Mircea Dinutz – un an de eternitate         1

Ionel Necula: Reciclarea idolilor                  2

Dumitru Radu Popescu: Domnule Emil Hossu-Longin       3             

Magda Ursache: Un suflet este o teofanie           5

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul poemelor        9

George Bălăiţă: La un sonet         12

Ion N. Oprea: „L-am cunoscut pe profesorul G.G. Ursu”                 13          

Florin Mihăilescu: Înţelegerea poeziei moderne                16          

Bogdan Ulmu: Amestecate...      18

Gheorghe Păun: „Nu sunt prolific, sunt eficient”               19

Mircea Tomuş: „Niciodată n-am avut revelaţia vechimii […], pentru că eu  m-am născut şi am crescut nu cu această vechime,  ci în această vechime”    26          

Tudor Gheorghe: „Nu accept să mi se calce în picioare valorile reale ale culturii şi demnităţii naţionale”    33                          

Anni-Lorei Mainka: „Am făcut naveta (…), care n-a încetat toată viaţa, între cele două lumi, adică între cele două ţări, limbi, culturi”                 38

Iordan Datcu: Vasile Voiculescu despre horă       43

Constantin Coroiu: Portrete cu şi fără ramă          45

Jeana Morărescu: D.R. Popescu şi perceperea construcţiei „crucifiate a lumii”     51

Mădălin Roşioru: Deletus interruptus...                 55

Maria Niţu: Ştefan Goanţă şi prezentul continuu al distopiei         57

Ionel Popa: De la clopot la cupolă (I)        63

Monica Grosu: Ioan Popa şi pasiunea evocării     66

Livia Ciupercă: Scurtă incursiune în romanul poliţist          68

Mircea Braga: Memoria Sibiului 71

Ovidiu Moceanu: Mircea Tomuş – elogiu prietenei fără vârstă     73

Vasile Morar: Radu Cârneci – împliniri şi destin   74

Jeana Morărescu: „Omul cultural” şi „erosofia” (II)           77

Niculae Gheran: Să vezi şi să nu crezi!     80

Petre Isachi: Despre „insuficienţele” lui Eugen Ionescu   81

Vartan Arachelian: Centenar Corneliu Coposu    83

Aurel Gh. Olteanu: Evocându-l pe Al. Piru             87

Rodica Grigore: Centenar Silvia Maria Grigore     90

Daniel Drăgan: O femeie de cremene     91

Liviu Comşa: Urma zborului de fluture – Silvia Maria Grigore        92

Adrian Munteanu: Căutând modele        92

Ion N. Oprea: In memoriam Gavril Istrate             94

Cornel Galben: In memoriam Benone Ghenciu 95

Ion Creţu: Soluţia paşnică             96

Valeriu Anghel: Boul şi viţelul      98

Nicolae Iliescu: Haita de zei bubonici       103

O importantă realizare ştiinţifică: Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu (II) (Ilie Bădescu, Dumitru Radu, Tudor Nedelcea, ureliu Goci, Ilie Barangă)         106

pr. Dumitru Radu : Teologia şi istoria literaturii    108

Tudor Nedelcea: O lucrare fundamentală şi necesară      110

Aureliu Goci: Istoria Literaturii dacoromane. Sinteză şi monumentalitate                112

Ilie Barangă: Un tratat monumental şi un reper important al culturii române         114

Mihai Vinereanu: Dicţionarul etimologic al Academiei – o mostră de incompetenţă           116

Gheorghe Moldoveanu: Ortografia pretinde simplitate, coerenţă, noncontradicţie           119

Coriolan Păunescu: Poezii            122

Viorel Dinescu: Poezii     123

Virgil Costiuc: Poezii        124

Ion Manea: O mămăligă istorică 125        

Aurora Cristea: Aristo     126

Andreea-Violeta Bobe: Proză scurtă        127

Ioan Adam: Duiliu Zamfirescu, gazetar la Focşani  128     

Rodica Lăzărescu: Virgil Huzum la „Zodiac”            132

Şerban Codrin: Balada  lui  nici,  sau  pur  şi  simplu  nici  atât          134

Victoria Milescu: Trecerea prin cuvinte   136

Viorica Răduţă: Poezii     137

Dorina Brânduşa Landén: Poezii                138

Emil Ariton: La Poneiul în două picioare 139

Ion Oprişor: Poezii           141

Geo Galetaru: Poezii      142

Niculae Gheran: Vasilică Chioru în toiul revoluţiei              143

Emil Lungeanu: Felicitarea de Crăciun     147

Ştefan Dorgoşan: Cerbul cu coarne de argint       149

Lina Codreanu: Ritmuri 153

Remus Valeriu Giorgioni: Staţia 158

Ion Gheorghe Pricop: Precipitare              161

Ioan Florin Stanciu: Meleku         164

Al. Jurcan: Ascensor răzvrătit      165

Nicolae Havriliuc: Din grădina cu verdeaţă a privirii            166

Radu Cârneci: Jurământul / Le Serment                 174

Georges Rodenbach: Poezii        181

Alain Bosquet: Poezii      183

Aileen Brearley: Poezii   184

Ionel Necula: Etnosofia lui Petru Ursache / Ana Dobre şi activele criticii literare   186

Ana Dobre: Oglinda şi modelele lui Duiliu Zamfirescu (Ioan Adam)             190

Petre Isachi: Ubi Transilvania, ibi bene… (Marin Iancu – Mircea Popa)      191

Rodica Lăzărescu: Din nou despre Teleorman, cu dragoste (Stan V. Cristea)          193

Ion Roşioru: Un poet grav şi deopotrivă ludic (Mihai M. Macovei)              195

Ion Roşioru: Un poet inconfundabil (Nic Pogonaru)          197

Loredana Tuchilă: „În două lumi” sau infernul sunt ceilalţi (Viorica Răduţă)             199

Maria Niţu: La asfinţit de sine (Ionel Nistor)         201

Daniel Tache: Către o nouă soteriologie (Şerban Codrin)                202

Dumitru Anghel: Mirajul iubirii de Angela Burtea               204

Livia Mărcan: Vasile Mic sau poezia sa ca izvor al tămăduirii sufletului       205

Paul Spirescu: Poeme    206

Florinel Agafiţei: Strada Doctor Canabel                 207

Doina Popa: Firul de lumină         210

George Cornilă: Străjerul orb      212

Gabriel Funica: D. Zamfirescu – „Scrieri de tinereţe”        214

Ana-Maria Cornilă-Norocea: Odiseea contemporană a omului transfrontalier sau hedonismul amar al existenţei                216

Dumitru Huţanu: Cultura focşăneană, parte şi expresie a localismului creator (deceniile trei-patru, secolul al XX-lea)         218

Dora Lazăr: Revista revistelor      222

Sorin Francu: Maestrul                  224

Florin Colonaş: Obiectul – subiect, subiectul – obiect în suprarealism       225

Bogdan Ulmu: File dintr-un jurnal teatral               228

Elena Stoiciu: Artă şi sacralitate 229

Elena Stoiciu: 10+1 – al III-lea Simpozion naţional de artă – Lepşa 2013     230

Maria-Cristina Olaru: Ziua Culturii Naţionale la BJ „D. Zamfirescu”               230

Elena Stoiciu: Eugenia Popovici-Ştefănescu – secretul împlinirii   232

Lector: Breviar editorial                 234

Regulament: Festivalul Naţional de Poezie  „Emil Botta”                 239