Rodica Lăzărescu: Când ne lăsăm permeați, adică… (biiip!).............................................................. 1

Acad. Dumitru Radu Popescu: Realismul cristic de la Bălăcița........................................................... 3

Magda Ursache: Istoria care ne doare?.......................................................................................... 4

Acad. Ioan-Aurel Pop: Perenitatea lui Eminescu............................................................................. 7

Mircea Popa: Eminescu și serbarea de la Putna.

Semnificația apelului din martie 1870............................................................................................ 11

Traian D. Lazăr: Trecutul care ne bântuie....................................................................................... 14

Ioan Dumitru Denciu: Nume sacre (Alte file etimologice dintr-un jurnal)........................................ 16

Maria Nițu: Călătorie sprâncenată................................................................................................ 18

Niculae Gheran: Un discurs…........................................................................................................ 20

Ionel Necula: Mircea Eliade – Pornind de la o scrisoare.................................................................. 22

Victor Ravini: Oricât am ști, niciodată nu știm cât ar trebui știm. Interpretarea unui vas

din tezaurul de la Pietroasa.......................................................................................................... 24

Ioana-Ruxandra Fruntelată: G.T. Kirileanu, un martor prețios al veacului XX................................... 29

Georgeta Filitti: „În anii dictaturii comuniste, Institutul de Istorie dobândise o expresivitate        

neobișnuită, datorată, între altele, compoziției sale sociale” (III) (în dialog cu George Corbu Jr.) .... 31

Constantin Coroiu: „ fi dat orice -i pot lua un interviu lui Eminescu, dar cred

fi eșuat lamentabil” (II) (interviu de Rodica Lăzărescu).......................................................... 35

Gheorghe Glodeanu: Mircea Eliade despre B.P. Hasdeu............................................................... 41

Gheorghe Lăzărescu: P. P. Carp, G. Călinescu și Hecuba................................................................ 45

Maria Nițu: Ștefan Goanț㠖 peregrin din Sălaj în Banat................................................................. 48

Georgeta Adam: Viața ca literatură (Letiția Vladislav).................................................................... 52

Viorel Chirilă: Horea Bădescu: alte file din „Jurnalul viețuirii” (I)..................................................... 54

Ana Dobre: Destinul unui disident: Paul Goma.............................................................................. 59

Petre Isachi: Teosistență și existență vs. mitologia diasporei și/ sau „sentimentul muzical 

al lucrului filosofic” (II).................................................................................................................. 61

Niculae Gheran: „Anii de dezgheț”............................................................................................... 68

Dan Petrușcă: Printre altele, despre prostie.................................................................................. 70

Vartan Arachelian: Noi și morții noștri........................................................................................... 73

Mircea Radu Iacoban: N.D.F......................................................................................................... 75

Titus Vîjeu: Portret din boabe de piper și Altamire........................................................................ 76

Ion Andreiță: Vernisaj.................................................................................................................. 77

Diana Dobrița Bîlea: Ion Roșioru – un „poet astral”........................................................................ 78

Șerban Codrin: Ion Roșioru la porțile bibliotecii astrale.................................................................. 79

Ion Roșioru: Poezii....................................................................................................................... 80

Marin Iancu: Vasile Alecsandri și „cânticelele comice”................................................................... 81

Constantin Cubleșan: Leonida Neamțu. Boemul fantezist............................................................. 84

Rodica Lăzărescu: Sertarul cu amintiri. In memoriam Gabriel Ștrempel........................................... 90

Ioan Adam: Amintiri cu Ștefan Cazimir.......................................................................................... 92

George Corbu Jr.: Vasile Dobrian – un gravor al poeților................................................................ 95

Victor Ravini: Castraveția sau balamucul vesel (IX)....................................................................... 100

Marcel Mureșeanu: Poezii.......................................................................................................... 106

Șerban Codrin: Poeme............................................................................................................... 107

Passionaria Stoicescu: Poezii....................................................................................................... 109

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................ 111

Ioan Al. Lupu: Poeme................................................................................................................. 112

Ioan Florin Stanciu: Versuri......................................................................................................... 114

Ionuț Caragea: Poezii................................................................................................................. 117

Alexandru Cazacu: Poezii............................................................................................................ 119

Ștefan Vida Marinescu: Poezii.................................................................................................... 120

Vasile Toma: Poezii.................................................................................................................... 121

Nicolae Iliescu: Explorări ficționale.............................................................................................. 122

Viorel Savin: Deși Sf. Petru era necăjit…...................................................................................... 125

Doina Cherecheș: Ocazia….......................................................................................................... 129

Nicolae Havriliuc: Tablouri dintr-o colecție particulară.................................................................. 132

*** Din lirica poloneză (Jan Kochanowski, Jan Twardowski)......................................................... 135

Jacob Lund: Poezii...................................................................................................................... 139

Victoria Milescu: Poezii / Poems................................................................................................. 140

Rodica Lăzărescu: „Par ingrat? Nu, sunt sincer” (Constantin Călin)................................................ 142

Iordan Datcu: Dialoguri adnotate despre interbelicul literar românesc (I. Oprișan)........................ 145

Stan V. Cristea: Mihai Stan. Jurnal de editor................................................................................ 147

Ana Dobre: Poemul care devorează (Ion Cristofor)..................................................................... 150

Cornel Simion Galben: Lumina din cuvinte (Doina Cernica).......................................................... 151

Ion Fercu: Portrete zămislite din scânteieri de suflet (Dan Sandu)................................................ 153

Marin Iancu: Jurnalul ca mărturisire de sine (Vasile V. Filip).......................................................... 155

Lia-Maria Andreiță: Farmecul Musoniei (Constantin Lupeanu)..................................................... 158

Mihăiță Stroe: Cinci capete despre învățătura Sfântului Cutare Poetul (Mihail Soare)................... 160

Paul Spirescu: Poezii................................................................................................................... 162

Fevronia Spirescu: Ce-o fi dincolo? (Lucia Bibarț)......................................................................... 163

Alexandru Jurcan: Aronofsky și imaginile agresive....................................................................... 165

*** Radu Adrian – artistul pursânge........................................................................................... 166

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial........................................................................................... 168

*** Cărți primite la redacție....................................................................................................... 171