Rodica Lăzărescu: Un editorial ratat...................................................................................... 1

Acad. Ioan-Aurel Pop: Posibila lume care ni se menește........................................................ 5

Niculae Gheran: Scrisoare deschisă....................................................................................... 8

Magda Ursache: Când poezia îți sare pe genunchi............................................................... 10

Mircea Popa: Noi documente privind legăturile lui Eminescu cu tinerii din Transilvania.......... 12

Ioan Dumitru Denciu: Sentimentul oceanic al gândirii semnificante...................................... 14

Maria Nițu: A fi sau a nu fi… tufă de Veneția........................................................................ 16

Mircea Popa: Literatură și doctrină politică.......................................................................... 18

Victor Ravini: Portretul ciobănașului din Miorița................................................................... 25

Nicolae Constantinescu: În căutarea tradiției....................................................................... 31

Georgeta Filitti: Despre „soarta inexorabilă a celei mai gingașe creații...  .............................. 33

Constantin Coroiu: „Scriu cu sufletul și cu inima” (III) (interviu de Rodica Lăzărescu)............. 36

Ion Fercu: „Imaginarul este modul esențial de a salva viul din om”(I).................................... 40

Marian Nencescu: „Magnum Ethnologicum” – un proiect hasdeian...................................... 46

C. Stănescu: „Un trădător de țară”...................................................................................... 48

Constantin Trandafir: Ion Creangă, starea erotică a ființei.................................................... 53

Gheorghe Glodeanu: Arhiva spiritistă a lui B.P. Hasdeu........................................................ 55

Leo Butnaru: Petrecere cu stil. Literatură și gastronomie (I)................................................. 58

Marin Iancu: „Spovedanii” literare...................................................................................... 63

Ion Fercu: Mărturisirile unui academician............................................................................ 69

Vasile V. Filip: O panoramă a poeziei române de azi (Răzvan Voncu).................................... 74

Traian D. Lazăr: Vasile Voiculescu, sonetele și aforismul....................................................... 78

Viorel Chirilă: Horia Bădescu: alte file din jurnalul viețuirii (II)............................................... 79

Petre Isachi: Trăim împotriva voinței noastre?..................................................................... 85

Dinu Săraru: I.L. Caragiale................................................................................................... 89

Cornel Ungureanu: Optzeciștii. Caragialiada postmodernă................................................... 90

George Corbu Junior: „Dinu cel neliniștit și impetuos în toate”............................................. 92

Gheorghe Postelnicu: O scriere stranie: „Dacia Fëniks”........................................................ 94

Titus Vîjeu: Petruț.............................................................................................................. 97

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu, Rapoarte diplomatice (V)...................................................... 99

Ionel Necula: Am fost în corespondență cu Constantin Noica............................................. 103

Victor Ravini: Castraveția sau balamucul vesel (X).............................................................. 107

Șerban Codrin: Alte  pagini  din  catalogul  vânzătorilor....................................................... 117

Victoria Milescu: Rapsodiile Soarelui.................................................................................. 119

Titus Vîjeu: Versuri........................................................................................................... 121

Maria Mănucă: Versuri..................................................................................................... 122

Diana Trandafir: Poeme.................................................................................................... 124

Passionaria Stoicescu: Poezii............................................................................................. 125

Nicolae Cabel: Sonete....................................................................................................... 127

Ioan Al. Lupu: Versuri....................................................................................................... 128

Doina Guriță: Poezii.......................................................................................................... 130

Marieva A. Demetrescu: Versuri....................................................................................... 131

Mircea Radu Iacoban: De senectute.................................................................................. 132

Ioan Florin Stanciu: Petrecerea......................................................................................... 137

Nicolae Havriliuc: Prețioasele aparențe............................................................................. 141

Gheorghe Filip: În așteptarea muzei.................................................................................. 144

Mircea Bodnariu: Întrunirea.............................................................................................. 147

Ștefan Dimitriu: Clienți pentru separeu............................................................................. 150

Adrian Green: Versuri....................................................................................................... 158

Iordan Datcu: Corespondența lui Duiliu Zamfirescu............................................................ 159

Rodica Lăzărescu: Lumea dunăreană a lui Ovidiu Dunăreanu.............................................. 160

Iulia Murariu: Scriitorul, opresiunea politicului... (Adrian Dinu Rachieru)............................. 162

Ion Andreiță: Pan M. Vizirescu inedit: romanul „Păcătoasa”............................................... 164

Maria Nițu: Rodica Pospai Păvălan cu salutări cordiale din Dolj............................................ 167

Nicolae Cârlan: Despre o taină deslușită magistral(Elena Simionovici)................................. 169

Ana Dobre: Lupta cu demonul canonului… (Vl. Udrescu).................................................... 171

Gheorghe Filip: În căutarea lui Dumnezeu; Orient și orientalism (Iulian Chivu).................... 173

Virgil Rațiu: „Păpădiile Spaimei” sau semnificațiile lucrurilor (Paulin Octavian Boldiș)........... 176

Mihail Soare: Gabriel Nan. Pentru că poezia are și nume.................................................... 177

Passionaria Stoicescu: „Poetul – suflet înșirat” (Mihaela Gudană)....................................... 180

Gheorghe Lăzărescu: Viața ca poem continuu (Ștefan Nicolae).......................................... 182

Paul Spirescu: Versuri....................................................................................................... 184

Beatrice-Maria Alexandrescu: Poezii................................................................................. 185

Nina Elena Plopeanu: Parcul cu orhidee............................................................................. 186

Fevronia Spirescu: Cu online-ul prin pandemie.................................................................. 189

Dora Lazăr: Revista revistelor............................................................................................ 192

Alexandru Jurcan: Claude Sautet și lucrurile vieții............................................................... 195

Elena Stoiciu: Carnet plastic............................................................................................... 196

*** Dan Cioca – stăpânul liniei.......................................................................................... 197

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial.................................................................................. 198