Rodica Lăzărescu: „Hai, gugumani, la jubileu!” ........................................................................................... 1

Acad. Ioan-Aurel Pop: „Noii patroni ai lumii nu mai au nevoie de identități și de loialități,

bazate pe onoare, pe corectitudine, pe credință, pe convingeri morale ferme” ....................................... 3

Miron Scorobete: Gândul de duminică seara............................................................................................... 7

Constantin Cubleșan: Când tunurile vorbesc… ............................................................................................. 9   

Magda Ursache: Cultură fără cultură? ...................................................................................................... 10

Petre Isachi: Este Eminescu astăzi un poet citit de lectorul obișnuit? ....................................................... 13

Maria Nițu: Plimbă ursul, că ruginește lanțul! ........................................................................................... 16

Ioan Dumitru Denciu: Privirea dinafară cu ochiul dinăuntru sau Despre „predestinarea”

lui Emmanuel de Martonne ....................................................................................................................... 18

Victor Ravini: Timpul verbelor din Miorița ................................................................................................ 24

Acad. Ioan-Aurel Pop: Principele Petru Cercel – în ipostază de poet creștin ............................................ 30

Nina-Elena Plopeanu: Regina Maria și oamenii Vrancei

în timpul Primului Război Mondial ............................................................................................................. 34

Vasile Pop-Negreșteanu: „În fiecare lucrare e viața mea indiferent de «pont»,

cheie  figurativă, conceptuală sau minimalist㔠(interviu de Rodica Lăzărescu) ..................................... 37

Georgeta Filitti: „Bibliofilia și, deopotrivă, pasiunea ta pentru dedicații îți deschid

       în față o lume fascinant㔠(VI) (în dialog cu George Corbu Jr.) ......................................................... 42

Constantin Coroiu: „Eseist, critic, jurnalist” (IV) (interviu de Rodica Lăzărescu) ...................................... 45

Ion Fercu: „Valorile mitologice ne asediază… seducător” (II) (interviu de Marius Manta) ...................... 49

Marian Nencescu: Disidență și rezistență: „cazul” Pavel Țugui ................................................................ 53

A.Gh. Olteanu: Tudor Arghezi. Mari teme poetice.

Înnoirea expresivității limbajului artistic ................................................................................................... 56

Gheorghe Glodeanu: Un scriitor supralicitat? ............................................................................................ 62

Mircea Radu Iacoban: Un catastif .............................................................................................................. 66

Ionel Necula: Omul cioranian – o ipostază post-paradisiacă ..................................................................... 68

Cristina Botîlcă: Hamlet, un Oedip modern ............................................................................................... 70

Leo Butnaru: Petrecere cu stil. Literatură și gastronomie (II) ................................................................... 72

Mircea Braga: Mircea Tomuș sau a trăi istoria ......................................................................................... 79

Rodica Lăzărescu: „Eu voi rămâne într-o poezie…” ................................................................................... 82

Ștefan Mitroi: Prin Cer, aproape de Bălăcița ............................................................................................. 83

Ion Andreiță: La revedere, fratello ............................................................................................................. 83

Nicolae Iliescu: Descarcerarea nisipului .................................................................................................... 84

Marin Iancu:  „Biografia” unei conștiințe .................................................................................................. 85

Gheorghe Lăzărescu: Prin lumea personajelor lui Marin Preda ............................................................... 89   

Lina Codreanu: O fereastră pricopiană ...................................................................................................... 91

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu, Rapoarte diplomatice (VI) ........................................................................ 93

Mircea Popa: Din corespondența lui Tiberiu Brediceanu cu Emil Isac ...................................................... 97

Vlad Mușatescu: „Program mare, puteri mici!” ...................................................................................... 100

Mariana Gardner: Versuri ........................................................................................................................ 103

Miruna Mureșanu: Poeme de adormit moartea ..................................................................................... 105

Victor Ravini: Cifrele din Povestea lui Harap Alb ..................................................................................... 108

Dan Petrușcă: Zdrențe de existență ......................................................................................................... 111

Șerban Codrin: Poeme zen ....................................................................................................................... 112

Nicolae Cabel: Sonete................................................................................................................................ 115

Viorel Savin: Quiproquo nocturn .............................................................................................................. 116

Marcel Mureșeanu: Monede și monade .................................................................................................. 119

Nicolae Havriliuc: Lucrurile nu se opresc aici .......................................................................................... 120

Paula Romanescu: Catrene / Quatrains ................................................................................................... 123

Adam Mickiewicz: Balade ........................................................................................................................ 124

Caroline Carver: Versuri ........................................................................................................................... 126

*** Aforiști italieni (Paolo Bianchi; Amedeo Ansaldi) ............................................................................. 127

A. Gh. Olteanu: Scrisori către Teofil Răchițeanu ..................................................................................... 130

Rodica Lăzărescu: „Efulgurând, efulgurând”… ........................................................................................ 133

Mihaela I. Rădulescu: Fereastră spre cer ................................................................................................ 134

Alexandru Cazacu: Confesiune și recapitulare ......................................................................................... 135

Iordan Datcu: Ion Taloș și mitul traianic – mit al etnogenezei românilor; Scrierile literare

ale lui Anton Pann în colecția „Opere fundamentale”; Un important epistolar (Stan V. Cristea) .......... 137

Marin Iancu: A. Gh. Olteanu și condiția gravității critice ........................................................................ 142

Ion Andreiță: Un cărturar în Japonia (Titus Vîjeu) ................................................................................... 145

Rodica Lăzărescu: Concesia „sfântului” Viorel Savin ............................................................................... 147

Viorel Chirilă: Un exercițiu de întemeiere a dimensiunii insolit-poetice a lumii (Olimpiu Nușfelean)... 149

Ilie Rad: Cartea unui prieten: Vasile V. Filip ............................................................................................ 153

Maria Nițu: Victor Munteanu și antologia unui Nessus ........................................................................... 155

Ana Dobre: Călătoriile inimii și meandrele sufletului (Lucia Ovezea) .................................................... 158

Nicolae Cârlan: Vrednicie monahală și har scriitoricesc (Elena Simionovici) ......................................... 159

Ion Fercu: Prin cenușa mereu fierbinte a infernului migrator (Elsa Dorval Tofan) ................................ 162

Cornel Simion Galben: Amintirile unui „om cu carte” (Ghiță Nazare) .................................................... 164

Mihai Barbu: „Acestea m-au slujit…” (Victoria Stolojanu Munteanu) ..................................................... 166

Paul Spirescu: Versuri ............................................................................................................................... 168

Fevronia Spirescu: Să nu mai pleci, Lili! ................................................................................................... 169

Manuela Dinescu: Cine este Biți-Codițe? ................................................................................................. 171

Dora Lazăr: Revista revistelor................................................................................................................... 173

Alexandru Jurcan: Loznița și armonia coșmarului ................................................................................... 174

Elena Stoiciu: Carnet plastic ..................................................................................................................... 175

*** Vasile Pop-Negreșteanu – artistul cu Oașul în suflet ........................................................................ 176

Diana Dobrița Bîlea: Breviar editorial ..................................................................................................... 178

*** Cărți primite la redacție .................................................................................................................... 182