Rodica Lăzărescu: PRO SAECULUM 100................................................................................................ 1

Valeriu Anghel: Nostalgia începuturilor............................................................................................... 1

Mesaje: UZPR, acad. Răzvan Theodorescu, Mihai Stan, D. Aug. Doman, Marcel Mureșeanu,
Dumitru Huțanu, R. V. Giorgioni, Ionel Necula, Revista Lector, Adrian Țion, Nicolae Havriliuc,
Ionel Popa, Mircea Tomuș, Dan Petrușcă, Șt. Dorgoșan, Cornel Galben, Viorel Savin,
Mihai Barbu, Silvia Vrînceanu Nichita, Ioan Florin Stanciu .................................................................... 3

Magda Ursache: Diavolul șchiop al cenzurii........................................................................................ 12

Liviu Ioan Stoiciu: Jurnalul unei scrisori dactilografiate  către Traian T. Coșovei..................................... 14

George Bălăiță: Johann Sebastian; Scurt tratat de istorie literară sau Aventuri în provincie; Poveste;
Sonetul cesta alb; Sunet și licăr; Impromptu; La marginea Imperiului; Sofisticated Lady ......................... 16

Florin Mihăilescu: Critica sine qua non............................................................................................... 20

Mircea Tomuș: H. Papadat-Bengescu: „Concert din muzică de Bach” (II) ............................................ 22

Gh. Moldoveanu:  Învățăm toată viața și… ortografie......................................................................... 32

Bogdan Ulmu: Meniu la ocazii........................................................................................................... 35

Victoria Milescu: „Cel ce s-a dedicat scrisului nu este liber niciodat㔠  ................................................ 36

Theodor Codreanu: „Antigeneza” lui D.R. Popescu (I) ....................................................................... 41

Radu Cârneci: Senghor și francofonia noastră.................................................................................... 48

Iordan Datcu: Petru Ursache. Fișă bio-spirituală................................................................................. 51

C. Trandafir: Fragment despre poezia Hortensiei Papadat-Bengescu.
Înrudiri neoromantico-simboliste și alte înrudiri      .............................................................................. 55

Dan Mănucă: Eminescu și Mite Kremnitz........................................................................................... 58

Mircea Braga: Poezia și „lucrul cel mai important: ideile”.................................................................... 61

Nicolae Havriliuc: Starea ca lucrare a mișcării;  Eșantioane de comic .................................................... 65

Dumitru Matală: Cineva trebuia piară ........................................................................................... 69

Daniel Tache: Mendebilul și flacăra violetă a nostalgiei....................................................................... 73

Lucia Dărămuș: Paranoia................................................................................................................... 75

LA MULȚI ANI, DOAMNĂ ILEANA MĂLĂNCIOIU!

Daniel Cristea-Enache: Întâmplări în irealitatea imediată.................................................................... 77

TOAMNA PATRIARHILOR – ION VLAD – 85

Constantin Cubleșan: Tribunistul Ion Vlad.......................................................................................... 80

Petre Isachi: În palatul de gheață al criticii lui Ion Vlad........................................................................ 81

Niculae Gheran: Scrisoare deschisă către un prieten.......................................................................... 84

ION VARTIC – 70

Marin Iancu: Erudiție și rafinament. „Miracolul omului și al culturii”  ................................................... 87

Viorel Chirilă: Ion Vartic – un maestru al eseului................................................................................. 89

Teofil Răchițeanu: Un cărturar. Ion Vartic.......................................................................................... 95

ADRIAN ȚION – 65

Dumitru Velea: Adrian Țion – Ceva cu handicap este sufletul pe acest pământ! ................................. 97

Gh. Postelnicu: Scurte considerații despre dramaturgia lui V. Voiculescu  ......................................... 103

DOR DE POLDI

Bogdan Ulmu: Ar fi împlinit 80 de ani............................................................. ..................................105

Sorin Francu ................................................................................................................................... 105              

Viorel Savin .................................................................................................................................... 106

Rodica Negrea    ............................................................................................................................. 106

N. Georgescu: 300 de ani brâncoveni. Cheia de boltă ...................................................................... 108

Vartan Arachelian: Primul Război Mondial și refugiații armeni în România Mare ................................ 112

Carmen Elena Andrei: În memoria lui Nicolae Balotă ........................................................................ 115

Valeriu Anghel: Cercetarea științifică, Academia, bibliografia școlară,  internetul și Wikipedia............ 116

Theodor Damian: Poezii................................................................................................................. 119

Mariana Zavati Gardner: Poezii........................................................................................................ 122

Traian Vasilcău: Poezii.................................................................................................................... 123

Nicolae Mătcaș: Poezii.................................................................................................................... 125

Matei Vișniec: Grand Sud............................................................................................................... 126

Horst Fassel: Teatrul german de la Focșani (1917-1918).................................................................... 129

Mircea Popa: Nicholas Catanoy – poet vagant și aventurier al spiritului............................................ 133

Livia Ciupercă: Memoria unei conferințe.......................................................................................... 139

Ștefan Goanță: , Doamne, partide!............................................................................................. 141

Cornel Galben: La centernarul nașterii lui B. Frunte (B. Munte)........................................................ 144

Mircea Dinutz: O epistolă de sezon: Mircea Dinutz către C.T. Ciubotaru........................................... 146

Șerban Codrin: Câteva  noi  întâmplări  din  viața  necunoscută  a  unui  rapsod și  băutor,
  oaspetele  multor  bucătari, ale  cărui  poeme  prea  lungi
  i-au  fost  puse  în  seamă  de  niște  clanuri  de  muze...................................................................... 147

Nicolae Cabel: Alfasonete.............................................................................................................. 149

Passionaria Stoicescu: Poezii........................................................................................................... 150

Teofil Răchițeanu: Catrene de toamnă  ........................................................................................... 152

Raluca Pavel: Poezii......................................................................................................................... 152

Niculae Gheran: Angajări și angajamente........................................................................................ 154

Vasile Andru: Roșu de Basarabia...................................................................................................... 160

Viorica Răduță: Lanțul din jurul palatului.......................................................................................... 170

Ion Gheorghe Pricop: Misiune  ....................................................................................................... 172

Codrina Bran: Frumoasa mea Margo................................................................................................ 177

Laur Cavachi: Tamer Vraciul............................................................................................................. 179

Carmen Francesca Banciu: Heimweh? / Dor de țară?  Dor de casă?  ................................................. 181

Karin Boye: Poezii........................................................................................................................... 184

Hilary Mellon: Poezii....................................................................................................................... 185

A.Gh. Olteanu: O carte de mare mobilitate intelectuală................................................................... 186

Maria Vaida: Cu Nicolae Dabija pe drumul către biserică................................................................... 190

Monica Grosu: Mihai Eminescu în texte și contexte noi (Mircea Popa)  ............................................ 192

Adrian Țion: Îngerul dezirabil (Maria Vaida)  .................................................................................... 193

Maria Nițu: Traianus – trubadurul tăcerii......................................................................................... 194

Aureliu Goci: Passionaria Stoicescu – echilibrul vieții și poezia opțiunilor vitale.................................   195

Ana Dobre: Simfonia naturii și a cuvintelor (Olimpia Sava)  .............................................................   197

Rodica Lăzărescu: „Și optimiștii mor!...” (Bogdan Ulmu).................................................................... 198

Ion Roșioru: Eternul miraj al câmpiei (Nicolae Tăicuțu)...................................................................... 200

Emil Lungeanu: Literatura, substantiv de genul feminin (Ana Calina Garaș) ...................................... 202

Florinel Agafiței: Semnale editoriale (Vasile Andru) ......................................................................... 203

Victoria Huiban: Primul prag către vindecarea sufletului (Cornel Galben).......................................... 205

Loredana Tuchilă: Demitizarea mitului vârstei de aur (Ștefan Mitroi)...............................................   206

Paul Spirescu: Elegii din rezerva 13................................................................................................... 208

Gabriel Funica: Poezii...................................................................................................................... 209

Florinel Agafiței: Vara indiană a bărbaților........................................................................................ 210

Doina Popa: Firul de lecție............................................................................................................... 211

Valentin Muscă: Strada doctor Carnabel de Fl. Agafiței..................................................................... 213

Stela Cheptea: Istoricul vrâncean.................................................................................................... 214

Dora Lazăr: Revista revistelor: Cu Ion Roșioru despre „Pantoun”...................................................... 215

Grigore Codrescu: Despre gloria și limitele unei reviste semicentenare,„Ateneu” din Bacău.............. 216

Florin Colonaș: Impresionanta istorie a unui tablou;Orizontul flamand............................................   218

Alexandru Jurcan: Lanțuri malefice.................................................................................................. 221

Maria Cristina Olaru: Fapte, oameni și cărți într-un deceniu;
Volum Dedicat podgorenilor din Țara Vrancei… și nu numai; BiblioART-localia .............................  222

Elena Stoiciu: Nud și jocurile imaginii; Anuala Filialei UAP Vrancea ...................................................  224

Ilie Berindei – în căutarea adevărului și a dreptății........................................................................... 226

Andrei Negur㠖 conștiința de sine................................................................................................   227

Marin Iancu: Breviar editorial.......................................................................................................... 228