Rodica Lăzărescu: Pân' la Dumnezeu te mănâncă sfinţii! ................................................................. 1

D.R. Popescu: Prinţul .................................................................................................................... 2

Magda Ursache: Aripa mea dreaptă............................................................................................... 3

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul poemelor............................................................................................... 6

Ion N. Oprea: Octav Vorobchievici ................................................................................................. 9

Florin Mihăilescu: Literatura printre semnificaţii şi metamorfoze................................................... 11

Mircea Tomuş: Hortensia Papadat-Bengescu – „Concert din muzică de Bach” (I) ........................... 13

Bogdan Ulmu: Din carnetul unui gastronom ................................................................................. 21

Ion Dumitrescu: Pictorul R. Iosif, o cerere şi o… povaţă ................................................................. 22

Gheorghe Moldoveanu: Ortografia e şi grea, e şi uşoară .............................................................. 24

Alexandru Zub: „Am crescut (…) odată cu îndoielile din mine…”..................................................... 26

George Bălăiţă: „Am avut intuiţie şi nervi tari.............................................................................. 30

Iordan Datcu: Petru Ursache, editor; Cornova 1931 ...................................................................... 33

Constantin Coroiu: Între viciul memoriei şi rezistenţa la melancolie ............................................... 41

Mircea Popa: Un scriitor turc la Bucureşti şi la Istanbul .................................................................. 44

Maria Niţu: Parodistul Marin Sorescu la clavecinul critic ................................................................ 47

Dumitru Velea: Ion Pascadiîntre realitatea şi realizarea artei...................................................... 51

Ionel Necula: Fondul paremiologic şi specificul românesc.............................................................. 53

Viorel Chirilă: Poezia Anei Blandiana şi îngerii ............................................................................... 54

Daniel Tache: O completare la definiţia gromovnicului.................................................................. 59

Gheorghe Postelnicu: V. Voiculescu: Întrezăriri literare în volumul de debut ................................. 61

Victoria Huiban: Călătorie pe apele poeziei argheziene................................................................. 63

Monica Duşan: Tablouri simbolice şi semnificaţii metafizice în proza lui Mihail Diaconescu ............. 64

Răzvan Theodorescu: Un veac valah între martiri şi trădări ............................................................ 67

N. Georgescu: Un model enciclopedic românesc.......................................................................... 71

Ana Blandiana: O operă scrisă şi trăită .......................................................................................... 74

Romulus Rusan: Opera sa ne conturează definiţia......................................................................... 75

Niculae Gheran: Aducere-aminte................................................................................................. 75

Eugen Simion: Dan Hăulică – un om al şoaptei, un spirit al nuanţei ................................................ 77

Ionel Popa: Propoziţii despre Liviu Rebreanu................................................................................ 78

Magda Ursache: Proba excelenţei ............................................................................................... 80

George Liviu Teleoacă: Arhetipul faţă-n faţă cu canonul estetic .................................................... 82

În ce relaţii sunteţi cu Internetul? ................................................................................................ 85

Florica Bud: Poeme ..................................................................................................................... 94

Echim Vancea: Poezii ................................................................................................................... 96

Vasile Muste: Poezii..................................................................................................................... 98

Lucian Perţa: Parodie: Marcel Mureşeanu: Ceva îmi scapă ............................................................ 99

Marian Hotca: Poezii.................................................................................................................... 99

Mihai Hafia Traistă: Răzbunarea tatălui;Ultima revedere.............................................................. 100

Ioan Adam: Duiliu ZamfirescuNecroloage regale ..................................................................... 104

Barbu Florian: O epistolă către I. Peltz......................................................................................... 107

Marcel Mureşeanu: Poezii ......................................................................................................... 110

Şerban Codrin: Comentarii la unele pasaje obscure din poemul

Ecce homo de Pontius Pilat din Samnium, prea iubitul conducător ............................................... 111

Raluca Pavel: Poezii ................................................................................................................... 113

Adrian Munteanu: Sonete ......................................................................................................... 114

Petru Solonaru : Tetrade............................................................................................................ 115

Alexandru Jurcan: Poezii ............................................................................................................ 116

Iancu Grama: Poezii ................................................................................................................... 116

Miron Ţic: Poezii......................................................................................................................... 117

George I. Nimigeanu: Poezii ...................................................................................................... 119

Mariana Zavati Gardner: Poezii .................................................................................................. 120

Niculae Gheran: Vecinătăţi ........................................................................................................ 121

Ştefan Dorgoşan: Coşmarul ....................................................................................................... 127

Nicolae Havriliuc: Inerenţa ca o neînţelegere .............................................................................. 130

Ion Gheorghe Pricop: Delia......................................................................................................... 133

Ion Roşioru: Despre morţi numai de bine.................................................................................... 139

Ioan Florin Stanciu: Un artist al poporului ................................................................................... 146

Beatrice Alexandrescu: Blutölkonzentration / Oleoolemie .......................................................... 148

Wisława Szymborska: Poezii....................................................................................................... 151

Fiona Stewart: Poezii.................................................................................................................. 153

Tomas Tranströmer: Poezii ........................................................................................................ 154

Nizar Tawfiq Qabbani: Poezii ...................................................................................................... 156

A. Gh. Olteanu: Petru Ursache şi Etnofrumosul; Etnologi basarabeni,

nord-bucovineni şi transnistreni (Iordan Datcu) .......................................................................... 158

Mircea Radu Iacoban: Lecturi cu creionul în mână ....................................................................... 162

Rodica Lăzărescu: Un ardelean pur-sânge, salahorul propriei

sale pasiuni (Constantin Cubleşan) ............................................................................................. 165

Emil Lungeanu: Despre Feţial, doar tangenţial: Hahalera în vremeatranziţiei

(Ştefan Dorgoşan); Vidul cuantic ca materie poetică (Maria Calciu) .............................................. 168

Loredana Tuchilă: Şi scriitorii (nu) sunt oameni (Ana Blandiana) ................................................... 170

Cornel Galben: Dragostea care învinge moartea (Maria Grigore................................................... 172

Monica Grosu: Mitul lui Narcis vs efectul Pygmalion (Lucian Gruia) .............................................. 173

Constantin Cubleşan: Două romane de Ion Druţă; Cărţi poştale ilustrate (Rodica Lăzărescu)......... 175

Nora Dinu: Teritorii posibile (corespondenţa M. Zaciu-M. Papahagi............................................. 180

Nicolae Havriliuc: Lumina în adiacenţa umbrei (Dan Tudor) ......................................................... 185

Livia Ciupercă: Aşa a fost fie (Barbu Ollănescu-Orendi) ........................................................... 186

Miron Ţic: Târziu de cuvinte (Ioan Vasiu) .................................................................................... 188

Paul Spirescu: Poezii................................................................................................................... 189

Florinel Agafiţei: Strada doctor Carnabel..................................................................................... 191

Doina Popa: Firul de înălţare ...................................................................................................... 195

Gabriel Funica: Topic ................................................................................................................. 197

Dora Lazăr: Revista revistelor...................................................................................................... 198

Florin Colonaş: Cleopatra, între mitul istoric şi mitul artistic.......................................................... 201

Cosmina Marcela Oltean: Eminescu şi Luchian ............................................................................ 204

Elena Stoiciu: Salonul de vară 2014; Grup 5 – pictură.................................................................... 205

Aurel Dan – „Ultimul mare pictor român al satului de pretutindeni ............................................ 207

Breviar editorial ......................................................................................................................... 208