Rodica Lăzărescu: Discromatopsie sau ticăloșie?....................................................................................... 1

Dumitru Radu Popescu: Posibilii domni ai domnului Caragiale................................................................... 3

Magda Ursache: Infracțiuni de rostire românească................................................................................... 5

Ioan-Aurel Pop: Un proiect de țară de la 1871.......................................................................................... 7

Serghie Bucur: Istorie altfel. Cine l-a dus pe Carol pe tronul Principatelor................................................ 10

Ioan Dumitru Denciu: Pâinea noastră cea de toate zilele... ..................................................................... 14

Victor Ravini: Știm ce știm. Dar chiar știm?.............................................................................................. 17

Maria Nițu: Când fraierul „pică de fazan”................................................................................................ 22

Niculae Gheran: Un memoriu de demult................................................................................................ 24

Iordan Datcu: Amintindu-ne de Adrian Fochi.......................................................................................... 27

Victor Ravini: Cunoașterea directă și experimentală a divinității.............................................................. 32

Constantin Coroiu: „Criticul ar trebui să aibă în adn-ul său spiritual ceva din

     moștenirea lui Toma necredinciosul” (I) (în dialog cu Rodica Lăzărescu)............................................... 38

Georgeta Filitti: „Neîndoios, politica i-a marcat pe mulți istorici” (III) ....................................................... 42

Mircea Popa: Trei ipostaze ale motivului Lenore în literatura noastră cultă.............................................. 47

George Apostoiu: Mircea Martin. Radicalitate și fidelitatea criticului față de operă.................................. 51

Petre Isachi: Teosistență și existență vs. Mitologia diasporei ...  ............................................................. 55

Ionel Popa: Recitiri din Sadoveanu ........................................................................................................ 61

Maria Nițu: Calea văzutelor și nevăzutelor.............................................................................................. 63

Gheorghe Glodeanu: Actualitatea lui Don Quijote.................................................................................. 66

Vasile V. Filip: Romanul unei lumi așezate.............................................................................................. 68

Ion Fercu: ,,Gathanna Domhan”, un tulburător univers fantasy (III)........................................................ 73

Mircea Radu Iacoban: Academia Mihăileană........................................................................................... 77

Titus Vîjeu: Fenomenul Passi................................................................................................................. 79

*** Passionaria Stoicescu în două (chiar trei) ipostaze............................................................................ 80

Dan Anghelescu: Exilul de după exil – Gabriel Stănescu, editor al revistei

                      româno-americane Origini. Romanian roots.......................................................................... 81

Arpyar Sahaghian: 123 de ani de la nașterea lui Aram Frenkian................................................................ 84

Magdalena Stoicescu: 140 de ani de la nașterea lui Panait Cerna... ......................................................... 85

Valeriu Râpeanu: Aici a dormit Mareșalul Rodion Malinovski................................................................... 89

Mariana Zavati Gardner: Poezii.............................................................................................................. 90

Victor Ravini: Castraveția sau balamucul vesel (VIII)................................................................................ 91

Șerban Codrin: Poeme......................................................................................................................... 102

Radu Ulmeanu: Versuri........................................................................................................................ 104

Nicolae Cabel: Sonete.......................................................................................................................... 106

Claudia Voiculescu: Poezii.................................................................................................................... 107

Corneliu Vasile: Poezii.......................................................................................................................... 108

Mihaela Oancea: Poezii........................................................................................................................ 110

Ioan Al. Lupu: Versuri.......................................................................................................................... 112

Valeriu Birlan: Poezii............................................................................................................................ 114

Alexandru Cazacu: Poezii..................................................................................................................... 116

Ionuț Caragea: Poezii........................................................................................................................... 117

Viorel Savin: Mărturia cinstitului Ioachim.............................................................................................. 118

Ioan Florin Stanciu: Semne pe nisip...................................................................................................... 120

Mihaela Roxana Boboc: Vina................................................................................................................ 123

Adrian Țion: Edy, poznașul................................................................................................................... 125

Nicolae Havriliuc: Prin ținutul ploios de la marginea târgului................................................................... 127

Ștefan Dimitriu: Studiu de caz (II)......................................................................................................... 129

Victoria Stolojanu-Munteanu: Florica................................................................................................... 132

Elvira Groza: Ceainicul roșu.................................................................................................................. 135

Mircea Botnariu: Două umbre.............................................................................................................. 138

Eve Stripp: Poezii................................................................................................................................. 141

G. Bacovia: Poezii / Poems (trad. Mariana Zavati Gardner).................................................................... 142

Victoria Milescu: Poezii........................................................................................................................ 144

Pr. Ioan C. Teșu: Ars expectandi – „castelul de nisip” al Magdei Ursache................................................ 145

Ionel Necula: O carte de interviuri........................................................................................................ 148

*** Strigă acum… ............................................................................................................................... 149

Ion Fercu: „Două însetate prigorii în arșița lumii”................................................................................... 150

Ion Roșioru: Pe canavaua unui mit fundamental................................................................................... 152

Rodica Lăzărescu: „Poetul plângând” (N.D. Fruntelată);........................................................................ 154

Rodica Lăzărescu: Lăzărescu De la Glimboca la Măzgăoani (Gh. Filip);..................................................... 155

Rodica Lăzărescu:  Desfătările locului (Leon-Iosif Grapini)...................................................................... 157

Ionel Necula: Lina Codreanu într-o ipostază lirică;................................................................................. 158

Ionel Necula: Marian Nencescu într-o maieutică neconfortabilă............................................................ 160

Ana Dobre: Tăcerile și revelațiile pietrei, ale memoriei (Carmelia Leonte);............................................. 162

Ana Dobre: Despre locurile natale, cu dragoste, în spiritul adevărului (Vasile Ghica)............................... 164

Ștefan Vida Marinescu: O lume „minunat㔠(Teodor Dună)................................................................... 165

Dora Lazăr: Minicronică mimetică (Mihaela Malea Stroe);..................................................................... 167

Dora Lazăr: Omul lui Dumnezeu (Dan Toader)....................................................................................... 167

Paul Spirescu: Poezii............................................................................................................................ 169

Fevronia Spirescu: Cartierul Nemulțumirii............................................................................................. 170

Dora Lazăr: Revista revistelor (Acolada)................................................................................................ 172

Alexandru Jurcan: Fukada la izvorul lui Rohmer..................................................................................... 175

Elena Stoiciu: Carnet plastic.................................................................................................................. 176

*** Liviu Nedelcu – o explozie nucleară cromatică................................................................................ 178

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial..................................................................................................... 180

*** Cărți primite la redacție................................................................................................................. 184

*** Ultima oră.................................................................................................................................... 185