zenovie Cârlugea: Spiritul critic și spectacular al unui uriaș cărturar................................................ 91

Paula Romanescu: Poetul „Florilor de mucegai”............................................................................ 94

Tudor Arghezi: Denie cu clopote / Vêpres au son des cloches........................................................ 95

Arpiar Sahaghian: Spiru Haret – spirit haretian.............................................................................. 96

William Saroyan: „Scrieți fără cuvinte, scrieți cu tăcere”................................................................. 98

Cornel Ungureanu: Corneliu Velțan despre Aurel Dobrescu (IV).................................................. 101

*** Sertarul cu amintiri (C.D. Zeletin: „Sunt penibil de ocupat”)................................................... 104

Cristina-Mihaela Botîlcă: Rolul cosmopolitismului în acceptarea morții......................................... 108

Ioan Baba: Despre verticalitatea poeziei..................................................................................... 111

Miruna Mureșanu: Poezii........................................................................................................... 114

Victor Ravini: Crastaveția sau balamucul vesel (VII)..................................................................... 116

Șerban Codrin: Poeme.............................................................................................................. 123

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 125

Marcel Mureșeanu: Poeme........................................................................................................ 126

Dumitru Velea: Lucifera II........................................................................................................... 127

Ioan Florin Stanciu: Întrevederile................................................................................................ 129

Ioan Al. Lupu: Baladă la parastas................................................................................................. 130

Radu Ulmeanu: Poezii................................................................................................................ 131

Passionaria Stoicescu: De-a șarpele cu ciorapii verzi..................................................................... 132

Ștefan Dimitriu: Studiu de caz (I)................................................................................................. 135 

Nicolae Havriliuc: Și „Facerea” s-ar cuveni precedată de repetiții!................................................ 140

Jan Kochanowski: Cântece......................................................................................................... 143

Ronald Mackay: Cum a plănuit Radu să fugă din țară.................................................................... 146

Victoria Milescu: Poezii / Gedichte.............................................................................................. 148

Iulian Chivu: O cuvenită restituire: Romulus Cioflec..................................................................... 150

Rodica Lăzărescu: Călători și călătorii (C. Arcu, Mariana Pândaru, Al. Câțcăuan)............................. 153

Dan Anghelescu: Magda Ursache și ficțiunile ei cu gust de „pan-dem(on)ie”................................ 155

Valeriu Râpeanu: Maria Chirtoacă și lira timpului......................................................................... 157

Ion Fercu: Un încântător mini-tratat…......................................................................................... 158

Șerban Codrin: Mihail Soare sau poetul unor mari recuperări dintre ruine.................................... 160

Gheorghe Filip: Premisele lui Iulian Chivu.................................................................................... 163

Maria Nițu: Miruna Mureșanu și poezia semn de carte................................................................ 164

Cristian Gabriel Moraru: Călușul teleormănean readus în actualitate (Stan V. Cristea).................. 167

Iulian Chivu: Critica lui Iulian Cătălui în eseostudii și cronici      169

Elvira Groza: Un stol de păsări bucură cerul (Ion Fercu)................................................................ 172

Ghiță Nazare: Personalități băcăuane (Cornel Galben)................................................................ 174

Emil Niculescu: Repetiții pentru finala pe apocalipsă (Nicolae Gâlmeanu)..................................... 175

Paul Spirescu: Poezii................................................................................................................... 177

Fevronia Spirescu: Lupii albi cu solzi de argint ai dacilor................................................................ 178

Magdalena Stoicescu: Simion Mehedinți, autor de manuale........................................................ 180

Dora Lazăr: Revista revistelor (La Mongolu)................................................................................. 183

Alexandru Jurcan: Un grădinar endemic...................................................................................... 186

*** Tudor Meiloiu – Măiastrul „Măiastrelor”.............................................................................. 187

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 188

*** Cărți primite la redacție....................................................................................................... 192