Alexandru Deşliutrăitor de 7 ani înviaţa morţii

D. R. Popescu: Domnule Alexandru Deşliu            1

Magda Ursache: Cartea cu Deşliu sau răspunsuri întârziate           3

Constantin Coroiu: Alexandru Deşliu şi vocaţia dialogului               6

Florinel Agafiţei: Dintr-o lume boemă     6

Nicolae Iliescu: Chilim cu oale smălţuite 8

Ion Gr. Cherciu: Alex. Deşliu – un şeptenal de amintiri    9

Rodica Lăzărescu: Nen'tu Netu' 10

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul poemelor        11

George Bălăiţă: Fragmentarium 13

Livia Ciupercă: Traducătorul Alexandru Lascarov-Moldovanu       16

Florin Mihăilescu: Ontologia operei literare          19

Bogdan Ulmu: O antologieapetisantă 21

Ion Dumitrescu: Dragoş Morărescu şi opera sa   .22

Răzvan Theodorescu: „Sunt mulţumit de ceea ce am făcut în câmpul public”        24

Teofil Răchiţeanu: „Muntele este temelia fiinţei mele   28

Alexandru Surdu: Hiperexactitate  şi perfecţiune la Mihai Eminescu         32

Nicolae Havriliuc: Fenomenul teatral în viziunea lui Camil Petrescu            36

Mircea Popa: Carte cu bucluc despre Ştefan Aug. Doinaşturnătorulsecurităţii 39

Iordan Datcu: Un alt Marin Preda              46

Constantin Cubleşan: Două romane de Martha Bibescu 47

Viorel Dinescu: Grădinar de idei şi cifre  50

Dumitru Velea: Marian Barbuspre lumina arhetipului creator  52

Ionel Popa: De la clopot la cupolă (II)       57

Ionel Necula: Filosofia românească în căutarea unei paradigme iniţiale    62

Ion Ciocanu: Investigaţie sociopsihologică şi reflecţie discursivă

                    în romanulOrizont pierdut” de Vlad Zbârciog                66

Răzvan Theodorescu – 75

Gh. Vlăduţescu: Văzut, mai din afară...   69

Nicolae Iliescu: Lanterna de erudiţie barocă         69

Constantin Cubleşan – 75

Mircea Popa: Constantin Cubleşan sau optimistul incurabil           70

N. Georgescu: Eminescu despre dreptul de graţie            74

Theodor Codreanu: George Munteanu – 90. Cunoaşterea hyperionică   83

Constantin Coroiu: Criticul şi viaţa literaturii          85

Marin Iancu: In memoriam Mircea Popovici         86

A.Gh. Olteanu: Evocându-l pe Mihai Pop               89

Ionel Necula: Politică şi cultură   91

Ion N. Oprea: Mihai EminescuLegea în România şi vânzarea pământului ţării    94

EMINESCIANA - 125

N. Georgescu: Cacofoniile, de la vorbă la scris     95

Mariana Pândaru: Poezii               98

Elisabeta Bogăţan: Poezii              100

Ioan Dan Bălan: Poezii    101

Ioan Vasiu: Poezii             102

Petre Birău: Dau tătarii…!!!          103

Florin Colonaş: Un academician cenzurat – Geo Bogza    104

Cornel Galben: O voce lirică originală       105

Ion Mihalache: Memorii                106

Şerban Codrin: Nesfârşita poveste cu acarul hârşit ştie ce ştie                113

Iancu Grama: Poezii        115

Dan Petruşcă: Sfânt beţiv şi povestaş      116

Lucia Dărămuş: Poezii     117

Ion Roşioru: Drumuri      118

Maria Postu: Poezii         120

Passionaria Stoicescu: Poezii       121

Daniela Varvara: Poezii  123

Niculae Gheran: Învoiala               125

Emil Lungeanu: Şurubul 130

Ion Gheorghe Pricop: În plină campanie de partid             131

Robert Toma: Schimbarea la faţă              135

V. Molodeanu: Izvorul tămăduirii              139

Nicolae Suciu: Cerere de deces  142

Victoria Milescu/Ion Roşioru: Poezii / Poèmes    148

Beatrice Maria Alexandrescu: Blutölkonzentration/Oleoolemie  150

Poeţi austrieci   153

Fiona Sampson: Poezii   155

Polly Robinson: Poezii    157

Ioan Adam: Rebreanu, nuvelist (Ionel Popa)       159

Florentin Popescu: Eminescu, într-o nouă abordare (Gheorghe Ene)       160

Petre Isachi: Asceza criticului (Mircea Dinutz)      162

Vladimir Udrescu: Carte de învăţătură (Petru Ursache)   163

Daniel Tache: Înşelătoarele înfăţişări ale răului (Magda Ursache)                166

Monica Grosu: Un dramaturg în avanscenă (Mihai Pascaru)          168

Rodica Lăzărescu: Abonaţii Euterpei număraţi de Gr.Tr. Pop         169

Viorica Răduţă: Vederea elegiacă a licantropului (Mariana Bojan)               172

Ion Roşioru: Poezia ca atentat la indiferenţa lumii (Corneliu Ostahie)       173

Cornel Galben: Furtuna dinaintea catastrofei (Ioan Enache)         177

Robert Toma: Unde sunt, oare, cei care mai sunt? (Marius Conu)              178

Iordan Datcu: Rodica Lăzarescu, „Semne de carte”           180

Loredana Tuchilă: Cum ar putea fi recuperat Paradisul? (Lina Codreanu) 181

Gabriel Funica: Topic      183

Ioan Dumitru Denciu: Şi iarba strigă!        183

Florinel Agafiţei: Strada Doctor Carnabel               186

Doina Popa: Firul de îngăduinţă 189

Paul Spirescu: Iadul până-n poarta Raiului             191

Dora Lazăr: Revista revistelor      194

Adrian Ţion: Ion Cristofor pe cărările anilor           195

Titus Bazac: Jubileuri minulesciene           196

Ion N. Oprea: Primăvara cărţilor la Iaşi    198

Reporter: Festivalul Internaţional de PoezieNichita Stănescu  199

Florin Colonaş: Muzeele vieneze sub semnul echinocţiului de primăvară                200

Luiza Barcan: Gestualismul fără de sfârşit              204

Dumitru Velea: Ladislau Schmidt – artistul Văii Jiului         205

Elena Stoiciu: Salonul de mărţişor / Salonul de primăvară / Abstract          208

Georgeta Adam: Padova, oraşul poeziei                209

Festivalul Naţional de  Literatură „Marin Preda 210

Maria-Cristina Olaru: Ultima oră                211

Breviar editorial                211